Vorig Raadslid Joost Adriaan van Hamel Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Joost Adriaan van Hamel
Geb. datum 1847-03-30
Geb. plaats Twello [GL] [Gem. Voorst]
Geb. info Akte 61-14.30u.
Ovl. datum 1937-11-04
Ovl. plaats Den Haag of Leiden
Opleiding Notaris
Vader Jan Arnold Hamel
Beroep Vader Doctor en Vroedmeester (1847)
Moeder Marie Philippe Josaphe Pennink
Info ouders Vdr. 31jr. (1847)
Bronnen L.J. '38
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1887-09-06 1901-09-26 Vrijz. Kiesver. Kiesdistrict 1.
1 Wethouder 1901-09-26 1919-09-02 Lib. +Vrijz. Democ. 1901 +UL 1913 Onderwijs, etc. Wnd Burgem. 20/11/1909-1/3/1910. Kiesdistrict 1->2.
1 Raadslid 1919-09-02 1927-09-06 Lib.
 

 

  Commissie Functie van tot Link
1 Financiën lid 1887-09-06
1 Financiën lid 1920-05-03
1 Oud-Archief lid 1919-09-02
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Cie. voor de openbare Bewaarscholen Voorzitter 1887
1 Ver. tot instandhouding van het Kolff-fonds Voorzitter 1926
1 Kon. Nederlandsche Ver. tot Steun aan Miliciens Lid 1926
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Cie. v. d. Volksbijeenkomsten Lid 1887 1889
1 Kiesvereniging "Tot Stemopwekking" Secretaris 1887 1887
1 Gemeente-inrichting voor de opleiding van O.I. ambtenaren Secretaris van curatoren 1885 1891
1 Leidsche Mij. van Weldadigheid, Hulpbank Commissaris 1885 1886
1 Ver. tot instandhouding van het Kolff-fonds Bestuurslid 1885 1889
1 Plaatselijke Schoolcommissie Secretaris *Lid 1885 1920
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Spaarbank Commissaris 1885 1889
1 Sociëteit "Amicitia" Commissaris *Secretaris *Penningmeester 1885 1889
1 Vrijz. Kiesvereniging Bestuurslid *Penningmeester 1888 1899
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Spaarbank Bestuurslid *Voorzitter 1890 1920
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Volksbijeenkomsten Bestuurslid 1890 1891
1 Ver. tot instandhouding van het Kolff-fonds Bestuurslid *Voorzitter 1890 1920
1 Sociëteit "Amicitia" Voorzitter 1890 1914
1 Michielhofje, Jean, College v. Regenten Rentmeester 1892 1920
1 Nationale Ver. tot steun aan Miliciens, afd. Leiden e.o. Bestuurslid 1908 1914
1 Ver. tot Opr. en Expl. van Volkssanatoria, subcommissie Leiden Lid 1911 1914
1 Ambachtsschool (Haagweg), Practische Secretaris *Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1899 1903
1 Sint Janshofje Regent 1911 1920
1 Brouchovenhofje, College v. Regenten Lid 1903 1914
1 Ver. "Oost en West", afd. Leiden Voorzitter 1914 1920
1 Ver. tot instandhouding van het Leidsch Muziekcorps (ex Schutterij) Voorzitter 1908 1920
1 Militieraad 3e district van Zuid-Holland Burgerlijk lid 1894 1900
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Spaarbank Cie. dag. beheer Lid 1900 1900
1 Cie. voor de openbare Bewaarscholen Voorzitter 1908 1920
1 Nationaal Fonds ter onderst. v. nagel. betr. v. gevallen mil. in N. Indië Voorzitter 1911 1911
1 Cie. voor de bewaring van Kunstvoorwerpen Lid 1920 1920
1 Kamer van Toezicht over de Notarissen en Candidaat-notarissen Lid 1920 1920
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Notaris 1884
1 Agent 1883 Brandwaarb. mij, opger. Loenen a/d V., nu A'dam
1 Notaris
 

 

  Adres Wijk/Postcode Plaats Jaar Info  
1 Hooigracht 11 Leiden 1884
1 Steenschuur 3 Leiden 1892
1 Oude Singel 58 Leiden
 

 

pid : 1104,   fid : 1104

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout