Vorig Raadslid Johannes Cornelis van der Lip Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Johannes Cornelis van der Lip
Titulatuur Mr.
Geb. datum 1869-06-11
Geb. plaats Leusden [UT]
Ovl. datum 1924-02-16
Ovl. plaats Leiden
Opleiding Gymnasium, RULeiden Rechten
Politieke gez. Chr. Hist.
Burg. staat Huw.
Kerkelijke gez. NH
Vader Johan Jurrien Lip
Beroep Vader Predikant te Leiden
Moeder Jacoba Rooij
Bronnen L.J. '25
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1903-02-03 1909-02-04 Chr. Hist. Partij Kiesdistrict 2.
1 Wethouder 1909-02-04 1923-09-04 Chr. Hist. Partij Onderwijs, etc. Niet herk.
 

 

  Commissie Functie van tot Link
1 Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente lid 1903-06-18
1 Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente voorz. 1907-09-03
1 Inrichtingen "Endegeest", "Voorgeest" en "Rhijngeest" lid 1905-09-05
1 Plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd lid 1919-09-02
1 Oud-Archief voorz. 1912-10-14
1 Inrichtingen "Endegeest", "Voorgeest" en "Rhijngeest" voorz. 1917-02-13
1 Openbaar Slachthuis voorz. 1910-09-06
1 Geneeskundigen Dienst en den Keuringsdienst van Waren voorz. 1921-04-11
1 Financiën lid 1919-09-02
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Nederduits Herv. kerk, kiescollege Lid 1915
1 Blindeninstituut Amsterdam Correspondent 1908
1 Spaarbankcommissie Lid 1908
1 Gymnasium Curator 1914 1920 Vice Voorz.
1 Leidsche Vrijwillige Brandweer Plv.hoofd 1914
1 Sint Stevenshofje Regent 1914 1920 Haarlemmerstraat 50
1 Ned. Herv. Gem. Lid 1903 Gem.cie beheer begr.plaatsen
1 Ned. Herv. Gem. Voorzitter 1920
1 Bank van Lening Commissaris 1908
1 Alg. Ned. Vredebond, afd. Leiden Penningmeester 1893 1903
1 Volksleeszaal Bestuurslid *Voorzitter 1893 1894
1 Stedelijk Gymnasium, College van Curatoren Secretaris *Lid 1894 1920
1 Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, afd. Leiden Secretaris / penningmeester *bestuurslid 1894 1903
1 Ned. Herv. Gem. , College van Notabelen Lid *Voorzitter, 2e 1895 1899
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden Secretaris 1895 1897
1 Instituut tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam Correspondent 1895 1920
1 Leidsche Ver. tot Bescherming van Dieren Secretaris *Voorzitter, 2e 1895 1899
1 Sanatorium "Rhijngeest" te Oegstgeest, Cie. van Beheer Lid 1908 1908
1 Schutterij Luitenant, 2e > 1e *Kapitein 1895 1899
1 Stads Bank van Lening Commissaris 1908 1908
1 Ned. Herv. Gem. , Gemeentecommissie Lid *Voorzitter 1900 1920
1 Plaatselijke Commissie art. 86 van de Ongevallenwet 1901, Leiden e.o. Plv.voorzitter 1908 1908
1 Ned. Herv. Gem. , Kiescollege Lid 1908 1914
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Spaarbank Bestuurslid 1903 1914
1 Schutterij, Schuttersraad Lid 1895 1899
1 Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis, College v. Regenten Voorzitter, vice- 1903 1914
1 Brandweer Plv.hoofd 1911 1911
1 Rode Kruis, afd. Leiden Bestuurslid 1911 1920
1 Brouchovenhofje, College v. Regenten Lid 1911 1920
1 Prov. Staten van Zuid-Holland, kiesdistrict Leiden Lid 1914 1914
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Advocaat en procureur 1893
1 Branche levensverzekering, agent 1894 Levensverzekering mij "Dordrecht"
1 Advocaat en procureur
 

 

  Adres Wijk/Postcode Plaats Jaar Info  
1 Lange Mare 66 W.06 Leiden 1890
1 Noordeinde 55 W.05 Leiden 1897
1 Korte Mare 21 W.05 Leiden 1900
 

 

pid : 1140,   fid : 1140

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout