Vorig Raadslid Wiebrand Pera Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Wiebrand Pera
Geb. datum 1851-03-04
Geb. plaats Niebert [GR] Gem. Marum
Geb. info Akte 23-05.00u.
Ovl. datum 1924-05-29
Ovl. plaats Leiden
Opleiding Onderwijzer
Politieke gez. AR
Vader Eibe Willem Pera
Moeder Jantje Wolters Helder
Bronnen L.J. '25, RA-Groningen.
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1893-09-05 1905-09-05 AR +rk 1893 / 1905 Kiesdistrict 2->3. Niet herkozen.
1 Raadslid 1907-09-03 1919-09-02 AR Kiesdistrict 1->3(1919)
1 Wethouder 1919-09-02 1923-09-04 AR Bevolking, Soc. dienst, etc.
1 Raadslid 1923-09-04 1924-05-29 AR Overleden als Raadslid.
 

 

  Commissie Functie van tot Link
1 Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente lid 1908-09-01
1 Inrichtingen "Endegeest", "Voorgeest" en "Rhijngeest" lid 1899-10-26
1 Inrichtingen "Endegeest", "Voorgeest" en "Rhijngeest" lid 1911-09-05
1 Openbaar Slachthuis lid 1909-04-01
1 Inrichtingen "Endegeest", "Voorgeest" en "Rhijngeest" voorz. 1919-09-02
1 Inrichtingen "Endegeest", "Voorgeest" en "Rhijngeest" lid 1923-09-04
1 Openbaar Slachthuis voorz. 1919-09-02
1 Marktwezen voorz. 1922-05-02
1 Onderzoek van reclames op Belastingen lid 1913-11-27
1 Onderzoek van reclames op Belastingen voorz. 1912-04-11
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Kamer van Koophandel Leiden Voorzitter 1907 1920
1 Ned. Herv. Gem. Ouderling 1885 1887
1 Diaconieweeshuis der Ned. Herv. Gem. Bestuurslid *Secretaris (uit de kerkeraad) 1887 1888
1 Ver. van Ned. Patroons "Boaz", afd. Leiden e.o. Voorzitter 1893 1899
1 Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium", afd. Leiden Commissaris van toezicht 1893 1903
1 Plaatselijke Schoolcommissie Lid 1895 1920
1 Chr. School, 1e (Hooigracht) Voorzitter, vice- 1897 1897
1 Ver. tot oprichting en instandh. van scholen op Geref. grondslag Voorzitter, vice- *Bestuurslid 1899 1900
1 Sti. "het Leidsche Volkshuis" Bestuurslid 1899 1903
1 Krankzinnigengesticht "Endegeest" te Oegstgeest, Cie. van beheer Lid 1900 1903
1 3 October Ver. tot Viering van de Gedenkdag van Leidens Ontzet Secretaris, 2e 1900 1914
1 Collectanten Vereniging "Zuid Afrika" Voorzitter 1900 1914
1 Handelsbediendenvereniging "Kennis is Macht" Gedelegeerde van het Gemeentebestuur 1911 1911
1 Kamer van Koophandel en Fabrieken Lid *Voorzitter 1914 1920
1 Prov. Staten van Zuid-Holland, kiesdistrict Leiden Lid 1903 1920
1 Leidens Belang Voorzitter 1903 1908
1 Voogdijraad Bestuurslid 1908 1920
1 Kamer van Arbeid voor de Textielarbeid (Patroons) Lid *Secretaris 1903 1920
1 Militieraad 3e district van Zuid-Holland Voorzitter 1903 1920
1 Plaatselijke Commissie art. 86 van de Ongevallenwet 1901, Leiden e.o. Lid-werkgever 1908 1920
1 Huurcommissie Leiden Plv.lid 1920 1920
1 Brouchovenhofje, College v. Regenten Lid 1920 1920
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Koopman 1884
1 Commies-verificateur der directe belasting 1900 Belastingdienst
1 Fabrikant machinale brei-inrichting
 

 

  Adres Wijk/Postcode Plaats Jaar Info  
1 Langebrug 99 Leiden 1884
 

 

pid : 1120,   fid : 1120

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout