Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen M ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
Maartensdochterhofje, Cathrijn, College v. Regenten
1 Mulder P.J. Lid 1870 1895
1 Hoeken P.J. van Lid 1872 1882
1 Tieleman C.C. Lid 1875 1879
1 Huurman B.J. Lid 1914 1914
Maashofje, Juffrouw
1 Rotteveel D.J. Voorzitter 1926
Maatschappij ter bevordering van woordkunst
1 Beekenkamp C. Lid 1931
Marktschuitenveer op Delft, Den Haag en Rotterdam
1 Henkes I. Commissaris 1826 1828
Mathesis Scientiarum Genetrix (MSG)
1 Weerlee J.J. van Bestuurslid
Medisch Comit Ned. /Vietnam
1 Middelkoop E.E. van Lid
Meermansburg, College v. Regenten
1 Hubrecht C.W. Regent (n 1876 rentmeester) 1847 1889
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Toeziend lid *Rentmeester 1890 1900
1 Hoeven H. van der Rentmeester 1903 1920
Meester de Graaf Sti. Leiden
1 Welling O.F.J. Voorzitter
Meldpunt Discriminatie Leiden
1 Snelders E. Bestuurslid
1 Hees G.J.A. van Penningmeester
Michielhofje, Jean, College v. Regenten
1 Bucaille J.C. Lid 1837 1865
1 Luzac C.J. Lid 1842 1860
1 Fremery P.I. de Lid 1852 1858
1 Obreen H.L.A. Lid *Rentmeester 1881 1891
1 Rieu W.N. du Lid *Voorzitter 1887 1895
1 Hamel J.A. van Rentmeester 1892 1920
1 Zaalberg Jz. J.C. Voorzitter 1905
Mij. der Ned. Letterkunde
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Lid 1850
1 Rutgers A. Bestuurslid 1852 1852
1 Wttewaall B.W. Penningmeester 1858 1874
1 Rieu W.N. du Secretaris *Hoofd-redacteur *Penningmeester 1863 1884
1 Fockema Andreae S.J. Bestuurslid *Voorzitter 1889 1892
1 Idenburg P.J. Bestuurslid 1937
Mij. der Ned. Letterkunde te Leiden
1 Hoeven H. van der Bestuurslid 1895 1897
1 Heeres J.E. Bestuurslid 1903 1903
1 Knappert L. Voorzitter 1908 1910
1 Knappert L. Secretaris 1911 1920
Mij. der Ned. Letterkunde te Leiden, Bibliotheekcommissie
1 Rieu W.N. du Lid 1890 1895
Mij. der Ned. Letterkunde te Leiden, Cie. voor Geschied- & Oudheidkunde
1 Rieu W.N. du Lid 1894 1895
1 Fockema Andreae S.J. Lid *Voorzitter 1894 1920
1 Heeres J.E. Lid 1903 1908
Mij. der Ned. Letterkunde te Leiden, Cie. voor Taal- & Letterkunde
1 Knuttel J.A.N. Lid 1920 1920
Mij. der Ned. Letterkunde, Bibliotheek-raad
1 Rieu W.N. du Lid 1880 1889
Mij. der Ned. Letterkunde, Redactie Cie. voor werken der Maatschappij
1 Rieu W.N. du Lid 1877 1879
Mij. tot Bevordering der Bouwkunst, afd. Leiden
1 Roem J. Secretaris, 2e *Voorzitter 1890 1895
Mij. tot bevordering der Bouwkunst, afd. Leiden e.o.
1 Hasselbach J.J. Commissaris 1882 1883
1 Roem J. Secretaris 1889 1889
Mij. tot bevordering der Toonkunst, afd. Leiden
1 Kist E. Bestuurslid 1877 1877
1 Verhey v. Wijk W.F. Bestuurslid *Penningmeester 1887 1889
1 Nijkamp A. Bestuurslid *Voorzitter 1888 1889
Mij. tot Bevordering der Toonkunst, afd. Leiden
1 Verhey v. Wijk W.F. Penningmeester *Secretaris 1890 1903
1 Drucker H.L. Voorzitter, vice- 1891 1891
1 Goeje M.J. Bestuurslid 1892 1892
Mij. tot bevordering der Toonkunst, afd. Leiden, Zangvereniging
1 Heukelom jr. J. van Buitengewoon Commissaris 1858 1858
Mij. tot Bevordering van Nijverheid
1 Zaalberg Jz. J.C. Lid 1908
1 Hartevelt Az. J. Voorzitter 1908
1 Jaeger D. Secretaris 1914
Mij. tot bevordering van welstand onder landlieden
1 Vlugt W. van der Voorzitter van het hoofdbestuur 1895 1908
Mij. tot Exploitatie van Zuivelinrichtingen "Neerlandia"
1 Stürler A.L. de Commissaris 1900 1903
Mij. tot Nut der Isralieten, afd. Leiden
1 Goudsmit J.E. Voorzitter 1852 1858
Mij. tot Nut van het Algemeen
1 Elst A. van der Secretaris 1908
1 Heeres J.E. Voorzitter 1908
1 Heeres J.E. Voorzitter, 2e 1911
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden
1 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn) A.L. Secretaris / Penningmeester 1835 1845
1 Huyser H.C. Secretaris / Voorzitter 1840 1859
1 Tollens H.P.J. Bestuurder 1842 1843
1 Hoeven J. van der Voorzitter (1847 2e.Voorzitter) 1846 1866
1 Breuk H.R. de Bestuurder (vr 1852 secretaris) 1846 1856
1 Meerburg S.A. Bestuurder (1858 voorzitter) 1852 1859
1 Sikkel Groos N. Bestuurder 1854 1856
1 Stoffels H.P.C. Bestuurder *Voorzitter 1854 1865
1 Librecht Lezwijn P.C. Bestuurder *Penningmeester 1854 1867
1 Hubrecht C.W. Bestuurder 1860 1861
1 Lisman M.H.A. Bestuurder 1861 1879
1 Hartevelt H.C. Lid 1865 1865
1 Dercksen J.M.E. Bestuurslid 1868 1876
1 Seelig J. Bestuurslid *Voorzitter 1873 1875
1 Aumerie M. d' Bestuurslid *Voorzitter, 2e 1873 1875
1 Zaaijer T. Bestuurslid 1879 1881
1 Bool H.J. Bestuurder 1882 1888
1 Deckhuyzen M.C. Bestuurslid *Voorzitter, 2e 1890 1899
1 Vlugt W. van der Bestuurslid 1890 1890
1 Drucker H.L. Bestuurslid 1891 1893
1 Aumerie M. d' Bestuurslid 1893 1894
1 Lip J.C. van der Secretaris 1895 1897
1 Tieleman C.C. Bestuurslid *Penningmeester 1900 1903
1 Elst A. van der Bestuurslid *Voorzitter 1903 1920
1 Fokker A.J. Secretaris *Bestuurslid 1908 1914
1 Heeres J.E. Voorzitter 1908 1914
1 Korff K.H. Penningmeester 1911 1914
1 Bosman A.G. Voorzitter 1937 1938
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Bewaarschool
1 Breuk H.R. de Commissaris *Secretaris 1852 1852
1 Baert W.C. Commissaris 1852 1852
1 Stoffels H.P.C. Commissaris 1863 1864
1 Librecht Lezwijn P.C. Commissaris 1863 1867
1 Hoeven J. van der Commissaris 1864 1864
1 Zaalberg G. Commissaris 1872 1881
1 Deckhuyzen M.C. Commissaris *Secretaris 1890 1899
1 Kruimel G.M. Commissaris 1894 1899
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Burgerzangschool
1 Kist E. Voorzitter, 2e 1879 1879
1 Stokhuyzen F. Penningmeester 1879 1880
1 Masijk Huyser van Reenen J.J. van Commissaris *Penningmeester 1881 1889
1 Tieleman C.C. Penningmeester 1891 1892
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Cie. v. d. Volksbijeenkomsten
1 Kroon A.W. Secretaris *Voorzitter, 2e 1875 1882
1 Damsté Wilhelmy G. Lid 1877 1880
1 Stokhuyzen F. Lid 1877 1880
1 Zillesen P. Lid 1881 1888
1 Krantz A.J. Lid 1884 1885
1 Alma Lz. P. Lid *Voorzitter, vice- 1885 1888
1 Hamel J.A. van Lid 1887 1889
1 Schneither Az. J.J. Lid 1888 1889
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Cie. v. d. Volksvoorl. bijeenk.
1 Obreen H.L.A. Secretaris 1871 1883
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Cie. voor de Volksvoorlezing
1 Poole S.J. le Voorzitter 1858 1858
1 Stoffels H.P.C. Lid 1858 1858
1 Dercksen J.M.E. Lid *Voorzitter 1865 1869
1 Veefkind H.N. Ere-lid 1866 1883
1 Aumerie M. d' Lid 1874 1876
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Cie. voor het schoolverzuim
1 Dercksen J.M.E. Lid 1868 1869
1 Zaalberg G. Lid 1868 1870
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Leesbibliotheek
1 Huyser H.C. Commissaris *President 1837 1839
1 Tollens H.P.J. Commissaris *Vice-president 1842 1844
1 Lisman M.H.A. Commissaris *Voorzitter 1845 1847
1 Breuk H.R. de Commissaris *Bibliothecaris 1845 1849
1 Sikkel Groos N. Commissaris 1852 1852
1 Hubrecht C.W. Commissaris 1852 1852
1 Damsté Wilhelmy G. Commissaris 1863 1864
1 Veefkind H.N. Commissaris 1870 1874
1 Seelig J. Commissaris 1870 1870
1 Masijk Huyser van Reenen J.J. van Commissaris *Voorzitter 1873 1877
1 Rhijn A. van Commissaris 1874 1875
1 Koetser A. Commissaris 1876 1885
1 Kroon A.W. Commissaris 1879 1883
1 Zillesen P. Commissaris 1881 1883
1 Vos J.B. Commissaris *Secretaris 1884 1887
1 Alma Lz. P. Commissaris 1886 1889
1 Tieleman C.C. Commissaris 1886 1889
1 Alma Lz. P. Bestuurslid 1890 1891
1 Tieleman C.C. Bestuurslid 1890 1903
1 Korevaar P. Az. J. Bestuurslid 1892 1897
1 Korff K.H. Bestuurslid 1911 1914
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Mannenkoor
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Beschermheer 1865 1866
1 Brandeler W.C. van den Beschermheer 1867 1878
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Naai- & herhalingsschool
1 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn) A.L. Penningmeester 1844 1845
1 Breuk H.R. de Bestuurder 1844 1852
1 Huyser H.C. Bestuurder 1846 1848
1 Wttewaall B.W. Bestuurder 1852 1854
1 Librecht Lezwijn P.C. Penningmeester 1854 1867
1 Tichler P.L. Bestuurder 1868 1870
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Spaarbank
1 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn) A.L. Commissaris *Penningmeester 1824 1866
1 Hartevelt Jz. A. Commissaris 1834 1865
1 Baert W.C. Commissaris 1841 1866
1 Poole S.J. le Commissaris 1845 1866
1 Hubrecht C.W. Commissaris 1858 1861
1 Heukelom jr. J. van Commissaris *Voorzitter 1858 1886
1 Leembruggen A.C. Commissaris 1867 1876
1 Librecht Lezwijn P.C. Commissaris *Penningmeester / Secretaris 1867 1877
1 Hettinga Tromp A. van Commissaris 1878 1880
1 Bool H.J. Commissaris 1882 1887
1 Groll J. Commissaris 1884 1885
1 Hamel J.A. van Commissaris 1885 1889
1 Zillesen P. Commissaris 1885 1889
1 Schneither Az. J.J. Commissaris 1887 1889
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Commissaris 1887 1889
1 Hamel J.A. van Bestuurslid *Voorzitter 1890 1920
1 Schneither Az. J.J. Bestuurslid 1890 1892
1 Zillesen P. Bestuurslid 1890 1900
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Bestuurslid 1890 1893
1 Vries E. de Bestuurslid 1891 1899
1 Alma Lz. P. Bestuurslid *Voorzitter 1894 1900
1 Korevaar P. Az. J. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1897 1911
1 Lip J.C. van der Bestuurslid 1903 1914
1 Poole S.J. le Bestuurslid *Secretaris 1903 1914
1 Hartevelt Az. J. Bestuurslid 1908 1914
1 Jaeger D. Bestuurslid 1920 1920
1 Bosman A.G. Lid 1929 1941
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Spaarbank Cie. dag. beheer
1 Hamel J.A. van Lid 1900 1900
1 Poole S.J. le Lid 1911 1914
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Spaarkas
1 Krantz B.F. Commissaris *Voorzitter 1852 1854
1 Stokhuyzen F. Commissaris 1858 1861
1 Kokxhoorn G.H. Commissaris 1886 1889
1 Kokxhoorn G.H. Bestuurslid 1890 1895
1 Hasselbach J.J. Bestuurslid 1897 1897
1 Gruting D. van Bestuurslid 1903 1908
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Sub-cie. Gebouwenadministr.
1 Stoffels H.P.C. Voorzitter 1864 1865
1 Librecht Lezwijn P.C. Secretaris 1864 1867
1 Lisman M.H.A. Voorzitter 1866 1871
1 Dercksen J.M.E. Lid 1868 1870
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Sub-cie. v. d. administratie
1 Tieleman C.C. Lid 1903 1903
1 Elst A. van der Voorzitter 1911 1920
1 Fokker A.J. Lid 1911 1914
1 Heeres J.E. Voorzitter, 2e 1911 1914
1 Korff K.H. Penningmeester 1911 1911
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Sub-cie. v. h. dagelijksbeheer
1 Elst A. van der Lid 1914 1920
1 Korff K.H. Lid 1914 1914
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Volksbijeenkomsten
1 Hamel J.A. van Bestuurslid 1890 1891
1 Schneither Az. J.J. Bestuurslid 1890 1891
1 Alma Lz. P. Bestuurslid 1892 1897
1 Buttingha Wichers N.L.J. van Penningmeester 1892 1892
1 Lidth de Jeude Th.W. van Bestuurslid *Penningmeester *Voorzitter, vice- 1892 1897
1 Aumerie M. d' Bestuurslid 1893 1894
1 Tieleman C.C. Bestuurslid *Penningmeester 1893 1903
1 Hoogenboom P. Bestuurslid *Penningmeester 1908 1914
1 Heeres J.E. Bestuurslid 1908 1914
1 Fischer H.W. Bestuurslid 1911 1914
1 Korff K.H. Bestuurslid 1911 1914
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Volkstuincomplex "Staalwijk"
1 Elst A. van der Voorzitter 1914 1920
1 Korff K.H. Penningmeester 1914 1914
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Volkszangschool
1 Breuk H.R. de Commissaris *Secretaris 1852 1852
1 Librecht Lezwijn P.C. Commissaris *Penningmeester 1854 1856
1 Kist E. Commissaris *Voorzitter 1875 1878
1 Tieleman C.C. Commissaris 1883 1889
1 Kokxhoorn G.H. Commissaris *Penningmeester 1888 1920
1 Tieleman C.C. Commissaris *Voorzitter 1890 1903
Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Winkelkaartjes
1 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn) A.L. Commissaris 1845 1845
1 Lisman M.H.A. Commissaris *Penningmeester *Directeur 1845 1875
1 Krantz B.F. Commissaris *Voorzitter 1852 1861
1 Hubrecht C.W. Commissaris 1852 1854
1 Tichler P.L. Commissaris *Voorzitter 1852 1874
1 Wttewaall B.W. Commissaris 1852 1873
Mij. tot opvoeding v. wezen i. h. huisgezin, afd. Ldn e.o. ,Commit-bestuur
1 Hoeven H. van der Voorzitter 1885 1903
Mij. van Kunsten en Wetenschappen, afd. Leiden
1 Huyser H.C. Directeur, Secretaris 1840 1863
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Directeur, Penningmeester 1858 1866
1 Lisman M.H.A. Directeur, Penningmeester 1871 1889
1 Dercksen J.M.E. Directeur, Secretaris *Voorzitter 1871 1884
Mij. van Weldadigheid, Subcommissie
1 Ysselsteyn G.H. Lid (uit de Burgerij) 1848 1859
1 Hoeven J. van der Lid (gemeenteraadslid) 1852 1868
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Voorzitter 1860 1866
1 Sande M.G. ten Lid 1863 1867
1 Brandeler W.C. van den Voorzitter 1868 1880
Mij. van Weldadigheid, subcommissie
1 Boon Mesch A.H. van der Lid 1869 1874
1 Aumerie M. d' Secretaris / Penningmeester 1871 1879
Mij. van Weldadigheid, Subcommissie
1 Bredius J. Secretaris / Penningmeester 1880 1886
1 Laat de Kanter L.M. de Voorzitter (Burgermeester) 1882 1889
Mij. van Weldadigheid, subcommissie Leiden
1 Limburg Stirum A.O.E. Graaf van Voorzitter 1854 1858
1 Laat de Kanter L.M. de Voorzitter 1890 1893
1 Driessen P.L.C. Lid 1893 1903
1 Drucker H.L. Lid 1893 1903
1 Was F. Voorzitter 1895 1899
1 Kroon A.W. Secretaris 1900 1900
1 Strijen C.E. van Secretaris 1911
Mij. voor Fraaie Kunsten & Wetenschappen
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Bestuurslid 1850
Mij. voor Toonkunst
1 Bake J. President, vice- 1847 1849
1 Adriaans J. Commissaris 1847 1852
1 Heukelom jr. J. van Voorzitter *Commissaris 1847 1866
1 Hartevelt Jz. A. President 1852 1854
1 Kluit M.A. Bibliothecaris *President, vice- 1852 1858
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Commissaris 1859 1861
1 Librecht Lezwijn P.C. Commissaris *Secretaris 1859 1866
1 Krantz B.F. Commissaris *Voorzitter, vice- 1863 1878
1 Outeren J. van Commissaris *Voorzitter 1863 1865
1 Bijleveld R.Th. Commissaris 1865 1866
1 Hartevelt H.C. Commissaris 1867 1869
1 Aumerie M. d' Commissaris *Bibliothecaris *Secretaris 1870 1879
1 Kist E. Commissaris *Voorzitter, vice- 1878 1888
1 Poole L.G. le Penningmeester 1880 1881
1 Fockema Andreae S.J. Commissaris *Voorzitter 1882 1882
1 Laat de Kanter L.M. de Commissaris 1883 1886
1 Zillesen P. Commissaris *Secretaris 1884 1889
Mij. voor Toonkunst, afd. Leiden
1 Schneither Az. J.J. Commissaris 1888 1892
1 Kist E. Commissaris 1890 1897
1 Zillesen P. Secretaris / Commissaris 1890 1893
1 Goeje M.J. Commissaris 1891 1897
1 Jaeger D. Penningmeester *Commissaris 1908 1920
1 Fischer H.W. Commissaris 1914 1914
Militair Detentiehuis, Cie. van Administratie
1 Was F. Secretaris 1876 1886
1 Driessen P.L.C. Lid 1881 1886
1 Outeren J. van Vice-president 1881 1884
1 Heukelom jr. J. van Lid 1881 1886
1 Laat de Kanter L.M. de Lid 1881 1886
1 Krantz A.J. Lid 1884 1886
1 Bool H.J. Lid 1885 1886
Militair Invalidenhuis, Raad van administratie
1 Fischer H.W. Lid 1911 1914
Militieraad 3e district van Zuid-Holland
1 Hubrecht C.W. Voorzitter, plv. 1864 1872
1 Tichler P.L. Plv.burgerlijk lid 1864 1865
1 Hoog H.C.J. Voorzitter 1864 1871
1 Wttewaall B.W. Burgerlijk lid 1865 1871
1 Rieu P. du Plv.burgerlijk lid 1866 1869
1 Tollens H.P.J. Plv.voorzitter 1867 1867
1 Heukelom jr. J. van Voorzitter, plv. 1869 1873
1 Bijleveld R.Th. Burgerlijk lid 1870 1877
1 Driessen P.L.C. Plv.burgerlijk lid 1873 1878
1 Aumerie M. d' Burgerlijk lid, plv. 1879 1879
1 Suringar L.D. Burgerlijk lid 1880 1880
1 Poole S. le Plv.voorzitter 1890 1891
1 Masijk Huyser van Reenen J.J. van Burgerlijk lid 1890 1892
1 Laat de Kanter L.M. de Plv.voorzitter 1892 1893
1 Driessen P.L.C. Plv.burgerlijk lid 1894 1900
1 Hamel J.A. van Burgerlijk lid 1894 1900
1 Juta H.C. Voorzitter 1899 1900
1 Pera W. Voorzitter 1903 1920
1 Hoeken A.J. van Burgerlijk lid 1903 1903
1 Paul H. Plv.voorzitter 1903 1903
1 Driessen J.P.J. Burgerlijk lid 1908 1920
1 Poole S.J. le Plv.burgelijk lid 1908 1908
1 Briët P.E. Plv.burgelijk lid *Plv.voorzitter 1911 1920
1 Mulder A. Plv.lid 1920 1920
1 Vergouwen J.P. Burgerlijk lid 1920 1920
Militieraad 3e. district van Zuid-Holland, hoofdplaats Leiden
1 Poole S. le Burgerlijk lid (lid van de gemeenteraad) 1879 1885
1 Bredius J. Burgerlijk lid, plv. (lid van de Gemeenteraad) 1881 1887
1 Hartevelt H.C. Plv.voorzitter (lid der Prov.Staten) 1882 1886
1 Land N.K.F. Plv.burgerlijk lid (Gem.raadslid) 1886 1887
1 Poole S. le Plv.voorzitter (lid der Prov.staten) 1887 1889
1 Schneither Az. J.J. Plv.burgerlijk lid (Gem.raadslid) 1888 1892
Min. Econ. Zaken
1 Riemens J.H. Rijksgecommiteerde
Minnehuis (Kaarsenmakersstraat)
1 Bucaille J.C. Tijdelijk regent 1848 1848
1 Olivier N. Regent 1849 1852
1 Baert W.C. Regent 1849 1852
1 Holtz J. Regent 1852
1 Hartevelt H.C. Regent 1860 1869
1 Suringar L.D. Regent / Secretaris 1863 1869
1 Mulder P.J. Regent / Secretaris 1870 1889
1 Hoeken P.J. van Regent 1872 1882
Minnehuis (Kaarsenmakersstraat), College v. Regenten
1 Mulder P.J. Lid 1892 1899
1 Briët P.E. Lid 1911 1914
1 Mulder J.P. Lid 1920 1920
Monumentencommissie
1 Beijen L. lid 1982 1986
Muziek ver. "Orpheus"
1 Weerlee J.J. van Bestuurslid
Muziekgezelschap "Musis Sacrum"
1 Librecht Lezwijn P.C. Penningmeester 1858 1858
Muziekgezelschap "Orpheus"
1 Mulder A. Voorzitter 1908 1914
Muziekvereniging "Morgenrood"
1 Zeeuw J.G. van der Secretaris 1911 1911

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout