Vorig Raadslid Daniël Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Daniël Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek)
Titulatuur Mr.
Geb. datum 1806-02-25
Geb. plaats Leiden
Ovl. datum 1866-01-11
Ovl. plaats Leiden
Opleiding RULeiden Rechten
Politieke gez. Lib. ongebonden
Burg. staat Huw.
Kerkelijke gez. Doopsgez. / Lib.
Vader Matthijs Siegenbeek
Beroep Vader Hoogleraar Leidsche Hogeschool
Moeder Geertruid Tieboel
Opmerkingen Ridder Mill. Willemsorde
Bronnen L.J. '65(bl.50)
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1851-10-17 1858-11-15 Lib. Al in raad vanaf oct.1850.
1 Burgemeester + Raadslid 1858-11-15 1866-01-11 Lib. Burgem. +Raadslid. Overleden als Burgemeester.
 

 

  Commissie Functie van tot Link
1 Plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd lid 1852-01-24
1 Plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd voorz. 1858-11-15
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Mij. der Ned. Letterkunde Lid 1850
1 Provinciaal Utrechts Genoodschap Lid 1850
1 Mij. voor Fraaie Kunsten & Wetenschappen Bestuurslid 1850
1 Stads Bank van Lening Commissaris *Voorzitter 1854 1866
1 Cie. van administratie over de Gevangenissen Lid *President, vice- 1836 1866
1 Bethlehemshofje, College v. Regenten Lid 1852 1858
1 Stedelijk Gymnasium Curator 1855 1866
1 Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, afd. Leiden Thesaurier 1839 1866
1 Ver. "Het Metalen Kruis", afd. Leiden, 1e Sectie Bestuurslid 1858 1858
1 Doopsgezinde Gemeente Diaken 1842 1866
1 Schutterij Luitenant, 1e *Kapitein *Majoor 1830 1859
1 Schutterij, Schuttersraad Plv.lid 1831 1843
1 Inrichting voor jeugdige ontslagenen Penningmeester *Bestuurder *President 1859 1866
1 Leidsch Patronaat ondersteuning herstelde krankzinnigen Beschermheer 1861 1866
1 Mij. voor Toonkunst Commissaris 1859 1861
1 Sociëteit "Amicitia" Commissaris *Voorzitter 1864 1866
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Mannenkoor Beschermheer 1865 1866
1 Universiteit Curator 1859 1866
1 Fonds ter aanmoediging en ondersteuning gewapende Dienst, Distr. Cie. Lid 1860 1866
1 Plaatselijke Schoolcommissie Lid 1854 1866
1 Mij. van Kunsten en Wetenschappen, afd. Leiden Directeur, Penningmeester 1858 1866
1 Mij. van Weldadigheid, Subcommissie Voorzitter 1860 1866
1 Prov. Staten van Zuid-Holland, kiesdistrict Leiden Lid 1860 1866
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Advocaat 1829
1 Officier van Justitie 1843 Bij de Rechtbank
1 Subst. Off. Van Justitie 1835
 

 

  Adres Wijk/Postcode Plaats Jaar Info  
1 Breestraat 297 W.04 Leiden 1842
1 Breestraat 85 HNo-315 Leiden 1830
1 Steenschuur Leiden 1829
1 Hogewoerd Leiden 1836
 

 

pid : 1019,   fid : 1019

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout