Vorig Raadslid Abraham Corts Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Abraham Corts
Geb. datum 1854-08-17
Geb. plaats Leiden
Ovl. datum 1923-04-22
Ovl. plaats Den Haag
Politieke gez. Chr. Hist.
Burg. staat Huw.
Kerkelijke gez. NH
Vader Bertram Corts
Moeder Abrahamina Clasina Najer
Bronnen L.J. '24
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1909-02-04 1915-09-07 Chr. Hist. Partij Kiesdistrict 1. Niet herkiesbaar.
 

 

  Commissie Functie van tot Link
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Kiescollege Nederduits Herv. kerk Lid 1912
1 Ned. Bijbelgenootschap, afd. Leiden Bestuurslid 1912
1 Bank van Lening Commissaris 1909 1915
1 Toevlucht in Nood (=Begrafenis fonds) Secretaris 1908
1 Cie. v. Aanslag voor de Bedrijfsbelasting Plv.lid 1910
1 College van Notabelen der Ned. Herv. Gem. Lid 1910 zie Alg.geg.
1 Cie. van Fabricage en Inwendig Beheer Voorzitter 1910
1 Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis Regent / Secretaris 1894 1918 Hoogl.Kerkgracht
1 Schachtenhofje, Middelstegracht Regent 1894 1918
1 Leidsche Cie. tot Onderst. der Nagelaten Betrekk. v. omgekomen vissers Bestuurslid 1914 Vissers uit Katw.& Noordw.Zee
1 Ned. Herv. Gem. Voorzitter, vice- 1903 Gem.cie beheer begr.plaatsen
1 Ned. Bijbelgenootschap, afd. Leiden Bestuurslid 1911 Afd. Leiden
1 Cie. der Leesbibliotheek Lid 1903
1 Schachtenhofje, College v. Regenten Lid 1884 1895
1 Leidsche Cie. der Ver. tot ondersteuning betrekkingen omgekomen vissers Lid 1893 1920
1 3 October Ver. tot Viering van de Gedenkdag van Leidens Ontzet Secretaris, 2e 1893 1899
1 Ned. Bijbelgenootschap, afd. Leiden Bestuurslid 1899 1914
1 Gemeentelijke Arbeidsbeurs Lid-werkgever 1908 1908
1 Leidsche Fabrieksschool Bestuurslid 1908 1908
1 Stads Bank van Lening Commissaris 1911 1914
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Fabrikant 1882 Fa. Gebr.v. Wijk & Co.
1 Firmant 1889 Fa. Gebr.v. Wijk & Co.
1 Firmant gebr. v. wijk & co. 1881 al Fabrikant.
 

 

  Adres Wijk/Postcode Plaats Jaar Info  
1 Hoogewoerd 151 W.03 Leiden 1890
1 Plantsoen 1 W.03 Leiden 1905 naar Den Haag
1 Herengracht 58;60 Leiden 1882
 

 

pid : 1159,   fid : 1159

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout