Vorig Raadslid Henricus Petrus Jacobus Tollens Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Henricus Petrus Jacobus Tollens
Titulatuur Mr.
Geb. datum 1811-04-11
Geb. plaats Rotterdam
Burg. staat Huw.
Kerkelijke gez. Remonstrants
Vader Hendrik Tollens
Moeder Gerbranda Rivier
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1857-09-01 1872-01-25 Ontslag genomen.
 

 

  Commissie Functie van tot Link
1 Plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd lid
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Prov. Staten 1862
1 Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, afd. Leiden Bestuurder *Penningmeester 1858 1877
1 Ver. "Het Metalen Kruis", afd. Leiden, 1e Sectie Vice-president 1856 1856
1 Remonstrantsche Geref. Gemeente Diaken 1840 1843
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Leesbibliotheek Commissaris *Vice-president 1842 1844
1 Schutterij Luitenant, 2e 1841 1844
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden Bestuurder 1842 1843
1 Inrichting voor jeugdige ontslagenen Bestuurslid *Penningmeester 1859 1865
1 Rederijkerskamer "Tollens" Beschermheer 1859 1861
1 Stedelijk Gymnasium Curator 1860 1866
1 Remonstrantsche Geref. Gemeente Ouderling *Boekhouder 1856 1865
1 Kiesvereniging "Vaderland en Oranje" Bestuurslid 1872 1874
1 Lindenpoort(hofje), Joost Frans van der, College v. Regenten Lid 1863 1877
1 Prov. Staten van Zuid-Holland, kiesdistrict Leiden Lid 1863 1877
1 Ned. Mij. ter bevordering der Nijverheid, afd. Leiden Bestuurder 1865 1873
1 Militieraad 3e district van Zuid-Holland Plv.voorzitter 1867 1867
1 Plaatselijke Schoolcommissie Lid *Voorzitter, vice- 1861 1864
1 Houttijnhofje, François, College v. Regenten Lid 1863 1865
1 Verenigde Gast- en Leprooshuizen Commissaris 1864 1867
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Rechter (vóór 1844 plv. rechter) 1839 Arrondissementsrechtbank
1 Rechter 1844 Kantongerecht Noordwijk
1 Advocaat 1836
1 Zetter der directe belastingen 1871 Belastingdienst
 

 

pid : 1034,   fid : 1034

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout