Stem van Leiden: helpen met interviewen of geïnterviewd worden?

6 september 2016 - De Stem van Leiden is een werkgroep van de Historische Vereniging Oud Leiden die zich ten doel stelt verhalen van gewone Leidenaren voor de komende generaties te bewaren. De werkgroep bestaat nu ongeveer anderhalf jaar en heeft na een woelige beginperiode het stadium van rust in de tent bereikt. Het is een heel leuke groep geworden van om en nabij de vijftien mensen. We vergaderen twee à drie keer per jaar en hebben daarnaast een aantal keren per jaar een borrel voor het informele contact.

Zoals dat gaat met vrijwilligerswerk: er zijn mensen om wat voor reden dan ook afgehaakt. Omdat ze voor familie moeten zorgen, omdat ze verhuizen, maar vooral omdat de gesproken tekst van het interview van de recorder omgezet moet worden naar geschreven taal. En dat is meer werk dan mensen van te voren denken.

Inschrijving voor najaarsexcursies geopend

18 juli 2016 - Na de zeer geslaagde winter- en voorjaarsexcursies hebben we voor u in dit najaar weer een mooi pakket samengesteld.

4 september: Wandeling langs geveltekens speciaal voor mensen die slecht ter been zijn. (en hun evt. begeleiders)

De werkgroep Geveltekens en de Excursiecommissie hebben deze route samengesteld. We beginnen om 10:30u. met een kopje koffie bij restaurant Van de Leur op de Breestraat tegenover het stadhuis. Na een korte introductie lopen we ongeveer een kilometer door de Leidse binnenstad. Deze route begint bij Breestraat nr. 127, het Hof van Holland en loopt vervolgens voor het stadhuis langs en linksaf de Diefsteeg in. Via de Lokhorststraat, het Gerecht en de Houtstraat komen we dan uit bij het museum van Oudheden op het Rapenburg. Daar gaat het linksaf naar de Steenschuur waar de route eindigt. Onderweg passeren we een flink aantal geveltekens die de moeite van het bekijken waard zijn, onder andere In den vergulden Turk (V&D), De gecroonde Hoet (Diefsteeg) en het wapen van Willem Cornelisz. van Duivenbode (Rapenburg 94). De wandeling duurt ruim een uur. De wandeling vindt plaats op zondag 4 september aanvang 10.30 uur. De kosten bedragen € 5 inclusief een kopje koffie. Uiteraard zijn de begeleiders ook welkom.

Tags:

Singelpark: al eeuwen oud, maar ook nieuw

Singelpark

11 mei 2016 - Op woensdag 11 mei in het Leidsch Dagblad een artikel over het aanstaande Singelpark. Onder de titel 'Singelpark: al eeuwen oud, maar ook nieuw' doet de Leidse krant verslag van de totstandkoming van het park. 

Singelparkbedenker Jeroen Maters en stadshistoricus Cor Smit geven donderdag 19 mei een lezing waarin ze hun licht laten schijnen over verleden, heden en toekomst van het Singelpark. De Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) en de Vrienden van het Singelpark vonden het tijd voor zo'n bijeenkomst, nu het park steeds vastere vormen aanneemt.

Meer informatie over de lezing op 19 mei 2016

Lezing Jeroen Maters en Cor Smit: 19 mei, 20.00 uur.

Locatie: Gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23.

 

Lezing: sociale woningbouw als bedreigd erfgoed

27 april 2016 - Op zaterdagmiddag 30 april organiseert de werkgroep voor sociale en economische geschiedenis van Leiden de jaarlijkse Dirk van Eck-lezing. Dit jaar is vanwege de actualiteit gekozen voor het onderwerp sociale woningbouw. De afgelopen tijd zijn verschillende vooroorlogse complexen sociale woningbouw tegen de grond gegaan. Er zijn vergelijkbare plannen voor delen van andere buurten. Soms gaat dat geruisloos, vaak gaat dat gepaard met discussie en commotie. Leiden raakt zo wel belangrijk sociaal- en cultuurhistorisch erfgoed kwijt! Reden voor de Dirk van Eck-werkgroep om er dit jaar onze lezing aan te wijden. 

De bijeenkomst vindt plaats in het nieuwe Maredijkhuis (Maredijk 100). Alle geïnteresseerden zijn daar van harte welkom vanaf 14.00 uur, voor een inloop met koffie en thee. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt - na een afsluitend drankje - om 17.30 uur.

Twee sprekers gaan het verhaal van sociale woningbouw in het algemeen en van Leiden in het bijzonder vertellen. Als eerste zal Hugo Priemus, emeritus hoogleraar TU Delft, het belang van sociale woningbouw in het geheel van de volkshuisvesting laten zien. Daarna zal Cor Smit, stadshistoricus van Leiden, meer inzoomen op emancipatorische aspecten van sociale woningbouw en de belangrijke rol van woningbouwverenigingen daarbij. Over de architectonische kwaliteit van de huizen praat hij niet alleen, maar hij zal dat voor Leidse complexen ook illustreren. Veel Leidenaars hebben de ontwikkelingen zelf aan den lijve ondervonden en zullen er met gemengde gevoelens op terugkijken. Na de lezing is dan ook er alle gelegenheid voor discussie onder leiding van Arie de JongDe lezingen worden omlijst door de vertoning van historische videofilms en veel fotomateriaal. 

Na afloop kunnen de aanwezigen onder het genot van een drankje allerlei publicaties over sociale woningbouw in Leiden inkijken of aanschaffen, waaronder ook jaarboeken van de HVOL en de voormalige Dirk van Eck-stichting. Ook zullen dvd’s met filmbeelden uit verschillende perioden van de Leidse geschiedenis te koop zijn. 

Tags:

Oegstgeest verwelkomt HVOL excursie

Bijlage(n):
Bewaar het bestand 2016-04 Oegstgeest.pdfOegstgeester Nieuwsblad over excursie[ ]???368 kB

20 april 2016 - Op 10 april toog een groep enthousiaste Oud Leidenaren o.l.v. de excursiecommissie naar buurgemeente Oegstgeest. Het Oegstgeester Nieuwsblad deed er verslag van. 

Nieuw bestuurslid: Marjolein Hettinga

Marjolein Hettinga

31 maart 2016 - Marjolein Hettinga (1976) woont al vrijwel haar hele leven in Leiden, op een paar uitstapjes voor studie en reizen na. Maar daarna was ze altijd weer blij om terug in de Sleutelstad te zijn. Na haar studie Vrijetijdsmanagement in Breda heeft ze jarenlang bij diverse kranten in de regio gewerkt. Eerst bij Buijze Pers als redacteur van het o.a. het Leids Nieuwsblad en later als oplagecoördinator bij het Leidsch Dagblad. In 2013 is Marjolein haar eigen communicatiebureau begonnen, Hettinga Projecten. Daarmee adviseert en ondersteunt zij bedrijven en organisaties bij al hun communicatievraagstukken.

De functie van bestuurslid communicatie past dus precies in haar straatje. Ik haar vrije tijd zet Marjolein zich graag in voor haar stad, onder andere als commissaris bij de 3 October Vereeniging en in de jury van de Leidse Vrijwilligersprijs. In de afgelopen anderhalf jaar was Marjolein al actief voor Oud Leiden, o.a. met het beheren van Facebook en Twitter, de digitalenieuwsbrief en de nieuwe website. In haar rol als bestuurslid hoopt ze nog meer mensen te kunnen interesseren voor al het moois dat Leiden te bieden heeft en een bijdrage te leveren aan het behoud daarvan.

Wijziging programma in aansluiting op Algemene Ledenvergadering HVOL

28 maart 2016 - Niet dhr. Cox maar dhr. Windmeijer zal een lezing verzorgen onder de titel ‘De totstandkoming van De bekentenissen van Petrus’.

Tags:

Agenda ledenvergadering 30 maart 2016

28 maart 2016 - Agenda van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 maart 2016, aanvang 19.30 uur, Burgerzaal Stadhuis Leiden.

Tags:

HVOL gaat op zoek naar nieuwe plek voor ornamenten

11 maart 2016 - Op donderdag 10 maart ontving de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) een aantal karakteristieke stenen uit het voormalig pand van de Rabobank aan de Stationsweg 37.

Controle ledenadministratie

28 maart 2016 - Om onze service aan u te verbeteren, werken wij op dit moment onze ledenadministratie bij. Geeft u uw gegevens door?