Vanaf donderdag: Weekend van de Leidse geschiedenis

31 oktober 2016 - Van donderdag 3 tot en met zaterdag 5 november organiseert de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) het Weekend van de Leidse geschiedenis. Dit jaar is het thema ‘Stad en ommeland’. Drie evenementen staan op het programma:
• Op donderdag 3 november de P.J. Bloklezing
• Op vrijdag 4 november het minisymposium ‘De periferie centraal’
• Op zaterdag 5 november de Dies van HVOL met een discussie over de stadsrechten van Leiden.

Het weekend van de Leidse geschiedenis begint al een mooie traditie te worden. Sinds enkele jaren bundelt de Historische Vereniging Oud Leiden drie evenementen waarin thema’s uit de rijke geschiedenis van onze stad en omgeving centraal staan.

Op donderdag 3 november vindt de P.J. Bloklezing, genoemd naar een van de oprichters van HVOL, prof. dr. P.J. Blok, plaats, georganiseerd door HVOL in nauwe samenwerking met het Leidsch dagblad en de Universiteit. Dit jaar wordt de lezing gegeven door Claudia Vandepoel, museumkundige en deskundige op het gebied van de historische keuken, onder de titel ‘De smaak van de Leidse tuinbouw in de Gouden Eeuw’. De lezing vindt plaats in het Klein Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73. Zaal open 19.15, de lezing begint om 20.00 uur. Toegang gratis.
Door de medewerking van de Universiteitsbibliotheek kunnen belangstellenden voorafgaande aan de lezing enkele 17e en 18e eeuwse werken op het gebied van de tuinbouw inzien, waaronder het beroemde ‘De Neerlandschen Hof’, geschreven door Henrick van Oosten (Leiden 1703).

Symposium
Tweede programmaonderdeel is het symposium ‘De periferie centraal’. Voor de derde keer wordt de schijnwerper gericht op recent en lopend onderzoek betreffende het Rijnland als geheel en op enkele dorpen. Op vrijdagmiddag 4 november (Hoogheemraadschap Rijnland, Archimedesweg 1, Leiden, 14.00 – 17.00) zullen 6 historici onder leiding van prof. Dick de Boer korte lezingen geven over zulke interessante onderwerpen als migratie in de 16e eeuw, de industriële ontwikkeling in en vooral rond Leiden in diezelfde eeuw, of landschap en bewoning in de regio in de vroege Middeleeuwen. Ook hier is de toegang gratis.

Verjaardag HVOL
De Historische Vereniging Oud Leiden viert altijd op de eerste zaterdag van november zijn verjaardag. Op 5 november is het de 114e Dies, die op die dag vanaf 10.30 gevierd wordt in de Hooglandse Kerk. Dit jaar viert HVOL de Dies met een discussie over de stadsrechten van Leiden, een bij historici controversieel thema. Na een inleiding door oud-hoogleraar Rudi van Maanen zullen, onder leiding van Dick de Boer, de spreker, de burgemeester Henri Lenferink, stadshistoricus Cor Smit en historicus Joost Cox, gepromoveerd op stadsrechten, over dit onderwerp debatteren.

Alleen leden van de Historische Vereniging Oud Leiden hebben toegang.

HVOL bij de rechter om terras Annie's

31 oktober 2016 - De HVOL en het Waterambacht pleitten afgelopen donderdag bij de rechter tegen de bouw van een groot nieuw terras bij Annie's. Het Leidsch Dagblad deed verslag: 

LD 281016 rechtszaak Annies klein

Interview met Claudia Vandepoel, spreker P.J. Bloklezing

20 oktober 2016 - Op 3 november 2016 geeft voedselhistorica Claudia Vandepoel de P.J. Bloklezing 'De smaak van de Leidse tuinbouw in de Gouden Eeuw'. In het Leidsch Dagblad gaf ze alvast een voorproefje.

LD 121016 P.J. Bloklezing klein

Jongste lid

19 oktober 2016 - Onlangs ontving de secretaris de inschrijving van het jongste lid, dat ooit werd aangemeld voor de Historische Vereniging Oud Leiden. Grootvader en bestuurslid Wim Bleijie gaf zijn kleindochter Emmie meteen na haar geboorte op 17 september jongstleden een lidmaatschap cadeau. Van harte gefeliciteerd ouders en grootouders en hartelijk welkom Emmie. 

Tags:

Regeringsplan bedreigt kwaliteit cultureel erfgoed

17 oktober 2016 - De regering heeft op Prinsjesdag het plan aangekondigd per 2017 de regeling af te schaffen die eigenaren van rijksmonumenten toestaat onderhoudskosten deels af te trekken voor hun inkomstenbelasting. Het is een regeling die al vele jaren bestaat (met wat wijzigingen in de loop der tijd) en die in 2009 als effectief en efficiënt is geëvalueerd. Doelmatig als instrument om bij te dragen aan de kwaliteit van rijksmonumenten, zo luidde het oordeel.

Ervoor in de plaats komt in de regerinsgplannen een soort subsidieregeling, maar met een veel beperkter budget: ongeveer de helft wordt wegbezuinigd! Door dit plan is er het risico dat particuliere rijksmonumenten minder goed zullen worden onderhouden. Voor een monumentenstad als Leiden met een groot aantal particuliere monumenten kan dit, zeker op wat langere termijn, heel negatieve gevolgen hebben. Een bedreiging van de kwaliteit van ons cultureel erfgoed.

Petitie

Vanuit het bestuur van de HVOL is een beroep gedaan op de voor cultuur en cultureel erfgoed verantwoordelijke wethouders zich in te spannen, al dan niet tezamen met andere gemeentebesturen van steden met veel rijksmonumenten, om dit regeringsplan van tafel te krijgen. Ook op Kamerleden die in hun fracties over deze zaken gaan hebben we een beroep gedaan.

Inmiddels is er een petitie in omloop (zie hieronder) die eenieder kan tekenen. Het bestuur van de HVOL beveelt deze petitie van harte bij u aan.

Teken HIER de petitie. 

 

Weekend van de Leidse geschiedenis: 'Stad en ommeland'

8 oktober 2016 - Op 3, 4 en 5 november organiseert de Historische Vereniging Oud Leiden in samenwerking met diverse partners het Weekend van de Leidse geschiedenis 2016. Het thema is 'Stad en ommeland'. 

 

Programma:

3 november: P.J.Bloklezing door Claudia Vandepoel, ‘De smaak van de Leidse tuinbouw in de Gouden eeuw'

4 november: Symposium van de Stichting Historisch Leiden ‘De periferie centraal’

5 november: Dies van de Historische Vereniging Oud Leiden met o.a. debat over de stadsrechten van Leiden

 

poster

Programma diesviering 2016

30 september 2016 - De 114de verjaardag van de HVOL wordt op zaterdag 5 november gevierd in de Hooglandse Kerk met onder andere een debat over stadsrechten en de presentatie van het jaarboekje 2016. 

 

Programma:

10.00 uur: kerk open

Archeologische Kroniek 2015 online

image00127 september 2016 - Ieder jaar worden bij opgravingen in Zuid-Holland archeologische resten ontdekt. Daar zitten vaak spectaculaire vondsten bij, die nieuwe informatie geven over de wereld om ons heen. Soms kan het jaren duren voordat de onderzoeksresultaten zijn uitgewerkt en gepubliceerd. Om belangstellenden op de hoogte te houden van actuele archeologische ontdekkingen in de provincie, publiceert Erfgoedhuis Zuid-Holland elk jaar de Archeologische Kroniek Zuid-Holland. De editie over 2015 staat nu online. De Kroniek telt ruim 60 pagina’s en is gratis te downloaden.

Leidse wevershuisjes
Ook dit jaar bevat de Kroniek boeiende bijdragen, die ons meer vertellen over het leven in Zuid-Holland door de eeuwen heen. In Leiden bijvoorbeeld onderzochten archeologen en bouwhistorici een 17de-eeuwse stadsuitbreiding. Het gaat om wevershuisjes die rond 1658 zijn aangelegd toen de stad bijna uit haar voegen barstte. In korte tijd werd een wijk aangelegd waar én gewoond werd én Leids laken werd geproduceerd. De huisjes zijn in de jaren ’70 gesloopt, maar de funderingen bleken nog aanwezig.

Tags:

Rectificatie prijs 'Bouwen in Leiden'

21 september 2016 - In de laatste editie van Oud Leiden Nieuws (nr. 2-2016) staat dat het boek ‘Bouwen in Leiden’ 29,50 euro kost. Dat moet 29,95 euro zijn. 

Tags:

Kom in aanmerking voor de Oud Leiden publieksprijs

16 september 2016 - Tijdens de diesviering volgend jaar reikt de HVOL twee Oud Leiden Prijzen uit: de traditionele wetenschappelijke prijs, maar voortaan ook een publieksprijs. Voor de publieksprijs komen in aanmerking manifestaties in de breedste zin van het woord waarin de geschiedenis van Leiden en de Leidse regio centraal staan.