HVOL gaat op zoek naar nieuwe plek voor ornamenten

11 maart 2016 - Op donderdag 10 maart ontving de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) een aantal karakteristieke stenen uit het voormalig pand van de Rabobank aan de Stationsweg 37.

Controle ledenadministratie

28 maart 2016 - Om onze service aan u te verbeteren, werken wij op dit moment onze ledenadministratie bij. Geeft u uw gegevens door?

Januari 2014: Inspraakreactie herinrichting Breestraat

Breestraat – inspraakreactie met betrekking tot de herinrichting van de Breestraat in de Raadscommissie, 16 januari 2014

Januari 2014: Ligplaatsenvergunning dekschuiten Nieuwe Rijn

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Ligplaatsvergunning.pdfLigplaatsenvergunning[Ligplaatsenvergunning dekschuiten Nieuwe Rijn]???31 kB

Bezwaarschrift van 17 januari 2014 tegen een door B&W verleende vergunning voor negen vaste ligplaatsen in de Nieuwe Rijn aan Sleepdienst- en Handelsonderneming Groenen BV

December 2013: Rijnsburgerblok, Stationsgebied

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Rijnsburgerblokzienswijze.pdfInspraakreactie Rijnsburgerblok[Inspraakreactie met betrekking tot het ontwerp voor de bouw van het Rijnsburgerblok]???79 kB

Inspraakreactie met betrekking tot het ontwerp voor de bouw van het Rijnsburgerblok, Raadscommissie, 3 december 2013

Oktober 2013: Erfgoednota

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Erfgoednota inspraak.pdferfgoednota inspraak[Inspraakreactie op de concept-Erfgoednota]???27 kB

Inspraakreactie op de concept-Erfgoednota van het college van B&W, ingediend op 16 oktober 2013

Mei 2013: Bezwaar tegen Annie's terras

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Anniesterrasdef.pdfBrief van 30 mei 2013[Annie's terras]???28 kB

Annie's terras - brief van 30 mei 2013 aan het college van B&W waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de aanleg van een groot drijvend terras bij de samenvloeiing van de Oude en de Nieuwe Rijn ter vervanging van de huidige terrasboten.

Tags:

Notulen extra ledenvergadering 1 juli 2015

28 maart 2016 - Notulen extra ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud Leiden, gehouden op woensdag 1 juli 2015 in de Leidse Hortus.

Tags:

Tegen de 'verrommeling' van Annie's terras (februari 2016)

20 februari 2016 - De besturen van de HVOL en het Waterambacht Leiden hebben niet alleen bezwaren tegen de plannen voor een zeer groot nieuw terras bij Annie's, maar ook tegen de 'verrommeling' van het huidige terras.

Steeds meer is het historisch karakter van deze unieke plek bij de samenkomst van Oude en Nieuwe Rijn aangetast. Beide besturen hebben daarom gezamenlijk een brief aan B&W geschreven en acht WOB-verzoeken gedaan om kennis te kunnen nemen van de vergunningen, indien verleend, voor de elementen die het historisch karakter verstoren; en, indien geen vergunningen zijn verleend, waarom dan niet wordt gehandhaafd.
Voor de tekst van de brief, die brief volgt binnenkort.

Rijnlandgeschiedenis.nl uitgebreid met artikelen en forum

14 februari 2016 – Rijnlandgeschiedenis.nl is er voor iedereen die belangstelling heeft voor de historie en het erfgoed van onze regio. Tentoonstellingen, lezingen, nieuwe boeken en andere interessante zaken staan in de rubrieken Nieuws en Agenda. Op 26 januari 2016 gaan de Artikelenbank en het Forum online. In de Artikelenbank vinden interessante artikelen een plek. Voor vragen, antwoorden en discussies is er het Forum. Daarmee wordt Rijnlandgeschiedenis.nl nog boeiender, aantrekkelijker en interactiever.

Artikelenbank en Forum
De Artikelenbank opent met twintig bijdragen. Het zijn nieuwe en speciaal voor Rijnlandgeschiedenis.nl geschreven stukken en eerder gepubliceerde maar minder bekende verhalen. Zo werpt regionaal historicus Cor Smit licht op de historische samenhang binnen Rijnland. Journaliste Miep Smitsloo schrijft over de Haarlemmertrekvaart, eeuwenlang een belangrijke verkeersader. Lokaal historicus Ton Vermeulen vertelt over een Zoetermeerse boerenzoon die pastoor werd. Verder zijn er artikelen over de Lisserpoelpolder, de verzetsman Dries Blaey uit Oude Wetering, sociale aspecten van de turfwinning in Rijnland, arbeidsmigranten en nog veel meer. Elke maand komen er artikelen bij. Voor vragen, antwoorden en discussies kunnen geïnteresseerden in lokale en regionale geschiedenis terecht op het interactieve Forum. Iedereen kan daaraan meedoen.

Waarom Rijnlandgeschiedenis.nl?
Overal in Rijnland is activiteit rondom lokale geschiedenis of plaatselijk erfgoed. Daarover is veel gezamenlijks te vertellen, want Rijnland kent een boeiende historische samenhang. Daarom is wat lokaal gebeurt ook vaak interessant voor streekgenoten. De website rijnlandgeschiedenis.nl verenigt historische verenigingen en stichtingen uit de regio en wil iedereen op de hoogte houden van wat er in historisch Rijnland gebeurt.

Groei zet door
Historische verenigingen en stichtingen, zoals onze vereniging, vullen de rubrieken Agenda en Nieuws. De site ging in oktober 2014 van start met zeven van de ruim vijftig historische organisaties in Rijnland. Dit aantal is in ruim een jaar gegroeid naar dertig. Het streven is om in 2016 te komen tot minstens veertig aangesloten organisaties. Door deze groei en de uitbreiding met artikelen en forum wordt www.rijnlandgeschiedenis.nl nog meer een bron van informatie en een vraagbaak voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het erfgoed van regio Rijnland.

Meer weten over de website? Kijk dan op www.rijnlandgeschiedenis.nl