Pluv_r

Het Leidse Pluche : Raadsvertegenwoordiging : R

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :   
Raadsvertegenwoordiging : Instellingen R ...
Volgend Jaar

 

  Raadslid Functie Benoemd Herbenoemd Link
  Raad van Advies voor Verkeers- en Vervoersaangelegenheden
1 Peters, J.A. lid 15-5-1984 1986vz
2 Rij, Tj. van lid 14-4-1998  
3 Schultz v. Haegen-Maas Geesteranus, M.H. plv. 14-4-1998  
4 Veen, E. van der lid 14-4-1998  
5 Snelders, E. plv. 14-4-1998  
6 Lange, L.A.W. de plv. 9-11-1999  
7 Hillebrand, R. lid 4-7-2000  
  Raad van Beheer van de Sportstichting
1 Bosch Ridder v. Rosenthal, L.H.N.F.M.      
2 Kwaak, D. van der   12-10-1936  
3 Tobé, H.L.J.   12-10-1936 +1939
+1941
4 Carton, A.   12-10-1936  
5 Oostveen, H.   5-9-1939  
6 Karstens, J.P.   24-6-1940  
7 Donders, H.F.A.   24-1-1941  
8 Karstens, J.P.   7-1-1943  
9 Goslings, J.   21-1-1946  
10 Jongeleen, A.J.   21-1-1946  
11 Kortmann, H.M.J.W.J.   21-1-1946  
12 Robbers, L.   11-9-1946  
13 Kortmann, H.M.J.W.J.   11-9-1946  
14 Goslings, J.   11-9-1946  
15 Smit, A.   31-3-1947  
16 Balkestein, J.Th.   20-12-1948  
17 Kortmann, H.M.J.W.J.   24-1-1949  
18 Zunderman jr., H.   6-9-1949 +1953
19 Questroo, L.   6-9-1949 +1953
20 Noordman, M.M.J.   1-9-1953  
21 Cornelissens, J.A.M.   1-3-1971  
  Raad voor de Gemeensch. Regeling Afvalverwerking Z. H. West
1 Mar, J.N. de la lid 9-5-1990  
2 Rij, Tj. van lid 9-5-1990  
3 Pechtold, A. lid 22-4-1997  
4 Rij, Tj. van plv. 14-4-1998  
5 Laurier, J.P. lid 14-4-1998  
  Raad voor de Gemeensch. Regeling Vuilverwerking voor Leiden en Omg.
1 Peters, J.A.   18-8-1986  
2 Molen-v. Rossen, M. van der   6-9-1988  
  Raad voor Milieuhygiene
1 Houtman, M.   20-5-1974  
2 Beijen, L.   23-9-1974  
3 Kuijers, F.J.   23-9-1974  
  Recreatieraad
1 Klugt, M.B. van der   6-12-1965 +1966
2 Molle, L.F.   6-12-1965  
3 Vliet, G. van der   6-9-1966  
4 Zunderman jr., H.   24-9-1969  
5 Kwik, H.C.   1-9-1970  
6 Buel, M.C.J. van   12-10-1970  
7 Geus, H. de   23-9-1974  
8 Duivesteijn, J.G.P.J.   23-9-1974  
  Reg. Centr. Automatisering West-Nederland
1 Houtman, M. lid 25-6-1973  
2 Dam, H. van lid 11-9-1978  
3 Bordewijk, P. lid 12-5-1980 +1982
  Region. Cie. ZH. v.h. Centr. Org. ter beh. v.d. bel. v.h. Gem. Voortgez. Onderw.
1 Koek, H.M.M.   12-4-1994  
2 Baaijens, H.J.C.   25-3-1997  
  Regionale woonwagen centra rayon Leiden
1 Duivesteijn, J.G.P.J. plv. lid 4-6-1973  
2 Haan-Groen, N.A. den lid 4-6-1973  
3 Oosterman, B.D. lid 16-9-1974  
4 Kramp-Heitink, C.J. plv. lid 16-9-1974  
5 Oosterman, B.D. plv. lid 11-9-1978  
6 Tesselaar, D.J. lid 11-9-1978  
7 Dam, H. van lid 16-6-1980  
8 Dee, E.N. van lid 8-9-1980  
9 Waal, C.J.D. lid 13-9-1982  
10 Tesselaar, D.J. lid 13-9-1982  
  RK Ambachtsschool "Don Bosco"
1 Dijk, A. van   28-9-1953  
2 Wiertz, J.W.J.   22-9-1958  
3 Lijten, J.   14-6-1965  
4 Lijten, J.   26-6-1966  
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout