Pluj_1985

Het Leidse Pluche : 1985

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :  de Raad per Jaar
1985
Volgend Jaar

 

 

Aantal
jan  dec
Raadsleden
1985
van tot   Partij & Info Link
 1985 Burgemeester
Goekoop, C.H. 16-8-1980 1-1-1999   [VVD]
tot pensioen.
 1985 Wethouder
Bordewijk, P. 12-5-1980 29-4-1986   PvdA
Financiën
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 15-5-1984 27-5-1991   PvdA
Onderw., Cult., Soc. Vernieuwing, Emancipatie. Naar Min. OC&W.
Fase-Dubbelboer, J.G. 5-9-1978 3-7-1989   VVD
Economische zaken, Personeelszaken Ben. tot Watergr.v.h. Zuiv. schap West-OV.
   Kuijers, F.J. 4-3-1985 16-3-1990   VVD
Cultuur, Volksgezondheid, Groenvoorzieningen. Afgetreden (Schouwburgaffaire).
Peters, J.A. 7-9-1982 15-8-1988   PvdA
Onderwijs, Samenl. opbouw, Emancipatie. Ben. Dir. best.z. Dir.G. Milieubel. Min. VROM
   Schoute, P.H. 5-9-1978 4-3-1985   VVD
Maatsch. aangelegenheden, Volksgezondheid, Cultuur. Werd Burg.v. Wassenaar
Tesselaar, D.J. 1-1-1980 1-5-1990   PvdA
Volkshuisvesting, Sport
 1985 Fractievoorzitter plv
Bleijie, W. 3-9-1974 1-4-1987   CDA
Brands, J.M. 8-9-1980 29-4-1986   CPN
Hoekema, J.Th. 7-9-1982 16-1-1989   D66
   Kuijers, F.J. 3-9-1974 4-3-1985   VVD
Lint, R.J.T. van 2-5-1983 1-1-1986   PPR
Molen-v. Rossen, M. van der 7-9-1982 29-8-1988   PvdA
   Nat, M. van der 4-3-1985 3-7-1989   VVD
Vergeer, K.T.M. 7-9-1982 13-3-2002   SP
Walenkamp, J.L.I.M.V. 7-9-1982 1-5-1990   CDA
Fractie voorz.
 1985 Raadslid
Bakker, G.H.L. 7-9-1982 6-6-2000   VVD
Biegstraaten, P.F.S. 7-9-1982 12-4-1994   CDA
Boot, J.S.M. 7-9-1982 16-9-1992   PvdA
I.p.v. J. Maat, Utr. veer 20 benoeming niet aanv.
   Brouwer, E.E. 25-3-1985 29-4-1986   VVD
Cruijsen, R. van 13-12-1984 29-4-1986   VVD
Driessen-Jansen, L.M. 7-9-1982 12-4-1994   VVD
Duijn, A.A. van 27-6-1983 1-1-1991   CDA
Elkerbout, R. 12-5-1980 29-4-1986   PvdA
'84 tijdelijk weth. Volkshuisv., Sport
Elzenga, C. 29-1-1973 29-4-1986   VVD
10  Fallaux-v. Duuren, C. 20-10-1980 29-4-1986   PvdA
10  11  Geelkerken, N.Ph. 7-9-1982 29-4-1986   CDA
11  12  Geradts, L.G. 24-9-1984 11-8-1991   PvdA
12     Ham, M.A. van der 6-12-1982 17-1-1985   D66
13  13  Kramp-Heitink, C.J. 3-9-1974 12-4-1994   CDA
14  14  Kranenburg, P. 7-9-1982 1-5-1990   CDA
   15  Laken, M.A. 16-9-1985 29-4-1986   VVD
15  16  Langerak, N.P. 3-9-1973 1-5-1990   VVD
16  17  Mar, J.N. de la 7-9-1982 29-4-1986   PSP
17  18  Meijgaarden, J. van 15-5-1984 1-3-1988   PvdA
18  19  Middendorp, P.M.L. 26-9-1983 29-4-1986   PSP
19     Nat, M. van der 7-9-1982 4-3-1985   VVD
20  20  Pluijm, W.A.B. van der 2-4-1979 1-5-1990   PvdA
21  21  Snelders, C.M. 7-9-1982 29-4-1986   PvdA
   22  Snelders, E. 11-2-1985 29-4-1986   D66
22  23  Vink, C.H. 2-4-1984 29-4-1986   CDA
23  24  Vreeze, S.P.M. de 5-11-1984 26-3-1991   PvdA
24  25  Zijp, J. van 3-9-1974 29-4-1986   CDA
25     Zonnevylle, M. 1-3-1976 1-8-1985   VVD
Werd Burgemeester van Ameland, later van Leiderdorp.
 1985 Gem. Secretaris
Lodder, H. 3-5-1976 1-11-1991    
 

 

 

jandec  Partijvantot Functie 
 1985 CDA
Biegstraaten, P.F.S. 7-9-1982 12-4-1994   Raadslid
Bleijie, W. 3-9-1974 1-4-1987   Fractievoorzitter plv
Duijn, A.A. van 27-6-1983 1-1-1991   Raadslid
Geelkerken, N.Ph. 7-9-1982 29-4-1986   Raadslid
Kramp-Heitink, C.J. 3-9-1974 12-4-1994   Raadslid
Kranenburg, P. 7-9-1982 1-5-1990   Raadslid
Vink, C.H. 2-4-1984 29-4-1986   Raadslid
Walenkamp, J.L.I.M.V. 7-9-1982 1-5-1990   Fractievoorzitter
Zijp, J. van 3-9-1974 29-4-1986   Raadslid
 1985 CPN
Brands, J.M. 8-9-1980 29-4-1986   Fractievoorzitter
 1985 D66
   Ham, M.A. van der 6-12-1982 17-1-1985   Raadslid
Hoekema, J.Th. 7-9-1982 16-1-1989   Fractievoorzitter
   Snelders, E. 11-2-1985 29-4-1986   Raadslid
 1985 PPR
Lint, R.J.T. van 2-5-1983 1-1-1986   Fractievoorzitter
 1985 PSP
Mar, J.N. de la 7-9-1982 29-4-1986   Raadslid
Middendorp, P.M.L. 26-9-1983 29-4-1986   Raadslid
 1985 PvdA
Boot, J.S.M. 7-9-1982 16-9-1992   Raadslid
Bordewijk, P. 12-5-1980 29-4-1986   Wethouder
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 15-5-1984 27-5-1991   Wethouder
Elkerbout, R. 12-5-1980 29-4-1986   Raadslid
Fallaux-v. Duuren, C. 20-10-1980 29-4-1986   Raadslid
Geradts, L.G. 24-9-1984 11-8-1991   Raadslid
Meijgaarden, J. van 15-5-1984 1-3-1988   Raadslid
Molen-v. Rossen, M. van der 7-9-1982 29-8-1988   Fractievoorzitter
Peters, J.A. 7-9-1982 15-8-1988   Wethouder
10  10  Pluijm, W.A.B. van der 2-4-1979 1-5-1990   Raadslid
11  11  Snelders, C.M. 7-9-1982 29-4-1986   Raadslid
12  12  Tesselaar, D.J. 1-1-1980 1-5-1990   Wethouder
13  13  Vreeze, S.P.M. de 5-11-1984 26-3-1991   Raadslid
 1985 SP
Vergeer, K.T.M. 7-9-1982 13-3-2002   Fractievoorzitter
 1985 VVD
Bakker, G.H.L. 7-9-1982 6-6-2000   Raadslid
   Brouwer, E.E. 25-3-1985 29-4-1986   Raadslid
Cruijsen, R. van 13-12-1984 29-4-1986   Raadslid
Driessen-Jansen, L.M. 7-9-1982 12-4-1994   Raadslid
Elzenga, C. 29-1-1973 29-4-1986   Raadslid
Fase-Dubbelboer, J.G. 5-9-1978 3-7-1989   Wethouder
Goekoop, C.H. 16-8-1980 1-1-1999   Burgemeester
   Kuijers, F.J. 3-9-1974 4-3-1985   Fractievoorzitter
   Kuijers, F.J. 4-3-1985 16-3-1990   Wethouder
   Laken, M.A. 16-9-1985 29-4-1986   Raadslid
10  Langerak, N.P. 3-9-1973 1-5-1990   Raadslid
   Nat, M. van der 7-9-1982 4-3-1985   Raadslid
   11  Nat, M. van der 4-3-1985 3-7-1989   Fractievoorzitter
10     Schoute, P.H. 5-9-1978 4-3-1985   Wethouder
11     Zonnevylle, M. 1-3-1976 1-8-1985   Raadslid
 

 

 

jandec  Commissies van tot  FunctieLink
 1985 Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
   Brouwer, E.E. 16-9-1985 6-5-1986   lid  
Cruijsen, R. van 13-12-1984 6-5-1986   lid  
Geelkerken, N.Ph. 7-9-1982 23-9-1986   lid  
   Geertsema, A.C. 6-5-1985 1-5-1990   lid  
Geradts, L.G. 24-9-1984 6-5-1986   lid  
Goekoop, C.H. 16-8-1980 10-4-1994   voorz.  
   Ham, M.A. van der 7-9-1982 11-2-1985   lid  
Hendriks, R. 4-2-1977 10-4-1994   Duo Raadslid  
Lint, R.J.T. van 2-5-1983 1-5-1990   lid  
10  Middendorp, P.M.L. 6-9-1983 6-5-1986   lid  
10  11  Pluijm, W.A.B. van der 7-9-1982 1-5-1990   lid  
   12  Snelders, E. 11-2-1985 6-5-1986   lid  
11  13  Vergeer, K.T.M. 7-9-1982 12-4-1994   lid  
12  14  Walenkamp, J.L.I.M.V. 2-4-1984 1-5-1990   lid  
13     Zonnevylle, M. 5-9-1978 16-9-1985   lid  
 1985 Deelcommissie Sport en Recreatie
   Biegstraaten, P.F.S. 13-12-1983 6-5-1985   lid  
   Brands, J.M. 13-12-1983 6-5-1985   lid  
   Fallaux-v. Duuren, C. 12-12-1983 6-5-1985   lid  
   Hoekema, J.Th. 13-12-1983 6-5-1985   lid  
   Kramp-Heitink, C.J. 13-12-1983 6-5-1985   lid  
   Langerak, N.P. 13-12-1984 6-5-1985   lid  
   Lint, R.J.T. van 13-12-1983 6-5-1985   lid  
   Middendorp, P.M.L. 13-12-1983 6-5-1985   lid  
   Pluijm, W.A.B. van der 12-12-1983 6-5-1985   lid  
10     Tesselaar, D.J. 12-12-1983 6-5-1985   voorz.  
11     Vergeer, K.T.M. 13-12-1983 6-5-1985   lid  
 1985 Economische Aangelegenheden
Bakker, G.H.L. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
Boot, J.S.M. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
Brands, J.M. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
   Brouwer, E.E. 25-3-1985 6-5-1986   lid  
   Cruijsen, R. van 13-12-1984 25-3-1985   lid  
Dongen-van der Linden, H.C.M. van der 15-5-1984 1-5-1990   voorz.  
Duijn, A.A. van 27-6-1983 1-5-1990   lid  
Elzenga, C. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 5-9-1978 3-7-1989   voorz.  
Geradts, L.G. 24-9-1984 1-5-1990   lid  
10     Ham, M.A. van der 7-9-1982 11-2-1985   lid  
11  10  Hoekema, J.Th. 7-9-1982 13-2-1989   lid  
12  11  Lint, R.J.T. van 2-5-1983 6-5-1986   lid  
13  12  Mar, J.N. de la 7-9-1982 6-5-1986   lid  
14  13  Meijgaarden, J. van 5-5-1984 21-3-1988   lid  
15  14  Nat, M. van der 7-9-1982 12-10-1987   lid  
   15  Snelders, E. 11-2-1985 6-5-1986   lid  
16  16  Vergeer, K.T.M. 7-9-1982 1-5-1990   lid  
17  17  Vink, C.H. 2-4-1984 6-5-1986   lid  
 1985 Economische Aangelegenheden en Personeelszaken
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 5-9-1978 3-7-1989   voorz.  
 1985 Financiën
Bordewijk, P. 13-5-1980 6-5-1986   voorz.  
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
   Kuijers, F.J. 5-9-1978 4-3-1985   lid  
 1985 Financiën en de Organisatie
Bleijie, W. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
Bordewijk, P. 13-5-1980 6-5-1986   voorz.  
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
      Cruijsen, R. van 25-3-1985 16-9-1985   lid  
   Ham, M.A. van der 6-12-1982 11-2-1985   lid  
Kranenburg, P. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
   Kuijers, F.J. 5-9-1978 4-3-1985   lid  
   Langerak, N.P. 16-9-1985 6-5-1986   lid  
Lint, R.J.T. van 2-5-1983 6-5-1986   lid  
Middendorp, P.M.L. 26-9-1983 6-5-1986   lid  
Nat, M. van der 7-9-1982 6-5-1986   lid  
10  Snelders, C.M. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
   10  Snelders, E. 11-2-1985 6-5-1986   lid  
11  11  Vergeer, K.T.M. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
   12  Vreeze, S.P.M. de 5-11-1985 6-5-1986   lid  
 1985 Maatschappelijke Aangelegenheden en Volksgezondheid
   Langerak, N.P. 13-12-1984 16-9-1985   lid  
 1985 Maatschappelijke Aangelegenheden, Volksgezondheid en Cultuur
Biegstraaten, P.F.S. 13-9-1982 6-5-1986   lid  
Boot, J.S.M. 21-3-1983 24-8-1987   lid  
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Driessen-Jansen, L.M. 13-9-1982 6-5-1986   lid  
Fallaux-v. Duuren, C. 20-10-1980 6-5-1986   lid  
Hoekema, J.Th. 8-9-1980 13-2-1989   lid  
Kramp-Heitink, C.J. 5-9-1978 1-5-1990   lid  
   Kuijers, F.J. 4-3-1985 1-5-1990   voorz.  
   Laken, M.A. 16-9-1985 6-5-1986   lid  
   Langerak, N.P. 13-12-1984 16-9-1985   lid  
10  Lint, R.J.T. van 2-5-1983 6-5-1986   lid  
10  11  Mar, J.N. de la 13-9-1982 1-5-1990   lid  
11  12  Middendorp, P.M.L. 26-9-1983 6-5-1986   lid  
12     Schoute, P.H. 5-9-1978 4-3-1985   voorz.  
 1985 Maatschappelijke Aangelegenheden, Volksgezondheid, Cultuur en Sport
Biegstraaten, P.F.S. 13-9-1982 6-5-1986   lid  
Boot, J.S.M. 21-3-1983 24-8-1987   lid  
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Driessen-Jansen, L.M. 13-9-1982 6-5-1986   lid  
Fallaux-v. Duuren, C. 20-10-1980 6-5-1986   lid  
Hoekema, J.Th. 8-9-1980 13-2-1989   lid  
Kramp-Heitink, C.J. 5-9-1978 1-5-1990   lid  
Lint, R.J.T. van 2-5-1983 6-5-1986   lid  
Mar, J.N. de la 13-9-1982 1-5-1990   lid  
10  10  Middendorp, P.M.L. 26-9-1983 6-5-1986   lid  
11     Schoute, P.H. 5-9-1978 4-3-1985   voorz.  
 1985 Onderwijs en Samenlevingsopbouw
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Hoekema, J.Th. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Kranenburg, P. 7-9-1982 1-5-1990   lid  
 1985 Onderwijs, Samenlevingsopbouw en Emancipatie
Biegstraaten, P.F.S. 13-9-1982 6-5-1986   lid  
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
   Brouwer, E.E. 25-3-1985 6-5-1986   lid  
Duijn, A.A. van 27-6-1983 6-5-1986   lid  
Elzenga, C. 13-9-1982 6-5-1986   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 4-12-1978 6-5-1986   voorz.  
Hoekema, J.Th. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
   Kuijers, F.J. 13-9-1982 25-3-1985   lid  
Lint, R.J.T. van 2-5-1983 1-5-1990   lid  
Mar, J.N. de la 13-9-1982 6-5-1986   lid  
10  10  Snelders, E. 24-9-1984 6-5-1986   lid  
11  11  Vergeer, K.T.M. 13-9-1982 6-5-1986   lid  
12  12  Vreeze, S.P.M. de 5-11-1984 6-5-1986   lid  
 1985 Onderwijs, Sociaal-Cultureelwerk en Emancipatie
Lint, R.J.T. van 2-5-1983 1-5-1990   lid  
 1985 Onderwijs, Sport, etc
Fase-Dubbelboer, J.G. 4-12-1978 6-5-1986   voorz.  
 1985 Personeelszaken en Organisatie
Biegstraaten, P.F.S. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
Brands, J.M. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
   Brouwer, E.E. 25-3-1985 6-5-1986   lid  
Elzenga, C. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
Fase-Dubbelboer, J.G. 7-9-1982 6-5-1986   voorz.  
Geradts, L.G. 27-6-1983 6-5-1986   lid  
Hoekema, J.Th. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
   Kuijers, F.J. 7-9-1982 25-3-1985   lid  
Lint, R.J.T. van 2-5-1983 6-5-1986   lid  
Mar, J.N. de la 7-9-1982 6-5-1986   lid  
10  10  Snelders, E. 24-9-1984 6-5-1986   lid  
11  11  Vergeer, K.T.M. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
12  12  Vreeze, S.P.M. de 5-11-1984 6-5-1986   lid  
 1985 Rekeningen
Bleijie, W. 7-9-1982 6-4-1987   voorz.  
   Ham, M.A. van der 7-9-1982 11-2-1985   lid  
   Kuijers, F.J. 7-9-1982 25-3-1985   lid  
Lint, R.J.T. van 2-5-1983 11-5-1987   lid  
Mar, J.N. de la 26-9-1983 6-5-1986   lid  
   Nat, M. van der 25-3-1985 3-7-1989   lid  
Snelders, C.M. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
   Snelders, E. 11-2-1985 6-5-1986   lid  
Vergeer, K.T.M. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
 1985 Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken
Zijp, J. van 3-9-1974 6-5-1986   lid  
   Zonnevylle, M. 5-9-1978 16-9-1985   lid  
 1985 Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken en Verkeer
Bakker, G.H.L. 7-9-1982 1-5-1990   lid  
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
   Cruijsen, R. van 16-9-1985 6-5-1986   lid  
Elkerbout, R. 5-11-1984 6-5-1986   lid  
Hoekema, J.Th. 7-9-1982 13-2-1989   lid  
Lint, R.J.T. van 2-5-1983 1-5-1990   lid  
Middendorp, P.M.L. 26-9-1983 6-5-1986   lid  
Molen-v. Rossen, M. van der 7-9-1982 6-5-1986   lid  
Peters, J.A. 7-5-1984 26-8-1988   voorz.  
10  Vergeer, K.T.M. 7-9-1982 1-5-1990   lid  
10  11  Walenkamp, J.L.I.M.V. 27-6-1983 1-5-1990   lid  
11  12  Zijp, J. van 3-9-1974 6-5-1986   lid  
12     Zonnevylle, M. 5-9-1978 16-9-1985   lid  
 1985 Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Verkeer en Milieu
Bakker, G.H.L. 7-9-1982 1-5-1990   lid  
Hoekema, J.Th. 7-9-1982 13-2-1989   lid  
Lint, R.J.T. van 2-5-1983 1-5-1990   lid  
Peters, J.A. 7-5-1984 26-8-1988   voorz.  
Vergeer, K.T.M. 7-9-1982 1-5-1990   lid  
Walenkamp, J.L.I.M.V. 27-6-1983 1-5-1990   lid  
 1985 Sociale Zaken en Maatschappelijke aangelegenheden
Boot, J.S.M. 21-3-1983 24-8-1987   lid  
Hoekema, J.Th. 8-9-1980 13-2-1989   lid  
Kramp-Heitink, C.J. 5-9-1978 1-5-1990   lid  
   Kuijers, F.J. 4-3-1985 1-5-1990   voorz.  
 1985 Volkshuisvesting
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Driessen-Jansen, L.M. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
Elkerbout, R. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
Geelkerken, N.Ph. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
   Ham, M.A. van der 7-9-1982 11-2-1985   lid  
Kramp-Heitink, C.J. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
Langerak, N.P. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
Lint, R.J.T. van 2-5-1983 6-5-1986   lid  
Mar, J.N. de la 7-9-1982 6-5-1986   lid  
10  Pluijm, W.A.B. van der 20-10-1980 6-5-1986   lid  
   10  Snelders, E. 11-2-1985 6-5-1986   lid  
11  11  Tesselaar, D.J. 1-5-1980 6-5-1986   voorz.  
12  12  Vergeer, K.T.M. 7-9-1982 6-5-1986   lid  
 1985 Volkshuisvesting en Milieu
Brands, J.M. 8-9-1980 6-5-1986   lid  
Langerak, N.P. 3-9-1974 6-5-1986   lid  
Pluijm, W.A.B. van der 20-10-1980 6-5-1986   lid  
Tesselaar, D.J. 1-5-1980 6-5-1986   voorz.  
 

 

 

1985  Raads-
vertegenwoordiging
Functie Benoemd   Her-be
noeming
Link  
1985  Adviesraad v.d. Leidse Woningstichting
1 Bleijie, W.   26-8-1985   herk.  
2 Kuijers, F.J.   26-8-1985   herk.  
3 Snelders, E.   11-2-1985      
1985  Alg. Best. v.h. Rechtspers. heid bez. lichaam Centr. Post Ambulance verv. Leiden e.o.
1 Kuijers, F.J.   4-3-1985      
1985  Alg. Bestuur Streekmuziekschool Leiden e.o.
1 Kuijers, F.J. lid 4-3-1985      
1985  Cie. bedoeld in de Verord. Gem. Credietbank (Crediet beoord. cie.)
1 Snelders, E. 2e vz. 11-2-1985      
1985  Cie. voor "Endegeest" e.a.
1 Kuijers, F.J.   4-2-1985      
1985  Coll. v. Beh. v.h. Overleg-Org. Financiering Schoolbegel. dienst Rijnland
1 Kuijers, F.J.   4-3-1985      
1985  Gemeensch. Reg. Energiebedrijf Rijnland, Alg. Raad
1 Brouwer, E.E. plv. 25-3-1985      
2 Kuijers, F.J. plv. 4-3-1985      
3 Snelders, E. plv. 11-2-1985      
1985  Sti. Pieterskerk
1 Driessen-Jansen, L.M.   11-2-1985      
2 Koning, M.A.F.C.J.   11-2-1985      
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout