TerugPlaats of ErfTerug
 
Nummer:217
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. naast 706
Adres na 1871:Middelstegracht 60

Beschrijving:
De Plaats of (en?) het Erf was een poort of een samenstel van enkele poorten aan de westzijde van de Middelstegracht tussen de Oude Rijn en de inmiddels verdwenen Vleeresteeg. Salomon van der Paauw zegt dat de poort zich naast Wijk 7 nr. 706 bevond maar inmiddels was ingenomen door perceel nr. 728. Dat betekent dus dat de poort omstreeks 1850 (maar waarschijnlijk al veel eerder) niet meer bestond.
In het Bonboek Gansoord onderscheiden we achtereen:
op fol. 282vso-283 - in de poort
op fol. 284-284vso - op 't erff
op fol. 285-285vso-286 - op 't erff ofte plaetse
Omdat deze drie eenheden achter elkaar worden vermeld is het waarschijnlijk dat de poort deel uitmaakte van het geheel.
Voor de plaatsbepaling is Waarboek 10D fol. 46 van belang. De koper, Isaac Kleynenberg, koopt een huis op de hoek van de Plaats en deze transactie staat ook geregistreerd in het Bonboek fol. 286vso
Omdat de situatie ter plekke rond of na 1800 erg is veranderd biedt het register Lantaarn- en Brandspuitgeld weinig informatie.
Op de stadsplattegrond van 1826 en de kaart van Van Campen 1879 is de ingang van deze poort nog aangegeven, maar die leidde naar een leeg binnenterrein.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6621, Gansoord)fol. 282v t/m 2861642 na
Waaroek 67 10D 1775fol. 461775-11-30

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x