TerugPhilip LandapoortTerug
 
Nummer:216
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 1 nr. tussen 284-285
Adres na 1871:Achterste Doelensteeg ZZ

Beschrijving:
Waarboek 6Z fol. 129 omschrijft de ligging als in de agterste Doelsteegh in seeker slopje, uytgaende in een gemeene poort, genaamt Philip Landaespoort. Feitelijk bevond de poort zich waar nu het academische Lipsiusgebouw staat.
Volgens het Bonboek fol. 65 is Arnoud van den Broek de laatstgenoemde eigenaar. Hij komt echter niet voor in het register Lantaarn- en Brandspuitgeld van 1814. Wel buurman Christiaan Koopman die volgens hetzelfde register eigenaar is van Wijk 1 nr. 285 en in het Bonboek wordt vermeld op fol. 64. De poort zou zich dus tussen nr. 284 en 285 bevinden. Zie ook de stadsplattegrond van 1826.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6616, Noord Rapenburg)fol. 651642 na
Waarboek 67 6M 1701fol. 54 (in zekere poort)1702-01-25
Waarboek 67 6Z 1717fol. 1291716-12-08

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.