TerugPlattepoortTerug
 
Nummer:218
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 792-796
Adres na 1871:Paradijssteeg 38, nu Grevenstraat

Beschrijving:
Salomon van der Paauw adresseert de poort aan de oostzijde van de Lange Paradijssteeg in het midden in wijk 6 naast nr. 791.
Op de stadsplattegrond van 1826 staan zeven huisjes aangegeven, maar op de kaart van 1879 zijn het er twaalf.
Een huis zuidelijk naast de poort ligt nog het oude Laurens van Dalenstraatje, ook wel bekend als Hoerenpoort.
In 1900 wordt een commissie van drie leden samengesteld om te adviseren over de (on)bewoonbaarheid van de twaalf huisjes. Vervolgens besluit de gemeenteraad in september van dat de woningen ongeschikt zijn voor bewoning.
In december dient P. Kooreman (hij was tevens eigenaar van de krotten in de Kattenpoort aan de Clarensteeg) een plan in om twee huisjes door één te vervangen. B.& W. menen echter dat het plan op grond van de bouwverordening niet voldoet en menen dat de poort door haar ingesloten ligging ongeschikt is voor bewoning. De open ruimte is slechts drie meter, terwijl de toegang nog geen meter breed is.
Maar het zou nog wel even duren voordat de ontruiming plaatsvond, want in 1903 worden vier huisjes voor de gezamenlijke prijs van fl. 210 bij notaris Coebergh in bod gezet.
Nadat de poort grotendeels is gesloopt wordt met het saneringplan van 1927 het definitieve einde van de poort bezegeld.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6625, Oost Marendorp Landzijde)fol. 127 t/m 129v1642 na

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsch Dagblad1900-08-20
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1901-01-31
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x20xxG1251x1261