Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Raadsvertegenwoordiging : Instellingen B ...
Volgend Jaar

Raadslid Functie Benoemd Herbenoemd Link
Bedr. Techn. School
1 Hoek J.J.G. van 1962-09-04
1 Lijten J. 1967-09-04
Begel. Cie Structuur / Functionering Gemeentelijk Apparaat
1 Amptmeyer H. 1973-02-05
1 Elsgeest J.C. 1973-02-05
1 Veld R.J. in 't 1973-02-05
1 Harmsen P.S. 1973-02-05
1 Aken M. van 1973-02-05
Begeleidingscie Burger Raadslieden
1 Maat J. 1980-08-11
Begeleidingscie Burgerraadsman
1 Ouwerkerk M. 1974-09-23
1 Zonnevylle M. 1977-02-14
1 Hes J.C. 1978-09-11
Beheerscie. Stadskabel
1 Groos A.M. 1980-06-02 opgeh. 1998
1 Boot J.S.M. 1986-05-06 opgeh. 1998
1 Bakker G.H.L. 1986-05-06 opgeh. 1998
1 Walenkamp J.L.I.M.V. 1986-05-06 opgeh. 1998
Best. "Ver. tot bevordering v.d. opl. tot Instrumentmaker"
1 Hendriks D. 1946-01-21
1 Dijk D.J. van 1947-06-02
1 Dijk D.J. van 1949-09-06
1 Stralen J.M. van 1950-10-30
1 Drijber J. 1953-09-28
1 Meester E. 1955-03-07
1 Zunderman jr. H. 1958-09-22
1 Koopmans W.H. 1966-06-26
Best. "Ver. Vakschool voor meisjes, voor Leiden e.o."
1 Traa-van der Burg H. van 1946-01-21
1 Schaik J.C. van 1947-06-02
1 Schaik J.C. van 1949-09-06 +1953
1 Schaik J.C. van 1958-09-22
1 Sannes S. 1966-06-26
Best. "Zita ver. afd. R. K. Vakschool voor meisjes"
1 Traa-van der Burg H. van 1946-01-21
1 Wilmer Th.B.J. 1947-06-02
1 Dijk A. van 1950-05-08 +1953
1 Wiertz J.W.J. 1958-09-22
1 Lijten J. 1965-06-14
1 Lijten J. 1966-06-26
Best. Avondtekenschool v.d. Ned. RK Volksbond
1 Perquin Th.H. gedeleg. 1946-01-21
1 Vos M.B. gedeleg. 1947-06-02
1 Vos M.B. 1949-09-06
1 Geertsema W.J. gedeleg. 1950-10-30
1 Goudswaard-Knipscheer S.A.Th. gedeleg. 1953-05-11
Best. v.h. Genootschap "M. S. G."
1 Woudstra C.J. 1947-06-02
1 Woudstra C.J. 1949-09-06 +1953
1 Duyverman J.P. 1958-11-03
1 Duyverman J.P. 1966-06-26
Bestuur "De Ambachtsschool"
1 Engels J.A.M.E. 1927-04-11
1 Hoek J.J.G. van 1930-04-14
1 Jongeleen A.J. 1946-01-21
1 Schaik J.C. van 1947-06-02 +1949 +1953
1 Schaik J.C. van 1958-09-22
1 Sannes S. 1966-06-26
Bestuur "Ver. tot instandhouding v.h. Leidsch Muziekcorps"
1 Gruting D. van 1919-09-02
1 Sijtsma K. 1919-09-02 +1923 +1927
1 Eerdmans B.D. 1920-09-07 +1923
1 Spendel H.W. 1927-09-06
1 Zitman J. 1930-01-13
1 Coster E.J. 1930-02-24 +1931 (was Kooistra ?)
1 Eecke R. van 1930-02-24
Bestuur AZL
1 Dallinga G. 1983-04-11
Bestuur der Ver. "Schoolkinder-voeding & kleding"
1 Bergers Th.M.W. 1929-11-25 +1931
1 Bergers Th.M.W. 1935-09-03
1 Robbers L. 1947-06-02
1 Oijen J.A.M. 1947-06-02
1 Braggaar-de Does C.P. 1947-06-02
1 Goudswaard-Knipscheer S.A.Th. 1953-09-28
1 Braggaar-de Does C.P. 1953-09-28
Bestuur Gem. Arbeidsbeurs
1 Tol C.J. van voorzitter 1919-09-02 +1920
1 Kuivenhoven D.M. plv. vz. 1919-09-02 +1920
Bestuur Gem. Arbeidsbureau
1 Rosmalen A. van 1923-09-04
1 Heemskerk P. 1923-09-04
Bestuur Stedelijke Werkinrichting
1 Verhey v. Wijk W.F. 1903-09-24
1 Bisschop A. 1919-09-02 +1920
1 Weeren H. van 1919-09-02
1 Sijtsma K. 1919-09-02 +1920 +1927
1 Bots J.A. 1919-09-02 +1920 +1926
1 Knuttel J.A.N. 1920-09-07
1 Reimeringer Gz. A.L. 1921-09-06 =herb.
1 Reimeringer Gz. A.L. 1923-09-04
1 Bisschop A. 1923-09-04 +1924
1 Dietrich-de Rooy H. 1927-04-11
1 Heemskerk P. 1927-09-06
1 Stralen J.J. van 1927-09-06
1 Reede M.H. de 1927-09-06
1 Spendel H.W. 1929-11-25
1 Zitman J. 1930-01-13
1 Coster E.J. 1930-02-24
1 Vos J.B. 1935-09-03
1 Stralen J.J. van 1935-09-03
1 Reede M.H. de 1935-09-03
1 Coster E.J. 1935-09-03
1 Oostveen H. 1935-09-05
1 Riedel J.A. 1935-09-05
1 Rosmalen A. van 1935-09-05
1 Dijk A. van 1935-09-05
1 Laan W. van der 1937-09-06 +1943
1 Laan W. van der 1943-09-02
1 Robbers L. 1948-05-31
1 Weerlee J.J. van 1948-05-31
1 Balkestein J.Th. 1948-11-22
Bestuur v.d. Sti. "Burgerijfond van Leiden"
1 Welzen H. van 1951-10-22 +1953
1 Aalders J.A.E. 1951-10-22
1 Goudswaard-Knipscheer S.A.Th. 1951-10-22 +1953
1 Stolp S.M. 1953-09-28
1 Hagens J.G. 1954-03-01
1 Aalders J.A.E. 1956-02-27
1 Hagens J.G. 1956-02-27
1 Welzen H. van 1956-02-27
1 Hagens J.G. 1958-10-15
1 Welzen H. van 1958-10-15
1 Woudstra C.J. 1958-10-15
1 Welzen H. van 1960-10-11
1 Hagens J.G. 1960-10-11
1 Lijten J. 1961-12-18
1 Portheine F. 1961-12-18
1 Portheine F. 1963-05-13
1 Woudstra C.J. 1963-05-13
1 Welzen H. van 1963-05-13
1 Blom-Vijlbrief J.M. van der 1964-10-26
Bestuur v.d. Sti. "Burgerijfonds van Leiden"
1 Dijk A. van 1960-10-11
Bestuur van het Genootschap"Kennis is Macht"
1 Sijtsma K. 1919-09-02 +1923 +1927
1 Reede M.H. de 1930-01-13 +1931 +1935
1 Veenendaal J. 1935-09-05
1 Knuttel J.A.N. 1947-06-02
1 Vos M.B. 1949-09-06
1 Geertsema W.J. 1950-10-30
1 Goudswaard-Knipscheer S.A.Th. 1953-05-11
1 Stralen J.M. van 1953-09-28
1 Drijber J. 1955-03-07
1 Zunderman jr. H. 1958-09-22
1 Hill F. 1966-06-26
Bestuursraad voor de schooladviesdienst
1 Jonker L. lid 1970-09-01
1 Waal C.J.D. plv. lid 1970-09-01
1 Dongen-van der Linden H.C.M. van der lid 1978-09-11
1 Hoekema J.Th. plv. lid 1978-09-25
1 Zunderman jr. H. 1978-11-06
Burgerlijk Armbestuur
1 Mulder J.P. 1920-11-29 +1922
1 Planjer H.J. 1922-01-02
1 Mulder P.J. 1926-11-22
1 Braggaar-de Does C.P. 1928-10-29 +1929
1 Valentgoed J.J. 1929-12-02

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout