Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Raadsvertegenwoordiging : Instellingen R ...
Volgend Jaar

Raadslid Functie Benoemd Herbenoemd Link
Raad van Advies voor Verkeers- en Vervoersaangelegenheden
1 Peters J.A. lid 1984-05-15 1986vz
1 Snelders E. plv. 1998-04-14
1 Veen E. van der lid 1998-04-14
1 Schultz v. Haegen-Maas Geesteranus M.H. plv. 1998-04-14
1 Rij Tj. van lid 1998-04-14
1 Lange L.A.W. de plv. 1999-11-09
1 Hillebrand R. lid 2000-07-04
Raad van Beheer van de Sportstichting
1 Bosch Ridder v. Rosenthal L.H.N.F.M.
1 Carton A. 1936-10-12
1 Kwaak D. van der 1936-10-12
1 Tobé H.L.J. 1936-10-12 +1939 +1941
1 Oostveen H. 1939-09-05
1 Karstens J.P. 1940-06-24
1 Donders H.F.A. 1941-01-24
1 Karstens J.P. 1943-01-07
1 Goslings J. 1946-01-21
1 Kortmann H.M.J.W.J. 1946-01-21
1 Jongeleen A.J. 1946-01-21
1 Robbers L. 1946-09-11
1 Goslings J. 1946-09-11
1 Kortmann H.M.J.W.J. 1946-09-11
1 Smit A. 1947-03-31
1 Balkestein J.Th. 1948-12-20
1 Kortmann H.M.J.W.J. 1949-01-24
1 Questroo L. 1949-09-06 +1953
1 Zunderman jr. H. 1949-09-06 +1953
1 Noordman M.M.J. 1953-09-01
1 Cornelissens J.A.M. 1971-03-01
Raad voor de Gemeensch. Regeling Afvalverwerking Z. H. West
1 Rij Tj. van lid 1990-05-09
1 Mar J.N. de la lid 1990-05-09
1 Pechtold A. lid 1997-04-22
1 Rij Tj. van plv. 1998-04-14
1 Laurier J.P. lid 1998-04-14
Raad voor de Gemeensch. Regeling Vuilverwerking voor Leiden en Omg.
1 Peters J.A. 1986-08-18
1 Molen-v. Rossen M. van der 1988-09-06
Raad voor Milieuhygiene
1 Houtman M. 1974-05-20
1 Kuijers F.J. 1974-09-23
1 Beijen L. 1974-09-23
Recreatieraad
1 Molle L.F. 1965-12-06
1 Klugt M.B. van der 1965-12-06 +1966
1 Vliet G. van der 1966-09-06
1 Zunderman jr. H. 1969-09-24
1 Kwik H.C. 1970-09-01
1 Buel M.C.J. van 1970-10-12
1 Geus H. de 1974-09-23
1 Duivesteijn J.G.P.J. 1974-09-23
Reg. Centr. Automatisering West-Nederland
1 Houtman M. lid 1973-06-25
1 Dam H. van lid 1978-09-11
1 Bordewijk P. lid 1980-05-12 +1982
Region. Cie. ZH. v.h. Centr. Org. ter beh. v.d. bel. v.h. Gem. Voortgez. Onderw.
1 Koek H.M.M. 1994-04-12
1 Baaijens H.J.C. 1997-03-25
Regionale woonwagen centra rayon Leiden
1 Duivesteijn J.G.P.J. plv. lid 1973-06-04
1 Haan-Groen N.A. den lid 1973-06-04
1 Oosterman B.D. lid 1974-09-16
1 Kramp-Heitink C.J. plv. lid 1974-09-16
1 Tesselaar D.J. lid 1978-09-11
1 Oosterman B.D. plv. lid 1978-09-11
1 Dam H. van lid 1980-06-16
1 Dee E.N. van lid 1980-09-08
Regionale woonwagen centra Rayon Leiden
1 Tesselaar D.J. lid 1982-09-13
Regionale woonwagen centra rayon Leiden
1 Waal C.J.D. lid 1982-09-13
RK Ambachtsschool "Don Bosco"
1 Dijk A. van 1953-09-28
1 Wiertz J.W.J. 1958-09-22
1 Lijten J. 1965-06-14
1 Lijten J. 1966-06-26

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout