TerugDuivelspoortTerug
 
Nummer:74
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 3 nr. ca. 643-644
Adres na 1871:Kaardesteeg noordzijde bij Barbarasteeg

Beschrijving:
De Duivelspoort doet haar naam eer aan. In die zin dat de naam pas in de 19e eeuw als 'een duveltje uit een doosje' tevoorschijn komt. Maar daarna weer even snel verdwijnt, want alleen Van Campen maakt melding van haar bestaan op zijn plattegrond van 1879.
Bij nader inzien blijkt het poortje toch langer te bestaan. Weliswaar wordt ze in Waarboek 7L fol. 72 niet bij naam genoemd, maar de omschrijving - gelegen in de Barbersteegh op den hoek van de Kaardesteegh - neemt iedere twijfel weg. De koper Hendrik Toesijn wordt ook vermeld in het Bonboek fol. 368. Het twee huisjes tellende poortje kan worden getraceerd op fol. 350vso-351.
Op de stadsplattegrond van 1826 is de toegang van het poortje tussen de percelen Wijk 3 nr. 644 en 675 goed te zien.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6619, Hogewoerd)fol. 350v-351 1642 na
Waarboek 67 7L 1723fol. 721723-01-28

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x