TerugElbert KaljerspoortTerug
 
Nummer:76
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. achter 281, tussen 80-81
Adres na 1871:Tussen Donker- en Kuipersteeg Haarlemmerstraat 141

Beschrijving:
Alleen de vermelding in een waarbrief herinnert nog aan het bestaan van de poort van Elbert Kaljers. Mogelijk is de poort vernoemd naar Egbert Caljers of Caljens. Deze had in deze omgeving geen vastgoed bezit, maar was wel hypotheekgever (ORA, Memoriaalboek 12 fol. 113) voor Isaac Keyser, eigenaar van een huis in de Donkersteeg (Bonboek fol. 497vso). De poort had ook een uitgang in de Donkersteeg tussen Wijk 6 nr. 80 en 81 (6 en 8, zie ook Bonboek 498vso). In de 19e eeuw wordt van de poort al geen melding meer gemaakt.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6621, Marendorp Rijnzijde)fol. 498v en 5111642 na
Waarboek 67 6P 1707fol. 1601707-08-16

Vermelding in andere bronnen:
ORA, Memoriaalboekfol. 113