TerugDorstighartpoortTerug
 
Nummer:66
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 400
Adres na 1871:Uiterstegracht tussen 3-5

Beschrijving:
Op 3 januari 1708 kocht Dirck Aangeenbrug een huisje in de Dorstighartpoort (Bonboek fol. 195vso). De poort was gelegen aan de oostzijde van de Uiterstegracht, dichtbij de hoek van Nieuwe Rijn. Het één huisje tellende poortje is al vroeg verdwenen; voorzover bekend dateert de enige (en laatste) vermelding uit 1708. Vrijwel zeker kan de poort worden geadresseerd op Wijk 7 nr. 400 - maar op de plattegrond van 1826 staat het perceel aangegeven als een onbebouwd erf waarop nog enkele andere woningen hebben gestaan. Blijkens de stadsplattegrond van Van Campen was dezer situatie in 1879 nog niet veranderd.
Op het eerste gezicht lijkt het alsof de poort identiek is met de Zoutkeetspoort, later de Wesselspoort (299). Maar dat is niet het geval; tussen de Dorstighart- en de Zoutkeetspoort (Bonboek 195vso) bevonden zich twee huizen en pas daarna (fol. 197) volgde de ingang van Zoutkeetspoort. Volgens Salomon van der Paauw was laatstgenoemde poort gelegen naast Wijk7 nr. 390.
Zie ook 299. Wessels- of Zoutkeetspoort.
De poort komt (met veel andere poorten) ook voor op een getekende plattegrond van de bonnen Burgstreng, Kerkvierendeel, Gansoord en Nicolaasgracht in de Collectie Bodel Nijenhuis (COLLBN 65 port. 14-1).
De witte deur naast Uiterstegracht 5 markeert nog altijd de vroegere toegang van de Dorstighartpoort

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 195v1642 na
Waarboek 67 6P 1707fol. 2421708-01-03

Vermelding in andere bronnen:
Collectie Bodel NijenhuisCOLLBN Port 14 N 65-11700~1800