TerugVan DieningenpoortTerug
 
Nummer:58
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. tussen 612-615
Adres na 1871:Korte Bouwelouwesteeg oostzijde 52-54

Beschrijving:
Het is vrij lastig om de Van Dieningenpoort precies te lokaliseren. De poort lag achter de oostzijde van de nog altijd bestaande [Korte] Bouwelouwesteeg tussen de Van der Werf- en Haarlemmerstraat. Op de plattegrond van 1826 is tussen de nrs. 612 en 615 een stippellijn te zien; dat wijst op een overdekte toegang naar een achtererf met de perceelnummers 613 en 614. De poortnaam is ontleend aan Pieter Anthonisz. van Dieningen, de eerste in het Bonboek genoemde eigenaar. Kennelijk is de poort al vroeg verdwenen want hij wordt niet door Salomon van der Paauw, noch daarna genoemd.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6625, Oost Marendorp Landzijde)fol. 160 en 161v1642 na
Waarboek 67 7J 1722fol. 2391722-06-10

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.