TerugDirk HinckenspoortTerug
 
Nummer:59
Andere namen:Prinsenpoort
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 970-971
Adres na 1871:Jan Vossensteeg 28

Beschrijving:
De poort lag achter Jan Vossensteeg 28, maar moet al vroeg zijn verdwenen. Op de stadsplattegrond van 1826 zijn nog wel twee achterliggende pandjes, genummerd 970 en 971, te zien - maar van een poorttoegang ontbreekt ieder spoor. In Bonboek West Mare Landzijde wordt de hoek met de Achterste Rundersteeg (nu Noord Rundersteeg) op fol. 527vso vermeld. Vandaar noordwaarts lopend tot het zesde huis moet de Dirk Hinckenspoort hebben gelegen.
De poort ontleende zijn naam aan Dirk Hinckens die in 1685 de (toen nog) vier huisjes kocht; na zijn overlijden kwamen die in bezit van zijn dochter Judith. Pas in 1736 werden ze verkocht. Kennelijk was het vijftig jaar durende eigendom voldoende om de familienaam aan die van de poort te verbinden.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6624, West Marendorp Landzijde)fol. 523-524v1642 na
Waarboek 67 7V 1730fol. 1211730-05-16
Waarboek 67 8J 1738fol. 101738-05-31

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.