TerugAlida Maria's hofTerug
 
Nummer:3
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 186
Adres na 1871:Narmstraat 34

Beschrijving:
De Alida Maria's hof komt pas voor het eerst voor op Van Campen 1899 en is tussen 1881 en 1886 gebouwd. Haar geschiedenis begint met de verkoop in maart 1881 van de timmerloods met afdak, alsmede open erf te Leiden, uitkomende met eene vrije poort in de Narmstraat, Wijk 5 nr. 186, groot 254 centiaren (let op de adressering: hoewel de moderne huisnummering al in 1871 was ingevoerd werd nog steeds de oude huisnummering vermeld). Koper was Johan Wilhelm van Wingen (1845-1939). Het noodlot wilde dat zijn vierjarig dochtertje Alida Maria een half jaar later stierf, zodat kan worden aangenomen dat hij het hof uit piëteit naar haar vernoemde.

In een verkoopadvertentie uit 1886 worden in de hof acht huizen als nieuw gebouwd aangeprezen. Desondanks was de hof blijkens het woningonderzoek van 1922 berucht vanwege de erbarmelijke woonomstandigheden. De beschrijving luidt als volgt:
'Men bereikt de huizen van de Alida Mariahof door een poort die 1.05 meter breed is. De 8 huizen staan dwars op den ingang aan weerszijden van een straatje, dat 1.75 meter breed is. In den hoek vindt men een privaat, dat overloopt, en dat voor gemeenschappelijk gebruik van 4 gezinnen moet dienen. De 4 overige huisjes hebben een eigen privaat. Een enkel huis heeft nog een ruimte, die als keukentje dienst doet. De maten der woonvertrekken wisselen. De meeste zijn 2.75 x 3.50 meter en andere iets grooter. De onderhoudstoestand is slecht.

Het oordeel is vernietigend: 'Deze woningen ziende is men geneigd zich af te vragen of deze Leidenaren het niet nog slechter hebben dan de zoo arme bewoners van de plaggewoningen op de Drentsche heide. Daar is het grootste deel van het jaar voor het heele gezin volop frissche lucht en licht te genieten, hier is 's zomers de toestand nog bijna erger dan 's winters, omdat dan ook geen licht en lucht in de huizen kan binnendringen, de stank der slechte privaten nog erger is en de wandluizenplaag den toestand nog ondragelijker maakt. En voor winterkou en regen en hagel zijn ze weliswaar in het woonvertrek vrij goed beschut, maar op de onbeschoten zolder, die door groote gezinnen wel als slaapgelegenheid der kinderen moet worden gebruikt, is deze beschutting veelal zeer onvoldoende'.

Bij raadsbesluit van 12-02-1923 worden de woningen 2 t/m 8 onbewoonbaar verklaard. Het laatste bericht dateert uit 1942 toen een kennelijk verlaten huisje voor één gulden per week als pakhuis werd aangeboden.

Op het terrein van de hof tussen de Kruis-, Narm- en Morsstraat en 1e Binnenvestgracht moeten een of twee verre voorganger hebben gestaan, t.w. de Scheerpoort en/of Breepoort [6].

Vermelding in archiefbronnen:
Nog geen gegevens gevonden.

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtEr zijn 75 krantenberichten bekend. Het oudste bericht dateert van 09-03-1881, het jongste van 15-04-1942
krantenberichtLeidsch Dagblad1881-03-09
krantenberichtLeidsche Courant1886-07-05
krantenberichtLeidsch Dagblad1889-11-26
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1923-01-19
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1923-07-23
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1925-01-24
krantenberichtLeidsch Dagblad1942-04-15
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x84983926-8---