TerugBrillepoortTerug
 
Nummer:43
Andere namen:Bullepoort
Adres voor 1871:niet van toepassing
Adres na 1871:Achter de Binnenoostsingel en Zuidsingel

Beschrijving:
De 6 huisjes tellende poort is vrijwel zeker identiek met de Brillepoort. In Waarboek 7Y fol. 52 is sprake van de Bullepoort en in Waarboek 8A fol. 102 van de Brillepoort.
In beide waarbrieven is sprake van een ligging aan de westzijde van de Oostsingel; bovendien bevinden zich daar geen andere poorten. Let ook op de klankverwantschap (Brillepoort, Bullepoort)
De poort wordt niet door Van der Paauw genoemd en is mogelijk al voor of omstreeks 1800 verdwenen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6632, Waardbon)fol. 543-545v1642 na
Waarboek 67 7K 1722fol. 1331721-10-02
Waarboek 67 7Y 1732fol. 521732-05-06
Waarboek 67 8A 1733fol. 1021734-01-28

Vermelding in andere bronnen:
Geref. OndertrouwregAA fol. 2411693-07-31