TerugBregtenpoort [2]Terug
 
Nummer:42
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 3 nr. 347a-h
Adres na 1871:Levendaal tussen 56-58

Beschrijving:
De Bregtenpoort lag aan de noordzijde van het Levendaal en moet niet worden verward met haar naamgenoot (41. Bregtenpoort) aan de zuidzijde van het Levendaal, vlak bij de Zijdgracht (nu Korevaarstraat) (56/58).
De poort wordt al in het register Vetus (1585) genoemd. Maar Salomon van der Paauw vergist zich als hij de poort situeert aan de zuidzijde van het Levendaal en als adres Wijk 3 naast nr. 557 vermeld (volgens de moderne huisnummering Levendaal 78). Bovendien spreekt hij zichzelf tegen wanneer hij zegt dat de poort bij de Koenesteeg (dus toch aan de noordzijde!) ligt.
Nr. 557 ligt echter niet alleen aan de noordzijde van het Levendaal, maar ook nog eens op de hoek van de Vrouwensteeg, de tegenwoordige Nieuwebrugsteeg. Op de plattegron-den zit nr. 557 c.q. 78 tussen de Koene- en Vrouwensteeg, maar volgens de Bonboeken tussen de Krauwel- en Koenesteeg.
Zo wordt op fol. 423vso de Krauwelsteeg 'overgesprongen'. Vanaf de hoek loopt men oostwaarts, daarna volgt een gang die op fol. 428 als de Wesselspoort wordt vermeld. Na nog een paar poortwoningen volgt een huis aan Levendaal en daarna op fol. 429vso de Brechtenpoort. Deze telt 10 huisjes en op fol. 434vso komen we weer op het Levendaal. Dan volgt na één huis weer een poort, bestaande uit 6 huisjes. Daarna op fol. 438vso weer een huis aan het Levendaal - en tenslotte wordt op fol. 439 de Coenesteeg 'overgesprongen'.
Er is dus sprake van tegenstrijdige informatie. Vooralsnog situeren wij de Bregtenpoort tussen Levendaal 56 en 58.
Overigens is er ook nog een een bron (Waar-boek 9W fol. 255) waarin we lezen 'Twee huijsen en erven staande ende gelegen binnen dezer stede op't oude Levendaal in de Bregten of Baanepoort'. Dat zou betekenen dat de twee poorten identiek zijn. Een andere mogelijkheid is dat de poorten in elkaar doorliepen, maar zeker weten doen we het niet.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek 67 B 1562fol. 941562-07-11
Waarboek 67 C 1563fol. 9v1563-07-31
Waarboek 67 D 1567fol. 131567-10-14
Volkstelling 1574fol. NN1574-08-07
Volkstelling 1581fol. NN1581-09
Grachtenboek 31fol. 311584-08-16
Vetus-1585fol. 204v1585
Oud-belastingboek 1601fol. 4231601
Bonboek (6619, Hogewoerd)fol. 429v-434v1642 na
Waarboek 67 9W 1769fol. 2551770-05-08

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x7