TerugZwaanspoort [4]Terug
 
Nummer:318
Andere namen:Drie zwaantjespoort
Adres voor 1871:Wijk 1 nr. tussen 150-151
Adres na 1871:Oude Varkenmarkt tussen 3-5

Beschrijving:
De Swaentiespoort, ook bekend als de Drie Swaentiespoort, wordt in de waarbrieven steeds vermeld als belendend aan het Zwijnhoornsteegje aan de Groenhazengracht. Daardoor lijkt het alsof de poort alleen via het steegje bereikbaar is. Waarboek 10C fol. 48 spreekt echt over een zeekere poorte, belend door het Loridanshofje aan de Oude Varkenmarkt. Op de stadsplattegrond van 1826 is inderdaad duidelijk een poort of gang zichtbaar tussen de percelen 150 en 151. Daarmee is ook het raadsel van de connectie met de Zwijnhoornsteeg opgelost, want de poort grenst met haar achterzijde aan de steeg. Op de dezelfde plattegrond is te zien dat de poortbebouwing zo goed als verdwenen is. Tegenwoordig staat op deze plek aan de Oude Varkenmarkt een modern appartmentengebouw.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6616, Noord Rapenburg)fol. 195v1642 na
Waarboek 67 7B 1718 fol. 87 (Drie Swaantjespoort)1718-04-23
Waarboek 67 7J 1722fol. 101 (Drie Swaantjespoort)1721-04-26
Waarboek 67 7S 1729fol. 32 (Swaantjespoort)1729-02-05
Waarboek 67 8B 1734fol. 180 (Swaantjespoort)1735-01-08
Waarboek 67 10C 1774fol. 48 (‘zeekere poorte’, belend door het Loridanshof)1774-08-23

Vermelding in andere bronnen:
Geref. OndertrouwregHH fol. 264v1721-09-06