TerugZwaanpoort [3]Terug
 
Nummer:317
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. tussen 679-680
Adres na 1871:Middelstegracht tussen 44-46

Beschrijving:
Hoewel de Zwaanpoort op de stadsplattegrond van 1879 duidelijk staat aangegeven op Middelstegracht naast 46 is het nog een hele toer om de poort in het Bonboek te lokaliseren. Feitelijk was de poort al jaren verdwenen. In 1849 woonde er niemand meer, terwijl Salomon van der Paauw de Zwaanpoort omstreeks 1850 beschrijft als naast de zeepziederij. Dat was de zeepfabriek van Tieleman & Dros. Bovendien meldt Van der Paauw dat de poort is ingenomen, wat zoveel betekent als afgebroken.
In Waarboek 6K wordt aan Isaac Wardenier een huis aan de Hooigracht verkocht met drie huysgens in een poort hier achter. De transactie vinden we terug in Bonboek Gansoord fol. 389vso. Laatstgenoemde eigenaar is Maria Bodel. Volgens het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 is het huis identiek met Wijk 7 nr. 746 - ofwel Hooigracht 69. Het eigendom is dan samen met het naastgelegen Hooigracht 71 overgeschreven op Evert Bodel Nijenhuis, kennelijk een familielid. De Zwaanpoort ligt daar dus achter Hooigracht 69/71 en dat is geheel conform de eerdergenoemde plattegrond van 1879. In het Bonboek wordt op fol. 389vso verwezen naar fol. 302 en inderdaad treffen wij daar de poort aan en ook de naam van Maria Bodel die daar vier huisjes bezit (fol. 305, 308, 308vso en 309). Het probleem is echter dat op fol. 300 t/m 309 maar liefst 15 poortwoningen staan geregistreerd. Vermoedelijk - maar niet zeker - behoren de vier huisjes beschreven op fol. 300-301vso tot een andere poort omdat er sprake is van een noord- en zuidzijde. Op fol. 302vso-306vso is echter opnieuw sprake van een noordzijde, op fol. 308-308vso van een zuidzijde en op fol. 309 van een binnenplaats. Er zouden dan in de 17e/18e eeuw elf huisjes hebben gestaan.
Op fol. 391a wordt melding gemaakt van Lambert Jansz., tapper in De Swaen. Waarschijnlijk heeft de poort aan dit nabijgelegen huis haar naam ontleend.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6621, Gansoord)fol. 300-3091642 na
Waarboek 67 6K 1699fol. 2421700-05-06

Vermelding in andere bronnen:
Collectie Bodel NijenhuisCOLLBN Port 14 N 65-11700~1800
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
xx