TerugRaampoortTerug
 
Nummer:230
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. naast 678
Adres na 1871:Middelstegracht 46

Beschrijving:
Salomon van der Paauw omschrijft de poort aan de westzijde van de Middelstegracht bij de Vleeresteeg in wijk 7 naast nr. 678 - ingenomen en bebouwd. Dat betekent dus dat de poort omstreeks 1850 al niet meer bestond.
Volgens Waarboek 8L fol. 62 verkopen de erfgenamen van Aert Hendricksz. Cuyl in 1739 zeven huisjes aan Pieter Schot. Deze transactie vinden wij terug in Bonboek fol. 312vso, met dien verstande dat wordt gesproken over de seven voorgaande [huisjes]. Die bevinden zich op fol. 310-312, maar daar worden vijf huisjes vermeld als op een binneplaets. We missen dus twee huisjes, maar die staan waarschijnlijk vermeld op fol. 313 en 313vso waar bovenaan de eerdergenoemde Aer Hendriksz. Cuyl als eigenaar staat vermeld.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6621, Gansoord)fol. 310-312v [-313v]1642 na
Waarboek 67 8G 1737fol. 109 (Oude Raam)1737-06-12
Waarboek 67 8L 1740fol. 621739-12-19

Vermelding in andere bronnen:
Collectie Bodel NijenhuisCOLLBN Port 14 N 65-11700~1800
Reg. Schepenondertrouw H fol. 78v1705-10-17
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x