TerugPapegaaispoort [2]Terug
 
Nummer:213
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 414
Adres na 1871:Uiterstegracht 30

Beschrijving:
De Papegaaispoort moet een vroege voorganger zijn geweest van de Nassau- en/of Sophiapoort (202).
Gerekend vanaf de Valkenpoort (in het Bonboek op fol. 172vso) bevindt de Papegaaispoort zich vier huizen zuidelijker. In de poort zouden volgens het Bonboek acht huisjes hebben gestaan die als Wijk 7 nr. 416-424 gelokaliseerd kunnen worden.
Er is echter iets vreemd aan de hand, want volgens de stadsplattegrond van 1826 lijken zich drie huisjes - de nrs. 419 t/m 421 - in de achter aangrenzende Roggenbroodspoort te bevinden. Maar laatstgenoemde poort is gelegen aan de Middelstegracht tussen nr. 618 en 619. Daarentegen worden volgens het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 de nrs. 419 t/m 421 weer onder de Uiterstegracht genoemd. De conclusie is dat de Roggebroods- en Papegaaispoort in elkaar overliepen en er een verbinding was tussen Uiterste- en Middelstegracht.
Waarschijnlijk is rond die periode een deel van de Papegaaispoort afgebroken. In ieder geval blijkt de situatie op de plattegrond van 1879 drastisch te zijn veranderd. In de Roggenbroodspoort staan nu negen huisjes en is het terrein van de Papegaaispoort onbebouwd.
Het is en blijft nogal onoverzichtelijk, maar zoveel is zeker dat de Papegaaispoort al vrij vroeg is verdwenen om pas veel later plaats te maken voor de Nassau- en/of Sophiapoort.

Hoewel de Papegaaispoort een verre voorganger was van de Nassau- en/of Sophiapoort (202) is het tijdverschil zo groot, dat is besloten om de poort afzonderlijk in de database op te nemen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 175v t/m 1791642 na
Waarboek 67 7A 1717fol. 1621717-02-13
Waarboek 67 7E 1720fol. 81719-07-29
Waarboek 67 7T 1729fol. 1521730-02-15
Waarboek 67 8S 1746fol. 1491747-03-30

Vermelding in andere bronnen:
Collectie Bodel NijenhuisCOLLBN Port 14 N 65-11700~1800