TerugPapegaaispoort [1]Terug
 
Nummer:212
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 3 nr. 470
Adres na 1871:Hogewoerd 105

Beschrijving:
Het oudste bericht over de Papegaaispoort vindt men in het register Vetus (1585). Er staat: 'Hogewoerd zuydzijde naast de Hogewoerdspoort, westwaerts aan. Int poortgen, twee huisjes'.
Het Stratenboek van Van Dulmanshorst bevat ook informatie. Naast de Hogewoerdspoort staat het huis van Willem Willemsz., brouwer. Hem vinden we terug op Hogewoerd nr. 105 op de 'Naamlijst der inwoners' van Pleyte.
Ook volgens het Bonboek gaat het om twee huisjes.
In de Straatnamen Index op de Bonboeken wordt de Papegaaispoort omschreven als een gang van de Hogewoerd naar het zuiden bewesten Kraaierstraat naar de Spilsteeg
De Handelingen van de Gemeenteraad berichten in 1894 dat de zestien huizen voor bewoning ongeschikt zijn. Er is gebrek aan lucht en licht, zodat 'alleen eene radicale verbouwing waardoor de tegenwoordige 16 woningen door hoogsten zes werden vervangen, een houdbaren toestand zal scheppen.'
In 1902 vraagt de bekende fa. Gebr. Pel een vergunning aanvragen om in de inmiddels ontruimde poort de koek -en banketbakkerij uit te breiden.
Twee deuren voor één bovenhuis is niet onmogelijk maar wel onwaarschijnlijk. Vermoedelijk markeert de linkse van de twee deuren de toegang naar de voormalige Papegaaispoort.

Vermelding in archiefbronnen:
Vetus-1585fol. 182v1585
Oud-belastingboek 1601fol. 389v1601
Schoorsteengeld 1606fol. 239v1606
Bonboek (6619, Hogewoerd)fol. 241v-2421642 na
Waarboek 67 6L 1700fol. 2141701-05-31

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1894-10-07
krantenberichtLeidsch Dagblad1902-05-10
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x7xx--x