TerugLombardpoortTerug
 
Nummer:181
Andere namen:Gerrit van Hogeveenspoort [?]
Lommertpoort
Adres voor 1871:Wijk 4 nr. 695
Adres na 1871:Nieuwsteeg 6

Beschrijving:
Tot 1658 bezaten Adriaan en Jacques Henneboo een erf, gecoomen van de huysinge genaemt de Gecroonde Lieffde en dat met negen huysen betimmert was. (fol. 54a). In 1724 blijken dat nog maar vier huisjes te zijn die aan Abraham van der Mijn worden verkocht. Deze eigenaar verkoopt in 1731 twee huisjes (Waarboek 7X fol. 75 en 76).
De poort lag naast of achter de aangrenzende 'lommerd' of bank van lening en zal daaraan haar naam hebben ontleend.
Weliswaar wordt de poort nog op de stadsplattegrond van 1899 aangegeven, maar in 1849 was ze al niet meer bewoond. Nadien was het niet meer dan een overdekte gang die in de vorige eeuw o.a. toegang gaf tot een verkeersleslokaal en depot van verloren voorwerpen. De poort bestaat nog steeds en komt uit op de bergingen van de Gekroonde Liefdepoort.
Mogelijk stond de poort nog bekend als de Gerrit van Hoogeveenspoort. Maar waarschijnlijker is dat het om een particuliere, onbebouwde 'achterom' ging.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6614, Zevenhuizen)fol. 54a1642 na
Waarboek 67 7X 1731fol. 75 en 761731-06-09

Vermelding in andere bronnen:
Geref. OndertrouwregEE fol 148v1709-05-04
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x10xx---x