TerugKost Verloren[poort]Terug
 
Nummer:164
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 8 nr. 187-192
Adres na 1871:Zuidsingel tussen 4-6

Beschrijving:
De poort wordt door Salomon van der Paauw en op buurtkaart 37 genoemd, maar in het Huisnommerboek van 1871 wordt slechts melding gemaakt van een afgesloten poort.
Tot het eind van de vorige eeuw was de toegang nog zichtbaar, maar heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een inpandige uitbreiding van Zuidsingel 4.
Mogelijk - maar niet zeker - is dat de Kostverlorenpoort een uitgang had naar de Havenkade. Daar bevond zich volgens de stadsplattegrond van 1826 tussen de nrs. 169 en 170 een afgesloten poort. Verder is het opmerkelijk dat de adresnummering van de Kostverlorenpoort doorloopt naar achterliggende percelen. Daar staat echter tegenover dat op de genoemde stadsplattegrond van 1826 en al helemaal op buurtkaart 37 de poort als doodlopend staat afgebeeld.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6632, Waardbon)fol. 575v1642 na
Waarboek 67 6L 1700fol. 241700-07-31

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x37x