TerugKouwenhoornpoortTerug
 
Nummer:165
Andere namen:geen
Adres voor 1871:niet van toepassing
Adres na 1871:Langebrug, nu Kamerling Onnesgebouw

Beschrijving:
Over deze poort is weinig bekend. Ze was gelegen aan de westzijde van de Langebrug tussen Steenschuur en Zonneveldstraat. Salomon van der Paauw wist nog van het bestaan de poort, hoewel die al in 1807 door de Buskruitramp was weggevaagd.
De Kouwenhoornpoort was van hoge ouderdom en wordt al in het uit 1585 daterende register Vetus fol. 84 vermeld. Na de vermelding van eigenaar en naamgever Bruyn Cornelisz. van Couhorn, leidekker, staat er: een huysken in de poort verhuyert… en dezelve noch een huysken in de poort verhuyert - 2 huisjes

Vermelding in archiefbronnen:
Vetus-1585fol. 841585
Oud-belastingboek 1601fol. 1641601
Schoorsteengeld 1606fol. 98v1606
Bonboek (6614, Zevenhuizen)fol. 32-33v1642 na

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x