Plun_p

Het Leidse Pluche : Persoonlijke Netwerken : P

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :   
Persoonlijke Netwerken : Instellingen P ...
Volgend Jaar

 

 Netwerk / RaadslidFunctie  van tot Link
  P. v. d. A.
1 Peters, J.A. Bestuurslid    
2 Rij, Tj. van Lid gewestelijke delegatie    
3 Veen, E. van der      
4 Wijfje, T.C. Gewestelijk afgevaardigde    
  P. v. d. A. afd. bestuur
1 Lecq, R. van der Bestuurslid    
  P. v. d. A. afd. Leiden
1 Buijing, H. Bestuurslid    
2 Horst, J.A. van der Bestuurslid    
3 Veld, R.J. in 't Voorzitter    
4 Weerlee, J.J. van Voorzitter    
5 Zschüschen, R.M.L. Bestuurslid   2000
  P. v. d. A. afd. Tuinstadwijk/Staalwijk
1 Versnel, A. Voorzitter    
  P. v. d. A. district Leiden
1 Bordewijk, P. Voorzitter    
  P. v. d. A. district/afdeling
1 Jonker, L. Bestuurslid    
  P. v. d. A. gewestbestuur Z. H.
1 Hillebrand, R. Penningmeester    
  P. v. d. A. Leiden
1 Paauw, B. Bestuurslid    
  P. v. d. A. Rooie Vrouwen
1 Kessen-v. Teijlingen, P.M. Bestuurslid    
  P. v. d. A. Vrouwennetwerk kerngroep
1 Zschüschen, R.M.L.      
  Padvinderij, Landelijk & Plaatselijk
1 Questroo, L. Div. funties    
  Parochieel zangkoor
1 Poel, J. van der Dirigent    
  Parochieraad
1 Wijfje, T.C.      
2 Hettinga, W.M. Voorzitter 1979 1986
  Partijraad
1 Hillebrand, R. Lid    
  Patroonsmetselvak
1 Huurman, B.J. Voorzitter 1903  
  Pensioenverbond, afd. Leiden
1 Hettinga Tromp, A. van Bestuurslid 1878 1880
2 Knappert, S.C.M. Bestuurslid 1878 1890
3 Fockema Andreae, S.J. Voorzitter *Penningmeester 1880 1890
  Personeelsver. "Rotogravure" Leiden / Haarlem
1 Pluijm, W.A.B. van der Voorzitter    
  Pesijnhofje, Jean, College v. Regenten
1 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn), A.L. Lid (vóór 1850 rentmeester) 1838 1866
2 Leembruggen, A.C. Lid *Rentmeester 1847 1877
3 Dercksen, J.M.E. Lid *Rentmeester 1868 1884
  Pieterskerk
1 Jonker, L. Bestuurslid    
  Pilgrimsfathersgenootschap
1 Sande Bakhuyzen, A. van de Bestuurslid 1934 1941
  Plaatselijk Comité "Herwonnen Levenskracht" R. K. Ver. tot bestr. van TBC
1 Lombert, H. Voorzitter 1937  
  Plaatselijk Comité voor Katholiekendagen in het bisdom Haarlem
1 Aalberse, P.J.M. Lid 1911 1914
2 Kerstens, L.M.J.H. Lid 1911 1914
3 Spendel, H.W. Lid 1911 1914
  Plaatselijke Cie Bijzondere Vrijwillige Landstorm
1 Bemmelen, J.M. van Lid 1937 1941
  Plaatselijke Cie Ziektewet
1 Parmentier, D. Lid 1930 1935
2 Zeeuw, J.G. van der Lid 1930 1935
  Plaatselijke Comm. van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs
1 Goudsmit, J.E. Lid 1865 1880
2 Heukelom jr., J. van Lid 1865 1880
3 Krantz, B.F. Lid 1865 1867
4 Stoffels, H.P.C. Lid 1865 1876
5 Driessen, P.L.C. Lid 1868 1880
6 Lith, P.A. van der Lid 1881 1881
7 Quant, L.C. Lid 1881 1899
8 Zaaijer, T. Lid 1882 1897
9 Dissel, E.F. van Lid *Voorzitter 1890 1897
10 Vries, E. de Lid 1894 1903
11 Drucker, H.L. Lid 1899 1903
12 Aalberse, P.J.M. Lid 1900 1900
13 Reimeringer Gz., A.L. Lid *Voorzitter 1908 1920
14 Heeres, J.E. Voorzitter 1914 1914
  Plaatselijke Commissie art. 86 van de Ongevallenwet 1901, Leiden e.o.
1 Briët, P.E. Voorzitter 1908 1914
2 Lip, J.C. van der Plv.voorzitter 1908 1908
3 Pera, W. Lid-werkgever 1908 1920
4 Fokker, A.J. Plv.voorzitter 1914 1920
  Plaatselijke Schoolcommissie
1 Hartevelt Jz., A. Lid 1829 1852
2 Puttkammer, J.N. van Lid *Secretaris / penningmeester 1838 1859
3 Hoeven, J. van der Lid *Voorzitter, vice- 1852 1860
4 Rieu, P. du Lid 1852  
5 Rutgers, A. Lid 1854 1860
6 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek), D. Lid 1854 1866
7 Wttewaall, B.W. Lid 1856 1860
8 Heukelom jr., J. van Secretaris *Voorzitter, plv. 1861 1874
9 Tollens, H.P.J. Lid *Voorzitter, vice- 1861 1864
10 Rieu, W.N. du Lid 1864 1878
11 Goudsmit, J.E. Lid 1865 1880
12 Was, F. Lid *Secretaris 1874 1889
13 Juta, H.C. Lid 1875 1885
14 Goeje, M.J. Lid *Voorzitter, vice- 1879 1908
15 Lith, P.A. van der Lid 1879 1881
16 Hamel, J.A. van Secretaris *Lid 1885 1920
17 Kroon, A.W. Lid 1890 1908
18 Was, F. Lid 1890 1893
19 Pera, W. Lid 1895 1920
20 Meuleman, C.F.Th.J. Lid 1908 1908
21 Donders, H.F.A. Secretaris 1934  
  Plaatselijke Schoolcommissie L. O.
1 Carpentier Alting, J.H. Lid 1911 1914
2 Donders, H.F.A. Secretaris 1934  
  Podium Apart
1 Barendse, R. Medewerker    
  Politiek
1 Driessen-Jansen, L.M. Bestuurder    
  Politiek Hoofdbestuur D66
1 Graaf, T.C. de Secretaris 1986 1990
  Politiek Scholings- & Vormingsinstituut van D66
1 Glaubitz, B.O.J.R.      
  Politieke Scholingscursussen werkgroep
1 Akkeren-Straathof, M.C. van Lid    
  PPR afd. Leiden
1 Beijen, L. Penningmeester    
  Pro Juventute
1 Heeres, J.E. Voorzitter 1911  
2 Bemmelen, J.M. van Voorzitter 1937 1941
  Productschap Granen, Zaden en peulvruchten
1 Elzenga, C. Bestuurslid    
  Prof. A. E. J. Moddermanstichting
1 Bemmelen, J.M. van Secr. / penningm. 1939  
  Projectgroep Intercultureel onderwijs
1 Demirbas, N. Lid 1994 1998
  Projectraad CPL
1 Boer, C.M. de Voorzitter 1986  
  Prot. Chr. Reclasseringsvereniging
1 Beekenkamp, C. Voorzitter 1940  
  Prot. Chr. Schoolvereniging Leiden
1 Dijk, A. van Vice voorz.    
  Prot. Chr. Vakorganisatie Onderwijs
1 Houtman, M. Lid    
  Prot. Chr. Werkverband PvdA
1 Riemens, J.H.      
  Prov. Staten
1 Limburg Stirum, A.O.E. Graaf van Lid namens de Sted.stand 1840 1858
2 Tollens, H.P.J.   1862  
3 Fremery, P.I. de   1871 1889
4 Hartevelt, H.C.   1877  
5 Laat de Kanter, L.M. de Lid 1880 1894
6 Poole, S. le Lid voor distr. Delft 1883 1891
7 Alma Lz., P.   1885  
8 Kerstens, L.M.J.H. Lid 1887 1889
9 Lidth de Jeude, Th.W. van   1893  
10 Gijselaar, N.C. de   1906 1913
11 Beekenkamp, C.   1939  
  Prov. Staten van Gelderland
1 Aumerie, M. d' Lid 1884 1891
  Prov. Staten van Zuid-Holland
1 Menken, S. Lid    
2 Bosman, A.G.   1935  
3 Eck, D.A. van Lid 1935  
4 Welzen, H. van Lid 1935  
5 Wilbrink, Jac. Lid 1935 1939
6 Winsemius, J.   1962  
7 Akkeren-Straathof, M.C. van   1984 1987
  Prov. Staten van Zuid-Holland, kiesdistrict Leiden
1 Cock, H. Lid 1847 1865
2 Hartevelt Jz., A. Lid 1852 1856
3 Huyser, H.C. Lid 1852 1861
4 Outeren, G.P. van Lid 1852 1855
5 Kaathoven, C.W.H. van Lid 1858 1859
6 Sikkel Groos, N. Lid 1858 1861
7 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek), D. Lid 1860 1866
8 Heukelom jr., J. van Lid 1863 1880
9 Tollens, H.P.J. Lid 1863 1877
10 Cock, C. Lid 1866 1871
11 Rieu, P. du Lid 1867 1883
12 Buys, J.Th. Lid 1872 1889
13 Hartevelt, H.C. Lid 1878 1886
14 Laat de Kanter, L.M. de Lid 1881 1893
15 Dissel, E.F. van Lid 1890 1903
16 Lith, P.A. van der Lid 1893 1900
17 Kempen, A.E. van Lid 1895 1900
18 Juta, H.C. Lid 1897 1903
19 Paul, H. Lid 1899 1914
20 Pera, W. Lid 1903 1920
21 Houter, Th.G. den Lid 1908 1908
22 Briët, P.E. Lid 1911 1914
23 Gruting, D. van Lid 1914 1914
24 Lip, J.C. van der Lid 1914 1914
  Prov. Staten van Zuid-Holland, kiesdistrict Leiderdorp
1 Hoog, H.C.J. Lid 1864 1871
2 Hubrecht, C.W. Lid 1864 1877
  Prov. sub-commissie der Confessionele Vereniging
1 Rutgers, A. President 1869 1877
  Prov.Staten distr.Leiderdorp
1 Hoeken, J.J. van Lid   1911
  Provinciaal Utrechts Genoodschap
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek), D. Lid 1850  
  Provinciale Raad Milieubeheer
1 Goede, H.P. de Lid    
  PSP afd.
1 Mar, J.N. de la Bestuurslid    
  PSP afd. Leiden
1 Walle, C. Bestuurslid    
  PSP Hoofdbestuur
1 Walle, C. Bestuurslid 1975 1980
  PvdA Werkgr. Communicatie & Technologie
1 Berg, M.V.H. van den Voorz.    
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout