Plun_g

Het Leidse Pluche : Persoonlijke Netwerken : G

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :   
Persoonlijke Netwerken : Instellingen G ...
Volgend Jaar

 

 Netwerk / RaadslidFunctie  van tot Link
  Gastouderproject
1 Hoekema, J.Th. Voorzitter    
  Gebouw voor Ziekenverpleging en Tehuis voor vrouwen "Phebe"
1 Poole, S.J. le Secretaris 1914 1914
  Gebuurte no. 15
1 Hasselbach, J.J. Heer der Gebuurte 1880 1887
  Gebuurte no. 18
1 Veefkind, H.N. Heer der Gebuurte 1863 1866
2 Veefkind, H.N. Heer der Gebuurte 1867 1871
  Gebuurte no. 26
1 Stadhouder, N. Heer der Gebuurte 1883 1887
2 Stadhouder, N. Heer der Gebuurte 1888 1888
  Gebuurte no. 37
1 Hoeken, P.J. van Heer der Gebuurte 1882 1884
  Gebuurte no. 74
1 Moen, J.B. de Heer der Gebuurte 1836 1839
  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
1 Hoog, H.C.J. Buitengewoon lid 1864 1864
2 Hubrecht, C.W. Lid 1873 1888
3 Würtz, H.P.H.   1936  
4 Kwaak, D. van der   1958  
  Gem. Cie. bijstand zelfstandigen
1 Velzen, L.J. van Lid    
  Gem. Cie. Ned. Herv. Gem.
1 Mulder, P.J. Bestuurslid 1920  
2 Wilbrink, Jac. Lid 1926 1939
  Gem. Commissie Ned. Herv. Gemeente
1 Limburg Stirum, A.O.E. Graaf van Voorzitter 1852 1858
  Gem. Commissie Ned. Herv. Gemeente, Begraafpl. "Groenesteeg & Rhijnhof"
1 Lekkerkerker, G. Administrateur 1935  
  Gem. Leiden
1 Geertsema, A.C. Ambtenaar Burg.Stand, v.h. voltrekken van huwelijken    
2 Würtz, H.P.H. Ambt.burgerlijke stand 1936  
  Gem. Leiden, Burg. stand
1 Elsgeest, J.C. Onbez. Ambtenaar 1962  
  Gem. Noordwijkerhout Cie. Ber. & Bezw. schriften
1 Gruting-Wijnhold, M.J. van lid    
  Gem.Oegstgeest
1 Hoeken, J.J. van Raadslid, wethouder   1895
  Gemeensch. Medenzeggensch. raad v. h. Openb. Onderwijs in Leiden
1 Buijsse, R.N. Ambt.secretaris   2000
  Gemeentecommissie van Advies, art. 35 rechtstoestand Gemeenteambtenaren
1 Sijtsma, K. Voorzitter, plv. 1920 1920
  Gemeentecommissie voor de bewaring van kunstvoorwerpen
1 Hubrecht, C.W. Voorzitter 1868 1872
2 Kneppelhout v. Sterkenburg, K.J.F.C. Lid 1868 1868
3 Puttkammer, J.N. van Permanent lid 1868 1871
4 Wttewaall, B.W. Lid 1868 1874
5 Driessen, P.L.C. Lid (uit de Gemeenteraad) 1870 1889
6 Brandeler, W.C. van den Voorzitter 1873 1880
7 Kist, E. Permanent lid (gemeentesecretaris) 1873 1889
8 Krantz, B.F. Lid 1876 1878
9 Rieu, P. du Lid (uit de Gemeenteraad) 1880 1883
10 Librecht Lezwijn, P.C. Permanent lid 1881 1882
11 Hartevelt, H.C. Permanent lid *Voorzitter (wethouder) 1883 1886
12 Dercksen, J.M.E. Lid (uit de Gemeenteraad) 1884 1884
13 Dissel, E.F. van Lid (uit de Gemeenteraad) 1886 1886
14 Rieu, W.N. du Lid (uit de Gemeenteraad) 1887 1889
  Gemeente-inrichting voor de opleiding van O.I. ambtenaren
1 Goudsmit, J.E. Curator 1878 1881
2 Groll, J. Curator 1878 1885
3 Lith, P.A. van der Secretaris 1878 1881
4 Bool, H.J. Curator 1882 1891
5 Hamel, J.A. van Secretaris van curatoren 1885 1891
6 Goeje, M.J. Curator 1886 1891
  Gemeentelijke Arbeidsbeurs
1 Corts, A. Lid-werkgever 1908 1908
2 Mulder, A. Voorzitter, plv. 1908 1914
3 Zwiers, H.J. Voorzitter 1908 1914
4 Kuivenhoven, D.M. Voorzitter, plv. 1920 1920
  Gemeentelijke Cie Maatschappelijkhulpbetoon
1 Stralen, J.J. van Voorzitter 1939  
  Gemeentelijke Regeling EBR en Midd. /West Ned.
1 Dam, H. van      
  Gemeentelijke Sportstichting
1 Donders, H.F.A. Lid 1937 1941
  Geneeskundig Leesgezelschap "Dodecandria"
1 Kruimel, G.M. Directeur 1903  
  Geneeskundige Raad voor Zuid-Holland
1 Evers, J.C.G. Lid 1866 1872
  Genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix"
1 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn), A.L. President, vice- *Commissaris Opziener 1830 1838
2 Holtz, J. Voorzitter 1852  
3 Heukelom jr., J. van Bestuurder *Voorzitter, vice- 1861 1864
4 Goeje, M.J. Voorzitter, vice- *Bestuurder 1865 1870
5 Rieu, W.N. du Bestuurder *Voorzitter, vice- 1866 1868
6 Kaiser, P.J. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1872 1893
7 Stürler, A.L. de Bestuurder 1876 1884
8 Kroon, A.W. Bestuurder *Voorzitter, vice- 1877 1881
9 Poole, L.G. le Bestuurder *Penningmeester 1882 1892
10 Dissel, E.F. van Bestuurder 1883 1888
11 Deckhuyzen, M.C. Bestuurslid *Voorzitter 1892 1895
12 Dissel, E.F. van Bestuurslid 1893 1894
13 Paul, H. Bestuurslid 1893 1903
14 Korevaar P. Az., J. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1894 1900
15 Hoogenboom, P. Bestuurslid 1908 1911
  Genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix", Schoolcommissie
1 Kroon, A.W. Lid 1878 1879
2 Stürler, A.L. de Lid 1878 1879
3 Dissel, E.F. van Lid 1884 1888
4 Deckhuyzen, M.C. Lid 1892 1894
5 Dissel, E.F. van Lid 1894 1894
6 Korevaar P. Az., J. Lid 1899 1900
  Geref. Minne- of arme Mannen en Vrouwenhuis (Herengracht), Coll. v. Reg.
1 Baert, W.C. Regent 1847 1866
2 Aumerie, M. d' Regent 1871 1879
3 Juta, H.C. Regent / Secretaris 1884 1903
4 Heeres, J.E. Lid *Secretaris 1908 1914
5 Briët, P.E. Regent 1911  
6 Mulder, P.J. Regent 1920  
  Gereformeerde Gemeente
1 Houtman, M. Ouderling 1969  
  Gereformeerde Kerk
1 Mulder, A. Diaken 1908 1920
2 Lange, J. de Ouderling 1920 1920
3 Parmentier, D. Diaken 1920 1920
4 Rotteveel, D.J. Ouderling 1920  
5 Knibbe, P.G. Diaken 1926  
6 Veenendaal, J. Diaken 1930 1935
7 Es, J.G. van Ouderling 1934 1941
8 Veenendaal, J. Ouderling 1940  
  Gereformeerde Kerk Oegstgeest
1 Knibbe, P.G. Ouderling 1930  
  Gereformeerde Kerk, Cie van Beheer
1 Veenendaal, J. Bestuurslid 1940  
  Gereformeerde Kerk, Cie. van administratie
1 Mulder, A. Voorzitter, vice- *Lid 1908 1920
  Gevangenissen te Leiden en Oegstgeest, College v. Regenten
1 Bool, H.J. Lid 1887 1889
2 Driessen, P.L.C. Lid 1887 1889
3 Krantz, A.J. Lid 1887 1889
4 Laat de Kanter, L.M. de Lid 1887 1889
5 Siegenbeek van Heukelom, D.E. Lid 1887 1889
6 Was, F. Secretaris 1887 1889
  Gewest ZH PvdA
1 Ranner, A.P. Penningmeester    
  Gezondheidscommissie
1 Krantz, B.F. Lid 1861 1864
2 Tichler, P.L. Lid 1861 1864
3 Scheltema, J. Lid 1865 1871
4 Drucker, H.L. Lid 1903 1903
5 Gruting, D. van Lid 1903 1920
6 Hasselbach, J.J. Lid 1903 1903
7 Paul, H. Lid 1903 1903
8 Kruimel, G.M. Lid 1911 1911
9 Gruting, D. van Bestuurslid 1914  
10 Tepe, A.F.L.M. Lid 1920 1920
  GGD - ZH/Noord
1 Buijing, H. Voorzitter    
  Grafisch Studie Centrum Den Haag
1 Pluijm, W.A.B. van der Secretaris    
  Grafisch-studiecentrum
1 Coo, P.J.M. de Vice-voorzitter    
  Groeneveldstichting
1 Briët, P.E. Voorzitter 1911  
  Gymnasium
1 Limburg Stirum, A.O.E. Graaf van President Curator 1852 1858
2 Lip, J.C. van der Curator 1914  
  Gymnasium, Curatorium
1 Briët, P.E. Secretaris 1903  
  Gymnastiek Ver. "Groen Wit"
1 Akkeren-Straathof, M.C. van Leidster kleutergroep    
  Gymnastiekschool, Cie. van toezicht
1 Librecht Lezwijn, P.C. Secretaris / Penningmeester 1861 1868
2 Driessen, P.L.C. Lid 1869 1873
3 Hubrecht, C.W. Voorzitter 1869 1871
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout