Plun_b

Het Leidse Pluche : Persoonlijke Netwerken : B

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :   
Persoonlijke Netwerken : Instellingen B ...
Volgend Jaar

 

 Netwerk / RaadslidFunctie  van tot Link
  Bank van Lening
1 Lip, J.C. van der Commissaris 1908  
2 Corts, A. Commissaris 1909 1915
3 Witmans Mz., A.I. Secretaris 1914  
4 Romijn, A.J. Commissaris 1934  
5 Stralen, J.J. van Voorzitter (Wethouder) 1937 1938
  Basisschool "de Burggraaf" medezeggenschapsraad
1 Lecq, R. van der Lid    
  Basketbal Ver. Leiden
1 Bosch, J.      
  Bataks Instituut
1 Fischer, H.W. Penningmeester 1911 1914
  Be P (Universitaire politiek)
1 Barendse, R. Lid actief    
  Bedr. Techn. School, Art. 61 commissie
1 Akkeren-Straathof, M.C. van Bestuurslid    
  Bedrijfs Cie. ex. art. 22
1 Woudstra, C.J.      
  Bedrijfs Cie. voor de Welzijnssector
1 Geradts, L.G. Voorzitter 1984  
  Bedrijfs Pens. Fonds Bibliotheekpersoneel
1 Geradts, L.G. Voorzitter 1984  
  Bedrijfs Vereniging Gezondheid,Geestelijke & Maatsch. Belangen
1 Geradts, L.G. Bestuurslid 1984  
  Begrafenisfonds van ambtenaren van de plaatselijke Belastingen
1 Henkes, H. Bestuurslid 1866 1866
  Beheers Cie. Kabel TV.
1 Koning, M.A.F.C.J. Lid    
  Belastingdienst
1 Hasselbach, J.J. Rijksschatter der personele belastin 1881 1897
2 Hasselbach, J.J. 'Schatter van de dranklokalen 1883 1887
3 Hasselbach, J.J. 'Schatter van de dranklokalen 1911 1914
  Belastingdienst (Inspectie der directe belastingen), Cie v. aanslag Ldn A
1 Jaeger, D. Lid 1920 1920
  Belastingdienst (Inspectie der directe belastingen), Schattingscie.
1 Splinter Gz., J. Lid 1920 1931
  Belastingdienst, College van zetters der Directe Belastingen
1 Poole, S.J. le Lid 1852 1858
2 Laat de Kanter, L.M. de Voorzitter 1890 1893
3 Was, F. Voorzitter 1894 1900
4 Ridder, N. de Voorzitter 1908 1908
5 Gijselaar, N.C. de Voorzitter 1911 1914
  Beroepsgroep politieke medewerkers VVD
1 Driessen-Jansen, L.M. Voorzitter    
  Bescherming Bevolking A-Kring ZH belast met Pers. zaken
1 Wilde, Th.H. de Ambtenaar 1962  
  Besturenraad Prot. Chr. Onderwijs te Voorburg
1 Dijk, A. van Ledenraadslid    
  Bestuurdersbond Leiden e.o.
1 Zitman, J. Voorzitter, 2e na 1934 Voorz. 1929 1938
  Bethaniënhofje, College v. Regenten
1 Mulder, P.J. Lid 1870 1895
2 Hoeken, P.J. van Lid 1872 1882
3 Tieleman, C.C. Lid 1875 1879
4 Huurman, B.J. Lid 1914 1914
  Bethesda (Gebouw voor ziekenverpleging)
1 Sasse, H.M. [Echtg.e=] Penningmeesteres 1914  
  Bethlehemshofje, College v. Regenten
1 Heukelom jr., J. van Lid 1848 1886
2 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek), D. Lid 1852 1858
3 Stokhuyzen, F. Lid 1874 1880
4 Poole, L.G. le Lid 1881 1908
  Bethlehemskerk
1 Kuivenhoven, D.M. Voorlezer 1914 1914
  Bewaarschool voor arme- en haveloze kinderen
1 Hartevelt, H.C. Bestuurslid 1866 1866
  Beweging van Progres. Wetensch. Arbeiders
1 Wepster, A.H.D. Actief lid    
  Bibliothèque Wallonne
1 Rieu, W.N. du Trésorier *Secretaris 1877 1889
  Bibliothèque Wallonne, Archiefcommissie
1 Rieu, W.N. du Secretaris 1890 1895
  Bierbrouwerij "De Posthoorn"
1 Hartevelt Jz., A. Commissaris 1864 1866
2 Tieleman, A. Commissaris 1864 1875
  Blindeninstituut Amsterdam
1 Lip, J.C. van der Correspondent 1908  
  Bloemistwinkeliers
1 Riemens, J.H. Bestuurslid    
  Boerhaave - Onderwijs voor Volwassenen
1 Akkeren-Straathof, M.C. van Bestuurslid    
  Bonaventura College
1 Akkeren-Straathof, M.C. van Bestuurslid    
  Bond v. R. K. ver. v. d Handeldr. & Industr. Middenst. Bisd. Haarlem "De Hanze"
1 Tobé, H.L.J. Voorzitter 1934  
  Bond van Bouwondernemers Leiden e.o.
1 Botermans, J.N. Commissaris 1911  
  Bond van Jonge Arbeid(st)ers "De Zaaier"
1 Welzen, H. van Penningmeester 1926  
  Bond van Jonge Arbeid(st)ers "De Zaaier" hoofdbestuur
1 Welzen, H. van Secr. 2e / Penningm. 1926  
  Bond van Jonge Arbeiders en Arbeidsters "De Zaaier", afd. Leiden
1 Welzen, H. van Hoofdbestuur, 2e secr. / penningm. 1914 1920
2 Welzen, H. van Penningmeester 1914 1920
  Bond van Metaalondernemers
1 Velzen, L.J. van Penningmeester    
  Bond van patroons in het metselvak, afd. Leiden e.o.
1 Huurman Dz., B.J. Voorzitter 1908 1920
2 Planjer, H.J. Voorzitter, vice- 1908 1920
  Bond van patroons in het timmervak
1 Botermans, J.N. Bestuurslid 1908 1908
2 Zitman, J. Penningmeester, 2e 1908 1920
  Bond van Staatspensionering, afd. Leiden
1 Fokker, A.J. Bestuurslid 1914 1920
2 Heeres, J.E. Bestuurslid 1914 1914
3 Sijtsma, K. Bestuurslid 1914 1920
  Borgstellingsfond voor de Middenstand te Leiden
1 Lijten, J. Penningmeester 1970 1975
  Bouwfonds
1 Reijden, J.A. van der Secretaris 1924  
  Bouwvereniging "Eigen Haard"
1 Kuivenhoven, D.M. Secretaris 1893 1894
2 Elkerbout, A. Commissaris *Secretaris 1903 1920
  Boycot Outspan Actie
1 Middelkoop, E.E. van      
  Brandgereedschap Bon Burgstreng
1 Ysselsteyn, G.H. Bewaarder 1821 1829
  Brandweer
1 Baert, W.C. Commissaris 1852 1852
2 Stürler, A.L. de Plv.hoofd 1892 1895
3 Deckhuyzen, M.C. Plv.hoofd 1897 1897
4 Korevaar P. Az., J. Plv.hoofd 1899 1908
5 Zitman, J. Adjunct-brandmeester 1903 1903
6 Lip, J.C. van der Plv.hoofd 1911 1911
7 Bots, J.A. Plv.hoofd 1920 1920
  Brandweer, Cie. van Beheer
1 Bucaille, J.C. Lid 1852 1860
2 Gevers, H. Lid 1855 1860
3 Sande, M.G. ten Lid 1855 1860
  Brandweer, spuit 1 (stoombrandspuit)
1 Planjer, H.J. Brandmeester 1893 1903
  Brandweer, spuit 2 (stoombrandspuit)
1 Zitman, J. Brandmeester 1908 1911
  Brandweer, spuit 3
1 Hasselbach, J.J. Opper-brandmeester 1884 1885
  Brandweer, spuit 4
1 Huurman, B.J. Brandmeester 1908 1911
2 Huurman Dz., B.J. Brandmeester 1911  
  Brandweer, spuit 5
1 Huurman, B.J. Adjunct-brandmeester 1903 1914
  Brandweer, spuit 7
1 Hasselbach, J.J. Onder-brandmeester 1868 1870
2 Planjer, H.J. Adjunct-brandmeester 1890 1892
  Brandweer, spuit 8
1 Hasselbach, J.J. Brandmeester 1871 1883
2 Hasselbach, J.J. Opper-brandmeester 1886 1887
  Brandweer, spuiten I & II (Stoombrandspuit)
1 Zitman, J. Opper-brandmeester 1914 1914
  Broodfabriek "Ceres" N.V.
1 Sasse, H.M. Commissaris 1911  
  Brouchovenhofje, College v. Regenten
1 Hartevelt Jz., A. Lid 1846 1858
2 Limburg Stirum, A.O.E. Graaf van Regent 1852 1858
3 Bucaille, J.C. Lid 1858 1858
4 Brandeler, W.C. van den Lid 1867 1880
5 Hubrecht, C.W. Lid 1867 1877
6 Stoffels, H.P.C. Lid 1867 1876
7 Librecht Lezwijn, P.C. Lid 1873 1882
8 Laat de Kanter, L.M. de Lid 1878 1893
9 Hartevelt, H.C. Lid 1881 1886
10 Bool, H.J. Lid 1883 1891
11 Knappert, S.C.M. Lid 1888 1891
12 Buttingha Wichers, N.L.J. van Lid 1890 1892
13 Juta, H.C. Lid 1892 1908
14 Stürler, A.L. de Lid 1892 1895
15 Deckhuyzen, M.C. Lid 1893 1900
16 Was, F. Lid 1894 1900
17 Korevaar P. Az., J. Lid 1900 1911
18 Aalberse, P.J.M. Lid 1903 1903
19 Hamel, J.A. van Lid 1903 1914
20 Kerstens, L.M.J.H. Lid 1908 1908
21 Ridder, N. de Lid 1908 1908
22 Bots, J.A. Lid 1911 1920
23 Gijselaar, N.C. de Lid 1911 1920
24 Lip, J.C. van der Lid 1911 1920
25 Fischer, H.W. Lid 1914 1914
26 Pera, W. Lid 1920 1920
27 Pot, C.W. van der Lid 1920 1920
  BTS "Sweris"
1 Baaijens, H.J.C. Bestuurslid    
  Bureau Nieuwkomers, Amsterdam
1 Demirbas, N. Coordinator 1998 2001
  Bureau van Consultatie
1 Huyser, H.C. Lid 1842 1852
2 Lisman, M.H.A. Lid *Voorzitter 1842 1877
3 Olivier, N. Lid (1858 voorzitter) 1842 1861
4 Outeren, G.P. van Lid 1842 1845
5 Goudsmit, J.E. Lid 1855 1859
6 Sikkel Groos, N. Lid 1863 1863
7 Librecht Lezwijn, P.C. Lid 1866 1869
8 Land, N.K.F. Secretaris 1873 1877
  Burgelijke Stand
1 Bucaille, J.C. Ambtenaar 1854 1854
2 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn), A.L. Ambtenaar 1854 1854
  Burgerraadslieden Leiden, begel. cie.
1 Paauw, B. Lid    
  Burgerzangschool, Cie. van toezicht
1 Masijk Huyser van Reenen, J.J. van Lid 1890 1908
2 Kokxhoorn, G.H. Lid 1893 1894
  Buurtcomité Pancras
1 Mar, J.N. de la Bestuurslid    
  Buurtver. "Professoren & Burgemeesterswijk"
1 Landheer, T.G. Voorzitter   1999
  Buurtver. "Professorenwijk"
1 Kwaak, D. van der Voorzitter    
  Buurtwerkmaatschappij "de . . . . "
1 Buijing, H. Voorzitter    
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout