Plun_a

Het Leidse Pluche : Persoonlijke Netwerken : A

 

Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :   
Persoonlijke Netwerken : Instellingen A ...
Volgend Jaar

 

 Netwerk / RaadslidFunctie  van tot Link
  A.B.O.P. sectie AVO afd. Leiden
1 Zelfde, P. van 't Bestuurslid 1975 1985
  A.L.B.A.
1 Duivesteijn, J.G.P.J. Bestuurslid 1980 2000
  A.R. Kiesvereniging "Nederland en Oranje"
1 Bosch, J. Bestuurslid *2e.secretaris *(vice-)voorzitter 1893 1914
2 Hoeken, P.J. van Bestuurslid 1893 1893
3 Kempen, A.E. van Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1894 1900
4 Mulder, P.J. Secretaris / Voorzitter 1894 1903
5 Donner, J.H. Bestuurslid 1897 1900
6 Hoeken, A.J. van Bestuurslid *Penningmeester 1897 1903
7 Houter, Th.G. den Bestuurslid 1897 1900
8 Mulder, A. Bestuurslid 1897 1908
9 Lange, J. de Bestuurslid 1903 1903
10 Mulder, P.J. Voorzitter 1903  
11 Hoeken, J.J. van Bestuurslid 1908 1911
12 Bosch, J. Voorzitter 1911  
13 Briët, P.E. Penningmeester 1911 1914
14 Elkerbout, F. Bestuurslid 1914 1914
15 Huurman Dz., B.J. Bestuurslid 1914  
16 Huurman, B.J. Bestuurslid 1914 1914
17 Boot, P. Bestuurslid 1920  
18 Briët, P.E. Voorzitter 1920  
19 Elkerbout, F. Lid 1926  
20 Goslinga, T.S. Lid 1926  
21 Zuidema, R. Lid 1926  
  ABVA-KABO
1 Buijing, H. Lid    
  ABVA-KABO afd. Leiden
1 Wijfje, T.C. Bestuurslid    
  Acad. Historisch Museum
1 Idenburg, P.J. Beheerder 1934 1941
2 Idenburg, P.J. Conservatrice 1940  
  Academisch Ziekenhuis, Cie. van Bestuur
1 Bijleveld, R.Th. Lid 1873 1877
2 Brandeler, W.C. van den Voorzitter 1873 1880
3 Eigeman, A.H. Lid 1873 1880
  Actie comité tot behoud St. Franciscusschool
1 Hugens-Elferink, J.Th.M. Voorzitter    
  Advies Cie Gewestelijk Arbeidsbureau
1 Menken, S. Voorzitter    
  Advies Cie Soc. Verz. Bank
1 Velzen, L.J. van Lid    
  Adviesraad D66
1 Graaf, T.C. de Lid *Voorzitter, vice- 1982 1985
  Adviesraad Openbaar-Onderwijs
1 Baaijens, H.J.C. Lid    
  Adviesraad Turken t. b. v. Min. van Binnenl. Zaken
1 Demirbas, N. Voorzitter 1996 1998
  Afdeling Nijmegen D66
1 Graaf, T.C. de Voorzitter 1979 1982
  Agentschap der Ned. Bank
1 Was, F. Adviseur 1890 1900
2 Alma Lz., P. Plv.sub-agent en adviseur 1895 1900
3 Poole, S.J. le Plv.agent en adviseur 1903 1914
4 Verhey v. Wijk, W.F. Adviseur 1920 1920
  Agrarisch Congres PvdA
1 Riemens, J.H.      
  Alg. Bond van Ambtenaren
1 Fakkel, P. Bestuurslid 1962  
  Alg. Bond van Politiepersoneel in Nederland, afd. Leiden
1 Kuipers, Y. Voorzitter 1920 1920
  Alg. Leidse Studenten Ver.
1 Dam, H. van Bestuurslid    
  Alg. Ned. Bond v. Arbeiders(sters) i. h. Bakkersbedrijf, afd. Leiden
1 Zeeuw, J.G. van der Secretaris 1920 1920
  Alg. Ned. Bond v. Verz. agenten, boden en incasseerders
1 Groeneveld, T. Secretaris 1929 1935
  Alg. Ned. Grafische Bond afd. Leiden
1 Pluijm, W.A.B. van der Bestuurslid    
  Alg. Ned. Hengelaarsbond, afd. Leiden
1 Oostveen, M.F. Secretaris 1914 1914
  Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, afd. Leiden
1 Baart, H.J. Secretaris 1914 1920
  Alg. Ned. Timmerliedenverbond "Vooruit", afd. Leiden
1 Zitman, J. Penningmeester 1894 1894
  Alg. Ned. Typografenbond, afd. Leiden
1 Elkerbout, A. Secretaris 1908 1908
2 Stralen, J.J. van Secretaris / Voorzitter 1911 1914
  Alg. Ned. Verbond
1 Es, J.G. van Penningmeester 1931  
  Alg. Ned. Verbond, burgerafd. Leiden e.o.
1 Heeres, J.E. Voorzitter 1911 1911
2 Knappert, L. Voorzitter 1914 1920
  Alg. Ned. Vredebond, afd. Leiden
1 Aumerie, M. d' Voorzitter 1893 1903
2 Lip, J.C. van der Penningmeester 1893 1903
  Alg. Ned. Werkliedenverbond, afd. Leiden
1 Oostveen, M.F. Secretaris 1899 1900
  Alg. R. K. Propagandaclub "Dr. Scaepman"
1 Lombert, H. Secretaris 1934 1941
  Alg. Raad EBR (Energie Bedrijf Rijnland)
1 Groos, A.M. Lid    
  Alg. Raad Streekenergiebedrijf
1 Koning, M.A.F.C.J. Lid    
  Alg. Raad v. h. Streekenergiebedrijf
1 Pluijm, W.A.B. van der Lid    
  Alg. RK Ambtenarenvereniging afd. Leiden
1 Ham, M.G.J. Bestuurslid    
  Alternatieve Konsumentenbond
1 Vlasveld, M. Bestuurslid 1994  
  Ambachtsschool (Haagweg)
1 Hoek, J.J.G. van Voorzitter 1961  
  Ambachtsschool (Haagweg), Practische
1 Hasselbach, J.J. Secretaris *bestuurslid *Penningmeester, vice- 1890 1893
2 Kaiser, P.J. Voorzitter, vice- *Secretaris 1890 1894
3 Stürler, A.L. de Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1890 1891
4 Goeje, M.J. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1892 1895
5 Kempen, A.E. van Penningmeester, 2e 1893 1895
6 Roem, J. Bestuurslid *2e penningmeester 1897 1908
7 Hamel, J.A. van Secretaris *Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1899 1903
8 Hoogenboom, P. Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1914 1920
9 Zitman, J. Bestuurslid 1920 1920
  Ambachtsschool (praktijk)
1 Goeje, M.J. Bestuurder 1883 1888
2 Stürler, A.L. de Bestuurder *secretaris 1883 1889
3 Hasselbach, J.J. Bestuurder *Secretaris 1889 1889
4 Kaiser, P.J. Bestuurder *Voorzitter, vice- 1889 1889
  Ambtelijk Apparaat via Onderwijs
1 Middelkoop, E.E. van      
  Ambtenarengerecht Den Haag
1 Donders, H.F.A. Lid 1939  
  Amnesty International
1 Peters, J.A.      
2 Vries, G.M. de Div. functies 1981  
  ANGB, Druk en Papier
1 Putten, J.J.B. van der Lid    
  Anjerfonds Zuid-Holland
1 Tesselaar, D.J. Lid    
  Anti Kern-energiebeweging
1 Ponsen, J.L.      
  Anti-Dienstvervangingsbond, afd. Leiden
1 Buys, J.Th. Voorzitter 1876 1889
2 Fockema Andreae, S.J. Secretaris 1876 1878
  AR Kiesver. "Ned. & Oranje"
1 Schoneveld, A.J. Bestuurslid 1929 1941
2 Parmentier, D. Lid 1939  
  ARJOS Landelijk Hoofdbest.
1 Waals, A.J. van der Lid 1970 1974
  Armenbakkerij
1 Baert, W.C. Regent 1841 1867
2 Hubrecht, C.W. Regent 1858 1869
3 Mulder, P.J. Regent / Secretaris 1870 1889
4 Hoeken, P.J. van Regent 1872 1872
  Armenbakkerij, College v. Regenten
1 Mulder, P.J. Voorzitter 1892 1899
2 Briët, P.E. Voorzitter 1911 1920
  Armenraad
1 Bots, J.A. Lid 1914 1920
2 Briët, P.E. Voorzitter 1914 1914
3 Mulder, J.P. Lid 1920 1920
4 Romijn, A.J. Lid 1934  
5 Stralen, J.J. van Bestuurslid 1937 1941
  ARP
1 Kramp-Heitink, C.J. Penningmeester    
  ARP - CDA afd. Leiden
1 Waals, A.J. van der Lid    
  ARP Leiden
1 Bosch, J. Voorzitter    
  ARP Partijbestuur
1 Waals, A.J. van der Bestuurslid 1972 1974
  Arrondissementsrechtbank
1 Puttkammer, J.N. van Plv.Rechter 1836 1869
2 Kist, E. Plv.Rechter 1876 1877
  Artistieke Raad van Toneelver. Litteris Sacrum
1 Brink, H.M. van den Lid    
  Assendelftshofje, Bartholomeus Willemsz. van
1 Limburg Stirum, A.O.E. Graaf van Regent 1852 1858
2 Ridder, N. de Regent 1908  
  Assendelftshofje, van
1 Juta, H.C. Regent 1900 1908
2 Was, F. Regent 1900 1900
3 Ridder, N. de Regent 1908 1908
  Assendelftshofje, van, College v. Regenten
1 Librecht Lezwijn, P.C. Lid 1860 1884
2 Rieu, P. du Lid 1860 1883
  Atletiekver. "De Bataven"
1 Klugt, M.B. van der Voorzitter    
  Atletiekver. "Holland", Leiden
1 Paauw, B. Bestuurslid    
  Azijnmakerij "de Twee Sleutels"
1 Hartevelt Jz., A. Commissaris 1864 1866
2 Tieleman, A. Commissaris 1864 1875
  AZL
1 Dallinga, G. Bestuurslid    
 

 

PublicatieAuteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout