TerugFabiaan FremaultgangTerug
 
Nummer:80
Andere namen:geen
Adres voor 1871:niet van toepassing
Adres na 1871:Hortus Botanicus tegenover de Vijfde Binnenvestgracht

Beschrijving:
Voor 1816 was de Hortus tegenover de Doelenachtergracht (nu Vijfde Binnenvestgracht) een stadsdeel met relatief veel poorten en gangen. De Fabiaan Fremaultgang was daar een van, vernoemd naar de gelijknamige houtkoper en timmerman die zelf aan het Rapenburg hoek Nonnensteeg woonde. De gang bevond zich in de Kolfmakerveststeeg (nu Hortus) in het verlengde van de Kolfmakersteeg. Het bestaan van de poort is bekend dankzij een bewaard gebleven plattegrond, getiteld: teekening van de huizen welker gestaan hebben over de Doelenachtergracht, thans in de Academietuin. Vanzelfsprekend is alle bebouwing, dus ook de poortbebouwing in 1816, na de uitbreiding van de Hortus verdwenen.
Het stadsdeel tussen Doelenachtergracht (later Vijfde Binnenvestgracht) en Wittesingel – nu de Hortus. De Fabiaan Fremaultgang in het verlengde van de Kolfmakersteeg is met een rood cirkeltje aangegeven. Op deze plek staat thans de beroemde treurwilg.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6615, Zuid Rapenburg)fol. 395-412v1642 na

Vermelding in andere bronnen:
Plattegrond, ELOPV 1201.31850