TerugFabiaanspoortTerug
 
Nummer:79
Andere namen:Baviaanspoort
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. tussen 6-11, Wijk 5 tussen 231-232
Adres na 1871:Steenstraat 49-51 en Kruisstraat 30-32

Beschrijving:
De Fabiaanspoort had twee uitgangen, een naar de Kruisstraat en de ander naar de Steenstraat (ca. het tegenwoordige Pannenkoekenhuisje). Gezien de aantekening in Bonboek Hoge Mors fol. 465 was dat laatste al in de 17e eeuw het geval: dese gange comt mede op de Beestenmarct [lees: Steenstraat] uyt. De poort telde vijftien huisjes en is vernoemd naar Fabiaan Fremault, houtkoper die enkele kavels kocht in de stadsvergroting van 1611. Zelf woonde Fremault aan het Rapenburg hoek Nonnensteeg.
De Fabiaanspoort wordt nog op de stadsplattegrond van Van Campen 1879 vermeld, maar is kennelijk daarna voor bewoning gesloten.
De poortgeschiedenis is overigens nauw verweven met verschillende generaties van de familie Borgerding die als eigenaars van Steenstraat 51 een ondernemersbelang hadden bij de bestemming van de poort; tussen 1865 en 1947 hebben zij zich regelmatig met verzoeken aangaande het eigendom en gebruik tot het gemeentebestuur gericht. De poort bestaat tot op de dag van heden, maar oogt met de bedrijfsuitgang aan de Kruisstraat niet bepaald vrolijk.
De ingang van de Fabiaanspoort, gezien vanaf de Kruisstraat

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6629, Hogemorsch)fol. 465-4721642 na
Waarboek 67 6L 1700fol. 2471701-06-30

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtdiverse krantenbrichten (zie website ELO)
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x14xx