TerugDrie HartenpoortTerug
 
Nummer:71
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 8 nr. 54-108
Adres na 1871:Oosthavenstraat westzijde en Haven 26

Beschrijving:
Van de poort was begin 19e eeuw niets meer terug te vinden, althans niet in de Oosthavenstraat waar alleen de panden nr. 46 en 47 nog overeind stonden. Op de stadsplattegrond van 1826 blijkt Wijk 8 nr. 54 niet meer te bestaan, maar volgens het Bonboek fol. 402-404 telde de poort vijf huisjes.
De laatst vermelde eigenaar was Jan Raaphorst en dat was hij ook nog in 1814. In het Lantaarn- en Brandpuitgeld van dat jaar wordt hij onder nr. 54 met nr. 108 aangeslagen.
De plattegrond van 1826 toont aan dat nr. 108 inmiddels een onbebouwd erf is en dat de poort via een gang uitkomt op de Haven. Volgens het Huisnommerboek van 1871 gaat het om Haven 26.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6631, Havenbon)fol. 402-4041642 na
Waarboek 67 7N 1725fol. 431726-01-03

Vermelding in andere bronnen:
Lantaarn en Brandspuitgeld 1814Wijk 8 nrs. 54 en 1081814