TerugTijsenpoortTerug
 
Nummer:273
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 8 nr. 291
Adres na 1871:Looierstraat oostzijde 29 bij de Zuidsingel

Beschrijving:
De ligging van de poort is nauwelijks te reconstrueren omdat in het Bonboek niet zoals gebruikelijk een poort wordt aangegeven. Al rond 1800 is er sprake van sloop e.d. Mogelijk gaat het om de pandjes Wijk 8 nrs. 292, 293 en 294 - maar dat zijn drie en niet vier kleine pandjes die bovendien aan de straatzijde liggen. Ook op de plattegrond van 1808 (1826) is geen spoor van een poort te bekennen. De poort is dus al vroeg verdwenen.
Waarschijnlijk is de huisnummering van de Looierstraat al voor 1879 veranderd. In ieder geval vermeldt het Huisnommerboek van 1871 een andere nummering. In het met rood afgelijnde kader de ligging van de Tijssenpoort – dus aan de noordoostzijde van de Looierstraat, dicht bij de Zuidsingel

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6634, Noord Rijnevest)fol. 403v1642 na
Waarboek 67 6O 1705fol. 1671706-05-28

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.