TerugValkenpoortTerug
 
Nummer:274
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 428-433
Adres na 1871:Uiterstegracht 40

Beschrijving:
Salomon van der Paauw beschrijft de poort aan de westzijde van de Uiterstegracht bij de Nieuwe Rijn in Wijk 7 naast nr. 344.
Volgens het Bonboek telde de poort negen huisjes. Op de stadsplattegrond van 1879 zijn het er nog vijf. In augustus 1923 stelt de Gezondheidscommissie aan de gemeenteraad voor de nrs. 2, 3 en 4 onbewoonbaar te verklaren.
De N.V Conservenfabriek 'De Verwachting' van Schoondergang-Speet, verzoekt in 1944 een deel van de grond van de Valkenpoort te mogen kopen. Men wil ƒ 10,-- per m² betalen, zowel voor de grond als voor het gedeelte poort. Na totstandkoming van de verkoop zal de poort aan het openbaar verkeer onttrokken worden.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 169-172v1642 na
Waarboek 67 6P 1707fol. 2431708-01-11
Waarboek 67 6T 1711fol. 431711-05-23
Waarboek 67 7M 1724fol. 431725-01-09
Waarboek 67 7T 1729fol. 2551729-12-31

Vermelding in andere bronnen:
Collectie Bodel NijenhuisCOLLBN Port 14 N 65-11700~1800
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1923-07-23
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1944-02-03
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x30xxG525x5174144---21-