TerugWintersepoortTerug
 
Nummer:303
Andere namen:Gang van Jan de Winter
Wintersegang
Winterswijk
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. naast 563
Adres na 1871:Baatstraat noordzijde (en Langegracht 77 ?)

Beschrijving:
Salomon van der Paauw adresseert (de dan al gesloten) poort Wijk 5 naast nr. 563. Dat komt overeen met Langegracht 77, gelegen aan de zuidzijde van de Langegracht tussen Zandstraat en Oostdwarsgracht.. Maar in drie waarbrieven uit 1701 en 1723 wordt de ligging van de poort aan de achterliggende Baatstraat omschreven. Van der Paauw kan zich dus hebben vergist (en dat hij vaker) maar het is niet uitgesloten dat de poort een uitgang had naar de Langegracht.
In een derde waarbrief uit 1732 gaat het om een huis aan de Langegracht dat achter grenst aan de Wintersepoort - waarmee impliciet wordt bevestigd dat de poort in de Baatstraat ligt. Tenslotte moet er ook nog volgens Waarboek 10R fol. 83 een uitgang in de Zandstraat zijn geweest.
Omdat de Wintersegange niet alleen in Waarboek 7E fol. 6 maar ook in het Bonboek wordt genoemd is het mogelijk om de ligging goed vast te stellen.
Volgens Waarboek 7O fol. 168 stond de poort ook bekend als de Jan de Wintergang. Jan de Winter was van 1621 tot 1628 heer van de gebuurte 't Rijk van Nederbatavieren en hoewel de poortnaam in de loop der tijd is verbasterd is duidelijk aan wie ze is ontleend.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6630, Zijloord)fol. 115-119v1642 na
Waarboek 67 6L 1700fol. 1801701-04-13
Waarboek 67 6L 1700fol. 2961701-09-24
Waarboek 67 7E 1720fol. 61719-09-21
Waarboek 67 7K 1722fol. 2961723-03-09
Waarboek 67 7O 1725 fol. 1681726-07-13
Waarboek 67 7Y 1732fol. 1581732-11-25
Waarboek 67 10R 1784fol. 831785-06-23

Vermelding in andere bronnen:
Boek Kees Walle 'Buurthouden', pag. 77
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x