TerugMinnebroershofTerug
 
Nummer:197
Andere namen:geen
Adres voor 1871:niet van toepassing
Adres na 1871:Minnebroersgracht 21

Beschrijving:
Uitgaande van wat de stadsplattegronden aangeven, is de Minnebroershof tussen 1879 en 1899 ontstaan. Hoewel nog niet oud wordt al in 1917 besloten om de tien huisjes tellende hof onbewoonbaar te verklaren.
De eigenaar J.F.J. Pourquié vocht het raadsbesluit vervolgens aan bij Gedeputeerde Staten; daarbij voerde hij aan dat woningen elders van mindere kwaliteit niet onbewoonbaar werden verklaard. Pourquié bood aan om vijf van de tien woningen af te breken en van twee woningen één woning te maken. Daardoor zou de kwaliteit verbeterd worden. De inspecteur van Volksgezondheid adviseerde echter om de onbewoonbaarheidsverklaring te handhaven. Het laatste bericht over dit hof dateert uit 1977. Toen de bewoners vertrokken waren kocht de granitowerker J. Arnoldus het leegstaande hofje voor ƒ 1100,-- om zijn bedrijf uit te breiden.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1888-04-30
krantenberichtLeidsch Dagblad1917-06-18
krantenberichtLeidsch Dagblad1977-04-02
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x1042103510--11---