TerugMeermanspoortTerug
 
Nummer:191
Andere namen:Mierennest [1]
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 871
Adres na 1871:Van der Werfstraat 72

Beschrijving:
Op fol. 282v van het Bonboek staat bovenaan geschreven Leprooshuys of Mierenest. Voordat het Meermansburg werd gebouwd stond hier het klooster Nazareth. Na de Reformatie werd het leegstaande klooster voorlopig als Leprooshuis ingericht. In 1596 werden er op het binnenterrein 63 woninkjes gebouwd voor de Vlaamse en Waalse immigranten waarvan zich velen in Leiden vestigden. Het moet er overbevolkt zijn geweest, zodat het de bijnaam Mierennest kreeg.
De poort is waarschijnlijk een restant van het oude Mierennest geweest en onder die naam wordt ze door Salomon van der Paauw vermeld: naast Wijk 6 nr. 870 én met de toevoeging dat ze dan al gesloten is. Daarom is het merkwaardig dat de kennelijk niet meer bewoonde poort toch in het Huisnommerboek van 1871 onder de naam van Meermanspoort wordt genoemd.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6625, Oost Marendorp Landzijde)fol. 282v-284v1642 na

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x-x