TerugLammertpoortTerug
 
Nummer:174
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 2 nr. tussen 324-325
Adres na 1871:Korevaarstraat 34

Beschrijving:
Op grond van een nauwkeurige vergelijking tussen het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 en het Bonboek kan de toegang van de twee huisjes tellende Lammertpoort worden geadresseerd op Wijk 2 tussen 324 en 325. In het Bonboek is dat fol. 376 en 376vso.
Het poortje is van hoge ouderdom, want op 28-04-1595 worden Claes Cornelisz. en Jan Jansz. van Haerlem, beide linnenwevers, ieder eigenaar van de helft van het huis aan de gracht mitsgaders nog 2 halve huyskens daerachter (fol. 375vso). Volgens het bevolkingsregister 1890 is de Lammerspoort in 1910 ingenomen door de toenmalige broodfabriek Ceres op de hoek van Korevaarstraat en Cathrijnestraat.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6617, Oost Nieuwland)fol. 376 en 376v1642 na

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
4xxG32