TerugLambertuspoortTerug
 
Nummer:173
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 3 nr. 610a
Adres na 1871:Krauwelsteeg 5 of 9?

Beschrijving:
Volgens het Huisnommerboek was de ligging van de Lambertuspoort aan de westzijde van de Krauwelsteeg. Voor en na 1871 wordt de poort niet genoemd, hoewel op de stadsplattegrond van 1879 achter nr. 9 drie huisjes in 'poortformatie' zijn ingetekend. Mogelijk gaat het hier om de Lambertuspoort, ofschoon een poorttoegang niet zichtbaar is.
Wel moet worden opgemerkt dat de Krauwelsteeg volgens het Huisnommerboek alleen een westzijde had - dus kennelijk was de oostzijde van de steeg onbewoond. De huizen aan de westzijde zijn dan in het Huisnommerboek dan ook even genummerd, terwijl op de stadsplattegrond van 1879 sprake is van oneven nummering. Uit nader onderzoek zou moeten blijken of de huisnummering van de steeg tussen 1871 en 1879 is gewijzigd.
 

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x