TerugKlooster[poort]Terug
 
Nummer:152
Andere namen:Sint Fredericus- en Odulphuspoort
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 636-639
Adres na 1871:Middelstegracht 14

Beschrijving:
De Kloosterpoort bevond zich aan de westzijde van de Middelstegracht, grenzend aan de Koetjespoort die nog iets dichter bij de Nieuwe Rijn lag. Beide poorten gaven tevens toegang tot het tussen de Middelstegracht en Hooigracht gelegen kerkgebouw van de Oud Katholieke Gemeente. Dat zal ook de reden zijn geweest waarom de Oud Katholieken de huisjes in beide poorten al in het begin van de 18e eeuw bezaten. Uit de Volkstelling van 1849 blijkt dat de huisjes voor een deel werden verhuurd aan arme lidmaten van de Oud Katholieke Gemeente.
Hoewel in het Huisnommerboek van 1871 de Kloosterpoort en Koetjespoort nog afzonderlijk worden vermeld, stonden ze in 1899 bekend als de St. Fredericus en Odulphuspoort, vernoemd naar de beschermheiligen van de kerkelijke gemeente. In 1924 zijn de samengevoegde poorten gesloopt om plaats te maken voor een uitbreiding van het St. Elisabethziekenhuis.
In 1939 was de Fredericus en Odulphuspoort het voorwerp van een mislukte NSB-hetze (zie Kees Walle, Buurthouden. De geschiedenis van burengebruiken en buurtorganisaties in Leiden, pag. 207-212).

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6621, Gansoord)fol. 333v-3351642 na

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsch Dagblad1939-07-21
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x29xx---x