Kroniek mei 2014

1. Plastisch chirurg Duco van den Broecke opent in de Rooseveltkliniek aan de Rooseveltstraat 67 een privé ooglidkliniek. Hij is ook werkzaam in het Diaconessenhuis en het Reinier de Graafziekenhuis in Delft. (LD19-04, LN07-05). 

1. Universitair medische centra als het LUMC mogen zwangeren met een verhoogd risico op een kindje met het syndroom van Down voortaan een bloedtest aanbieden. Volgens gynaecoloog-in-opleiding Joanne Verweij is dit een grote stap voorwaarts. Een dag eerder promoveert  zij op de invoering van die bloedtest in ons land aan de Universiteit Leiden. Het syndroom van Down is de meest voorkomende chromosoomafwijking bij levend geborenen. In de eerste drie maanden kunnen zwangere vrouwen een combinatietest laten doen met een echo, de leeftijd van de moeder en twee bloedwaarden. Bij een kans hoger dan 1 op 200 wordt een vervolgonderzoek aangeboden. Tot voor kort was de keus beperkt tot een vlokkentest of vruchtwaterpunctie met een klein risico op een miskraam. Bij de bloedtest, als veiliger alternatief, wordt gekeken naar DNA-fragmenten van de foetus die zweven in het bloed van de moeder. Voor het eventueel afbreken van een zwangerschap is bevestiging met een invasieve test noodzakelijk. Het aantal vrouwen dat in Nederland een prenatale test laat uitvoeren met ongeveer 25 procent relatief laag. Verweij verwacht een flinke toename. (UL01-05).

1. Een dag op exoplaneet ‘Bèta Pictoris b’ duurt acht uur. Dat heeft een team onder leiding van de Leidse astronoom Ignas Snellen na waarnemingen vastgesteld. Het blad ‘Nature’ publiceert de ontdekking. Samen met het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek SRON is met hypermodern instrumentarium de hoge equatoriale rotatiesnelheid van 100.000 km per uur gemeten. Ter vergelijking: de evenaar van de aarde beweegt met nog geen 1.700 km per uur. De exoplaneet is meer dan zestien keer zo groot en heeft 3.000 keer zo veel massa als de aarde. Het bevestigt dat zwaardere planeten sneller roteren. Exoplaneten draaien om andere sterren dan de zon. Bèta Pictoris b draait om de met het blote oog zichtbare Bèta Pictoris, die op 63 lichtjaar van de aarde staat. Deze planeet werd bijna zes jaar geleden ontdekt. Met hogedispersie-spectroscopie zijn de verschillende golflengten van de straling die de planeet uitzendt tot op één duizendste procent nauwkeurig gemeten. (UL05-05).

1. ‘Overwin het labyrint van werk naar werk’, heet het boek van de Leidse Marlita van Belkom dat in de boekwinkels ligt. Ze schreef het om werklozen te ondersteunen in hun zoektocht naar nieuw, leuk werk. Het is het sluitstuk van Van Belkoms eigen worsteling met werkloosheid. Onder het pseudoniem Harry-Yet Ploeter beschrijft zij ervaringen uit haar eigen arbeidsverleden en wat zij doormaakte nadat ze na 32 jaar en vele reorganisaties werkloos raakte. Geen sollicitatietips of hulp bij het omgaan met plotseling baan- en inkomensverlies. De nadruk ligt op de ’neveneffecten’ waarbij ze probeert mensen inspiratie en stimulans te geven die obstakels te overwinnen. Samen met anderen zette zij het bedrijf ’Nieuwe werklozen’ op datinspiratiebijeenkomsten, trainingen en workshops verzorgt in bedrijfsverzamelgebouw Area071 aan de Sisalbaan 5a in Leiderdorp. Daar wordt het boek op 19 mei officieel gepresenteerd. (LD14-04, WW30-04, Sl22-05).

1. Bewoners van de Oude Varkenmarkt ageren tegen de plaatsing van vier ondergrondse vuilcontainers in hun straatje met 32 huisnummers. De hele buurt moet er straks afvalzakken naar toe brengen: van de Groenhazengracht tot het Galgewater. Eén komt er tegenover het oude Wagenmakersmuseum, één tegenover nummer 7 en twee containers tegenover het Loridanshofje. ‘Het wordt hier net de Milieustraat’, is een veelgehoorde opmerking. Zij vragen zich af waarom de containers niet beter worden gespreid: ook één op het Arsenaalplein bijvoorbeeld, of de Rembrandtplaats. Volgens de projectleiders is het Arsenaalplein te ver voor de bewoners van het Rapenburg en op de Rembrandtplaats kan de vrachtwagen, die de container moet legen, niet komen. De gemeente laat de werkzaamheden gedeeltelijk stil leggen en er is voor 7 mei een buurtbijeenkomst belegd. Toch is er ook blijdschap over het afscheid van de vuilniszak. (LD02-05).

1. De Universiteit Leiden staat op plaats 53 in de CWTS Leiden Ranking 2014 en is daarmee de eerste Nederlandse universiteit. Vorig jaar stond Leiden op plaats 58. In de ranglijst staan de prestaties van de 750 beste universiteiten, in voorgaande jaren waren dat er nog 500. De lijst wordt opgesteld door het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) van de Universiteit Leiden en is gebaseerd op objectieve gegevens over publicaties en citaties. De topgroep van achttien wordt evenals vorige jaren beheerst door de VS. Nieuwe nummer 1 is de Rockefeller University, een private universiteit gespecialiseerd in biomedisch onderzoek. Op negentien staat de Engelse universiteit Cambridge als beste Europese universiteit. In de top 100 zijn acht Nederlandse universiteiten te vinden. Naast Leiden zijn dit Utrecht, Wageningen, Eindhoven, Amsterdam (2x), Rotterdam en Nijmegen. Binnen Europa staat Leiden op plaats twaalf; op de vakgebieden sociale wetenschappen en informatica en wiskunde zelfs op één. In Nederland gaat de Leidse universiteit voorop in het vakgebied van de natuurwetenschappen. De CWTS levert ook informatie over samenwerking: voor  81,2 procent van de publicaties van de Universiteit Leiden wordt samengewerkt met één of meer andere instellingen; bij 53,8 procent zijn buitenlandse instellingen betrokken. 7,1 procent is afkomstig uit samenwerking met de industrie. Het is de enige lijst, die gedetailleerd openbaar maakt hoe de indicatoren berekend worden en is zo de meest transparante. (UL01-05, RTVW01-05, Mare08-04).

1. Drie Leidse studentenhuizen doen mee aan de verkiezing van Studentenhuis van het Jaar. Het zijn ‘Pauli’s Place’, ‘Huize de Witte Raaf’ en ‘Als kat en hond’. In de eerste ronde kan er op de website gestemd worden op foto's en een omschrijving van de deelnemende huizen. Over twee weken wordt bekendgemaakt welke twaalf studentenhuizen de meeste stemmen kregen en doorgaan naar de halve finale. De finale is begin juni de winnaar krijgt onder meer een jaar gratis pizza’s. (RTVW01-05, LD08-05, Sl120-05).

1. René de Jong, oud-directeur bestuurder en directievoorzitter van Rabobank Leiden, start bij de gemeente als programmamanager voor de economische agenda in de Leidse regio. Wethouder Robert Strijk, voorzitter van de stuurgroep economische agenda juicht zijn komst toe. De Jong: ‘Ik geloof in de kracht van samenwerking en verbinding. Met elkaar bereik altijd meer. Aan de samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers in de regio wil ik graag mijn bijdrage leveren’. De agenda richt zich onder meer op het versterken van de sector Life Sciences & Health, zodat de Leidse regio mee blijft draaien in de top van de Europese kennisregio’s. (FeedGerm07-03, LD11-03).

1. Het zwemwaterseizoen start officieel en dat betekent dat de Omgevingsdienst Midden-Holland de kwaliteit in de regio weer controleert. Drie plekken kregen het afgelopen seizoen de algemene kwalificatie ’slecht’. Dat was onder meer het polderpark Cronesteijn. De vijver heeft een geringe doorstroming en een klein wateroppervlak. Bovendien zorgen de uitwerpselen van honden en watervogels er voor extra verontreiniging. En ook de zwemmers zelf - waterspeelplaatsen worden druk bezocht - zijn een bron van vervuiling. Het hoogheemraadschap Rijnland pakt de strijd tegen de blauwalg, waarvan zwemmers ziek kunnen worden met luchtmenginstallaties. Die bewezen hun nut in de Zegerplas bij Alphen aan den Rijn en staan nu tot 1 oktober ook in het  recreatiegebied Vlietland. Op de bodem van de plas liggen slangen waaruit lucht ontsnapt die blauwalgen naar de bodem dringen en te weinig licht krijgen om door te groeien. Blauwalgen die aan de oppervlakte blijven, worden verspreid door de stroming. (RTVW01-05, LD02-05, WW07-05).

1. Garage Hulploket is de naam waar straks alle inwoners terecht kunnen die schade lijden door de bouw van de twee nieuwe ondergrondse parkeergarages op de Lammermarkt en de Garenmarkt. Om juridische en planologische onzekerheid te voorkomen heeft de gemeente gekozen voor één organisatie waar alle claims kunnen worden ingediend. (LD01-05).  

1. De grote trots van Naturalis is het schedelkapje van de Javamens. De eeuwenoude vondst van de Nederlandse arts Eugène Dubois ligt in een vitrine van kogelvrij glas. Dubois vond ook nog een kies en een dijbeen. De vondsten zijn essentieel voor de theorie over de evolutie van de mens. Dubois was geïnspireerd door de publicatie ‘The origin of species’ van Charles Darwin. Met name het idee dat de mens van de aap zou afstammen, fascineerde hem. Hij ging in 1890 gericht op zoek naar resten van deze ‘missing link’. Een speld in een hooiberg. Maar op Java had Dubois het geluk om de schedel, kies en dijbeen op te graven, die een mix van aapachtige en menselijke kenmerken vertoonden. Wetenschappelijk bleven zijn vondsten lang omstreden, maar tegenwoordig is duidelijk dat hij de resten van een Homo erectus vond, de directe voorloper van de mens. (LD02-05).

1. Met een druk op een rode knop zetten wethouder Frank de Wit en Henny Hoogervorst van de Vereniging tot Behoud en Bescherming Kooiperk (VBBK) de fontein in de vijver in werking. Een ’spetterende opening’ van het met inspraak van de bewoners gerenoveerde Kooipark. Met een nieuwe speeltuin compleet met speelkasteel, klimwerktuigen, trampoline en schommels en een voetbalkuil. ‘De dag van de arbeid is gekozen omdat hier vroeger de 1 meioptochten van de SDAP, met rode banieren, begonnen’, aldus stadshistoricus Cor Smit. ‘Dan trad de Stem des Volks op in de muziektent. Dit park was de groene hoeksteen van de arbeiderswijk er omheen’. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd het ontworpen als ’volkspark’. Niet alleen om te wandelen maar ook voor sport en spel. Het park heeft een grotere vijver, die ook als buffer vervult bij overvloedige regenval. De muziektent keerde niet terug. Lantaarns stonden er niet in het begin van de vorige eeuw en een fontein was er ook niet. Als het pas ingezaaide gras opkomt en de rozenstruiken een beetje gegroeid zijn, wordt het nog mooier. Vogel- en bomenkenner IVN-natuurgids Dick de Vos, leidt een natuurexcursie is verbaasd dat hij er vijftien vogelsoorten ontdekt. Zoals de grote bonte specht en een boomkruiper. Echte bosvogels. Verder wordt de drukbezochte opening omlijst met sport- en spelactiviteiten, poppenkast en een opruimactie. Het park werd in 1912 ontworpen door de architect Willem Marinus Dudok (1884-1974) en is in 1920 aangelegd. Tot ongeveer 1938 hield het park dezelfde structuur. Daarna zijn er steeds meer elementen verdwenen. Het park, inmiddels gemeentelijk monument, is voor 720.000 euro weer teruggebracht in de door Dudok ontworpen stijl, met de paden die samen het patroon van de Leidse sleutels lijken te vormen. Nanda Ruijzing en Frank Kalshoven zijn de groenontwerpers. (St23-04, LD29-04, FeedGem01-05, LD02-05, St02-05, LN07-05, WW07-05).

2. Woningzoekenden in de Leidse regio moeten steeds langer wachten op een steeds duurder huurhuis. Dat blijkt uit het jaarrapport 2013 van Woonzicht.nl. De Federatie van Huurdersorganisaties van Leiden en Omstreken (FLHO) spreekt van een dramatische ontwikkeling. Van de aangeboden huizen op Woonzicht.nl had ruim meer dan de helft een maandhuur van 574 euro of meer. Een verdubbeling ten opzichte van 2012. Het aanbod van woningen met een huur van 374 euro of minder nam met de helft af. ‘De onderkant van de huurmarkt is in hoog tempo aan het verdwijnen’, zegt adviseur huisvesting Jos Heijen van Team Wonen. ‘Corporaties zeggen dat ze nog heel veel goedkope woningen hebben, maar die worden niet aangeboden. Mensen die in zo’n huis zitten verhuizen niet, want dan betaal je meteen de hoofdprijs’.  De doortroming valt tegen ondanks de stijgende woningvoorraad. In 2012 was de gemiddelde inschrijfduur nog 119 maanden, een jaar later 122 maanden. Meer dan de helft van de woningzoekenden zijn starters. (LD02-05).

2. GroenLinks stellen B en W vragen over de Stadsbank Leiden, die cliënten zou intimideren en niet goed informeren. De gemeentelijke bank helpt bij financiële problemen en biedt onder meer budgetbegeleiding en schulphulpverlening. GroenLinks kreeg klachten van zes (ex-)cliënten. De partij stelt voor een anoniem tevredenheidonderzoek te doen. ‘De Stadsbank en de schuldhulpverlening zijn goede middelen om mensen in financiële nood de eigen regie over het bestaan te laten houden’, aldus raadslid Ashley North.

Volgens het college is er niks aan de hand. In de afgelopen 12 maanden kwamen er slechts vijf klachten binnen, waarvan er maar een in behandeling is genomen. Om de twee jaar wordt een onderzoek gehouden. Dat was de gemeente al van plan op advies van de brancheorganisatie NVVK. (RTVW02-05, Sl05-05, LD06-05, Sl28-05).

2. Studentenvereniging Minerva organiseert ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan een lustrumsymposium in de Pieterskerk. Thema is ‘Onderscheiden’, omdat veel studenten zich volgens de vereniging moeten onderscheiden van studiegenoten om na hun opleiding nog aan een baan te komen. Sprekers met diverse maatschappelijke functies geven hun visie op het thema. Er komen ruim 600 bezoekers, onder wie leden van de koninklijke familie. (RTVW01-05).

2.  Museum De Lakenhal bestaat vandaag 140 jaar en presenteert een eigen merk: Leids Laken. Ook wordt de expositie ‘Zeven Eeuwen Leids Laken’ officieel geopend. Daarin staat de ontwikkeling van Leiden als historische stoffenstad centraal, van de 14e-eeuwse ambachten via de industriële revolutie tot de laatste lakenfabriek Krantz. In de Gouden Eeuw werden stoffen vanuit Leiden over de hele wereld verkocht. Dit gebeurde via handelsmetropool Amsterdam, waarmee goede vaarverbindingen bestonden. Grondstoffen als wol, katoen en zijde, en kleurstoffen uit Zuid-Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika, kwamen langs dezelfde route naar Leiden. Duizenden gezinnen maakten daarvan in thuisarbeid het beroemde Leidse laken. Hun opdrachtgevers waren de rijke drapeniers. Om de kwaliteit te waarborgen richtte het stadsbestuur zeven keurhallen voor verschillende stofgroepen op. De in 1641 geopende Lakenhal was hier­van de belangrijkste. In de Stempelkamer werd een keurmerk in de vorm van een loodzegel aan de stoffen bevestigd, het lakenloodje. In de loop van de 18de eeuw overspoelden goedkopere stoffen, met name uit Frankrijk, de internationale markt. De Leidse textielindustrie richtte zich hoofdzakelijk op de binnenlandse markt en op de Nederlandse koloniën. Begin 19de eeuw veranderde het arbeidsproces. Door de introductie van de stoommachine kwamen arbeiders te werken in grote fabrieken aan mechanische spin- en weefmachines. Na een periode van economische opbloei verloor Leiden opnieuw de concurrentiestrijd. In de tweede helft van de 20ste eeuw sloot de ene na de andere textielfabriek de poorten. Ook Krantz, de grootste lakenproducent van ons land, vertrok in 1977 naar Limburg, waar de fabriek een jaar later alsnog failliet ging. Op de expositie zijn stalenboeken en een filmreportage van de fabriek aan de Oude Singel te zien, alsmede foto’s uit 1895. De tentoonstelling vertelt in het hart van de oude Laecken-Halle, de verbouwde zaal De Grote Pers, het verhaal van opkomst naar verval en van wol naar laken met stalen lakense stof, een weefgetouw met de sporen van noeste arbeid, schilderijen, kostuums en lakenloodjes. En een hedendaagse interpretatie van de industrie door Atelier Van Lieshout: een sculptuur van een weefgetouw waaraan een arbeider lijkt vastgeketend met als titel ‘Vooruit’. De afgelopen maanden maakte de Haagse beeldend kunstenaar Christie van der Haak, zowel in het Textielmuseum in Tilburg als in een Duitse weverij, een groot aantal proefstoffen van Nieuw Leids Laken op basis van één enkel ontwerp. Net als tijdens de hoogtijdagen van de lakenhandel experimenteerde zij met diverse weefsels, garens en afwerkingen. De stof­fen variëren daardoor in gewicht, kleur, aaibaarheid en dichtheid. Binnenkort maakt De Lakenhal uit de proeven een keuze en de bezoekers kunnen meestemmen. Daarna krijgen nog vier hedendaagse ontwerpers opdracht nieuwe stoffen te ontwikkelen. Gehoopt wordt dat na de heropening in 2017 het museum de beschikking heeft over een eigen stoffenwinkel. Tot en met 8 mei is er een week feest want op die datum is het precies 375 jaar geleden dat werd besloten tot de bouw van de ‘Laecken-Halle’, een ontwerp van architect Arent van ’s-Gravesandel. (LD01-05, Sl02-05, LN07-05)

2. Het aantal fastfoodzaken in Leiden is de afgelopen vijf jaar vijf procent gedaald, terwijl dat in de andere steden met zes procent toenam. Dat meldt het Warmondse horeca-adviesbureau Van Spronsen en Partners na onderzoek.

De landelijke groei wordt vooral veroorzaakt door de ijssalons en lunchrooms. Pannenkoekenrestaurants en shoarmazaken zitten ook in de lift. Nederland telde in 2013 10.700 bedrijven in de ’fastservicesector’. De economische recessie had daarop gunstige invloed. Van Spronsen verwacht dat de groei de komende jaren gestaag doorzet. In Leiden daalde het aantal cafetaria’s met 17 procent. Ook het aantal shoarmazaken, hamburger- en andere ketens voor de snelle hap, gaven in Leiden een min te zien. Daar staat tegenover dat het aantal lunchrooms en broodjeszaken bovengemiddeld steeg. Leiden telt er precies dertig en dat is een kwart meer dan in 2009. Volgens Niek Timmermans van Van Spronsen en Partners is de terugloop te verklaren uit het feit dat de stad, toen het onderzoek in 2009 begon, al een aanzienlijke ’fastfooddichtheid’ had. (LD03-05).

3. ‘Er zijn te weinig coffeeshops in de stad’, vindt Jack Stikvoort van de Leidse Vereniging voor Cannabis Detaillisten. ‘We kunnen de druk nauwelijks aan. Teveel klanten is een probleem omdat er niet meer dan 500 gram voorraad mag zijn. Ze zorgen voor parkeeroverlast, verkeersdrukte en stampvolle rookruimtes waardoor velen buiten hun jointje gebruiken. Inmiddels is ook een online-verkoper actief die sinds april werkt via coffeeshopbon.nl. Dit is niet de oplossing, zegt Stikvoort. ‘Het druist in tegen het gedoogbeleid en wij willen er niets mee te maken hebben’. Ook de gemeente bekijkt of het niet in strijd is met de gedoogregeling. Inmiddels zijn in de Tweede Kamer ook schriftelijke vragen gesteld over het nieuwe verschijnsel. (LD03/23-05).

((CV. Wim de Leeuw (52) leidt sinds 1991 de gelijknamige makelaardij die in 1951 werd opgericht en is maatschappelijk zeer betrokken. Geboren in Oegstgeest, opgegroeid in Rijnsburg woont hij nu in Leiden, waar hij het doctoraal bedrijfsrecht behaalt. Hij is de gedoodverfde opvolger van het familiebedrijf omdat dat voor zijn drie oudere zussen destijds niet vanzelfsprekend was. Ouders hadden allebei alleen lagere school, maar door hard werken en ’s avonds studeren legden ze de basis voor twee bedrijven: De Leeuw Groep en Accountantskantoor Van Wezel. Werd op z’n 29ste directeur. Hij scheidde twee maal en is nu getrouwd met Marisa Zwartjes en heeft uit een eerder huwelijk een zoon (22), dochter(20) en stiefkind (10). Verwacht dat de huizenverkoop zich langzaam herstelt na de crisis. Moest 40 van de 100 werknemers ontslaan en zeven van de twaalf vestigingen sinds 2007 sluiten. Blijft sponsoren: voetbalclubs in de Bollenstreek, hospice Xenia, basketbalclub ZZ Leiden, museum de Lakenhal en het Ronald McDonaldhuis. Vindt het raar dat iedereen zich makelaar mag noemen. (LD03-05)). 

3. Hulporganisatie Cordaid bestaat 100 jaar en viert dat met een nieuw project. ‘Om anderen te inspireren’. In Leiden werd in 1914 het Roomsch-Katholiek Huisvestingscomité opgericht om onderdak te regelen voor de vluchtelingen uit België. Een kleine groep Leidenaars zag hoe erg de vaak ouderloze jeugd er aan toe was bij het begin van de Eerste Wereldoorlog en zocht voor zo’n 80.000 kinderen onderdak bij gezinnen. Na drie jaar verhuisde het comité naar Den Bosch en ging verder onder de naam ‘Mensen in Nood’, een van de vijf organisaties die samenvloeiden tot Cordaid. Memisa (1925) is ook één van de vijf voorlopers. Uiteindelijk groeide Cordaid uit tot een van de grootste (katholieke) internationale hulporganisaties van de wereld. (LD03-05).

3. In de Sterrewachttuin van de Hortus Botanicus wordt de buisloze Huygenskijker onthuld, een replica van de verrekijker waaraan jaren is gewerkt door specialisten. Het is het eerste werkende model van het ontwerp gemaakt door Constantijn Huygens in 1863. Voorafgaand houdt Frans van Lunteren de eerste ‘Kaiser Lentelezing’ in de Sterrewacht over de Nederlandse Gouden Eeuw van de sterrenkunde. De telescoop is een initiatief van Hans de Rijk, die wetenschap inzichtelijk maakt voor een breed publiek en hiervoor in 2008 de NWO-oeuvreprijs won. Van dat bedrag liet hij de replica bouwen, in overleg met hoogleraar sterrenkunde Vincent Icke. Jan-Willem Pel (oud-Sterrewacht) maakte het ontwerp, Jaap de Bree van de Leidse instrumentmakers School (LiS) bouwde de installatie en Arie de Jong (oud-LIS en oud-Sterrewacht) sleep de lenzen. De Universiteit Leiden krijgt de kijker in bruikleen. Alex Pietrow voorzitter van het Leidsch Astronomisch Dispuut ’F. Kaiser’ legt de werking van het  instrument uit: ‘Normaal gesproken heb je een buis die de twee lenzen op een rijtje zet. Nu zit er een draad tussen. Als je de kijker op de hemel richt wordt het draad strak getrokken en staan de lenzen bijna automatisch in dezelfde positie. Icke: ‘Het duurde tot 1750 voor de achromatische lens werd uitgevonden, die alle kleuren even scherp weergaf. Dat maakte de buisloze kijker definitief overbodig. Voor de replica is palissanderhout en koper gebruikt, materiaal dat in die tijd ook werd gebruikt. En gebaseerd op handschriften van Huygens en een tekening in een van zijn boeken. Tijdens open dagen van de Sterrewacht en de Museumnacht kan het publiek de kijker bewonderen. (LD03-05).

3. Studente kunstgeschiedenis Robin Tolenaar (18) schrijft samen met haar moeder het boek ‘Strijd, Robin vs Anorexia’.  Haar boek gaat vooral over haar genezing van anorexia  en de wijze waarop het gezin dat proces aanpakte. Ze liet zich niet buitensluiten, zoals vaak gebeurt, maar bleef meedraaien in het sociale leven. Tolenaar: ‘Pas toen ik had toegegeven dat iedereen mocht zien dat er iets met me aan de hand was, kon ik het loslaten. Vanaf de eerste dag ben ik begonnen met schrijven. Het hielp me om mijn gedachten te ordenen. Mijn moeder schreef mailtjes naar familie, school en vrienden. Afgelopen zomer besloten we onze verhalen te bundelen. Ze erkent dat ze het zonder familie zou hebben  opgegeven. ‘Ik mocht niet drummen en dansen totdat ik weer 50 kilo woog. Mijn moeder stond naast me als ik me eens per week woog. Het boek eindigt toen ik mijn vwo-diploma haalde en ging studeren in Leiden. Mijn strijd is niet helemaal over. Eten blijft een valkuil. Zomaar een patatje halen bij de snackbar kan ik nog niet. Gezond eten is nu de basis waar ik aan vasthoud. Pas als ik iets kan eten omdat ik er zin in heb, zonder me schuldig te voelen, ben ik er echt vanaf’. (LD03-05).

3. Zeventien Turkse jongeren pakken de eenzaamheid onder Leidse bejaarden aan. Stichting Fatih Leiden heeft hiervoor het jongerenteam OmaLief opgericht. In het stadhuis is de officiële start van het project met onder anderen wethouder Roos van Gelderen en SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. ‘Wij willen vrienden, een soort familie, worden van deze mensen en hun warmte en respect geven’, zegt Mustafa Kus, woordvoerder van de Turks-islamitische stichting. ‘Deze ouderen verdienen een plek middenin de samenleving maar vooral een plek in onze harten. De stichting wil meedenken aan een oplossing voor sociaal-maatschappelijke problemen. Ongeacht je afkomst of religie moet je elkaar steunen’, aldus Kus. Faith heeft inmiddels een aantal bewoners van verzorgingshuis Haagwijk geadopteerd. Op vrijdagen drinken Turkse jongeren een kopje koffie, kletsen wat en nemen de 90-plussers soms mee voor een wandelingetje buiten. Kus: ‘Onze slogan is: ‘Een traan doen verdwijnen, een glimlach doen ontstaan’. De Nederlandse Islamitische Federatie wil het Leidse initiatief tot al haar zeventig stichtingen uitbreiden, maakt Mehmet Erdogan, voorzitter van NIF-Zuid-Nederland bekend bij de officiële start. Het project krijgt aandacht van de landelijke politiek en in Turkije. 'Wij willen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig houden’, aldus Joost Peters, honorair consul-generaal van Turkije in Nederland. Ook Kamerleden van diverse partijen roemen de belangeloze inzet van de jongeren. Wilbert van Erp, van Charter for Compassion en de Raad van Kerken Leiden noemt het bijna gênant te worden ingehaald door islamitische jongeren: ‘Jullie brengen in praktijk waar wij het als Leidse raad van kerken zo vaak over hebben’. Alle deelnemers krijgen gouden OmaLiefhartjes uit handen van wethouder Roos van Gelderen. (RTVW28-01, LD29-04, RTVW02/03/04-05,, LD07-05).

4. Op drie plekken in de stad wordt dodenherdenking gehouden: bij het monument aan de Haagsche Schouwweg, bij De Naald in De Kooi en bij het monument bij Molen de Valk. Bij de herdenking van 51 jonge militairen die bij het Haagsche Schouw sneuvelden bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 spreekt  dominee R. Steenstra. Burgemeester Henri Lenferink herdenkt in het Kooipark de door verraad omgekomen verzetsmensen in De Kooi, met name  leden van de voormalige woningbouwvereniging De Eendracht. Hij spreekt ook bij de herdenking in de Marekerk. Voorzitter Ton Kohlbeck van de Stichting Dodenherdenking Leiden opent de bijeenkomst en Lex Lesgever (84) vertelt over zijn oorlogservaringen. Als enige van zijn familie overleefde hij de Holocaust. Hij zat 2,5 jaar ondergedoken in Roelofarendsveen en had na de oorlog niets, zelfs geen bed. De fiscus wilde dat ik over de jaren 1943, 1944 en 1945 belasting betaalde omdat hij dat had verzuimd. Zijn vader is in 1942 na een week kamp Sobibor vermoord. Lesgever pleit ervoor de herdenking terug te brengen naar de basis: voor de slachtoffers van de Duitse bezetter in W.O.II en hun nabestaanden. ‘Gun die andere slachtoffers hun eigen herdenking op een andere dag’, Burgemeester Henri Lenferink citeert onder meer de Leidse historicus B.W. Schapers: ‘De geschiedenis herhaalt zich nooit, je moet altijd zelf nieuwe afwegingen maken’. Aansluitend op de lezing is de stille tocht naar het monument bij Molen De Valk. Bij die herdenking worden iedereen herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot nu toe, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn gevallen, of door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Na de herdenking is er voor het eerst in de Leidse Schouwburg  een voorstelling met oorlog en vrede als thema. Stadspodia Leiden, Veenfabriek, PS|theater, Dansorkest Date 7-2-7 en ’Soldaat van Oranje, de musical’ slaan daarvoor de handen ineen. Rode draad is het verzet in Leiden. Twee personen staan centraal: hoogleraar Rudolph Cleveringa, die op 26 november 1940 met een rede protesteerde tegen het ontslag van joodse collega’s aan de Leidse universiteit. Hij kreeg een langdurige gevangenisstraf. De Leidse dominee Touw predikte vanaf de kansel in de Pieterskerk over het Ontzet van Leiden, dat tijdens de bezetting niet mocht worden gevierd. Touw negeerde het verbod van de NSB-burgemeester en nam daarmee ook een groot risico. (FeedGem01-05, RTVW01-05, LD01/02-05, LN30-04, HOZ04-05, Sl04-05, LN07-05, WW07-05).

5. Albert Heijn zet het plan om zich te vestigen in het voormalige pand van modezaak Zurloh aan de Breestraat 130-132 in de ijskast. Volgens eigenaar van het pand, de Wassenaarse vastgoedondernemer Johan Oudendal willen alle betrokken partijen dat het doorgaat maar leiden regels over kleur, welstand en uitstraling en de vestiging van een fietsenkelder onder het pand tot vertraging. Zurloh opende de winkel begin vorige eeuw en draag nog steeds die naam. In 1970 sloot Zurloh de winkel en kwamen er huurders in als Giraffe en Zeeman. (LD06-05).     

5. De door het Leidse bedrijf Dutch Space ontworpen en gebouwde European Robotic Arm (ERA) wordt op zijn vroegst in november 2015 gelanceerd als uitbreiding van het ruimtestation ISS. Dat maakt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA bekend. Problemen bij de ontwikkeling van een nieuw Russisch onderdeel voor het ruimtestation maken dat de lancering weer moet worden uitgesteld. De ERA moet aan dat onderdeel worden vastgemaakt en die moeten tegelijk de ruimte in. De robotarm van 11,3 meter moet onder meer helpen bij ruimtewandelingen. De arm kan bemanningsleden naar hun werkplek tillen, als een hijskraan experimenten uit het ISS halen en buiten in de ruimte plaatsen en de buitenkant inspecteren op beschadigingen. Aanvankelijk zou de arm in 2002 naar het ISS gaan. Ook een missie in 2007 werd geschrapt. Daarna zou de Nederlandse astronaut André Kuipers tijdens zijn missie in 2012 de ‘arm’ als eerste gebruiken. (RTVW05-05).

 5. Op Bevrijdingsdag neemt de Leiden Road Runners Club voor de zevende keer deel aan de Bevrijdingsestafette. Het Leidse team bestaat uit twaalf lopers, twee fietsers en drie chauffeurs en start in Wageningen. De Leidse lopers wonen eerst een plechtigheid bij Hotel de Wereld bij om rond 00.30 uur aan de tocht te beginnen. Bij aankomst na 9 uur en 25 minuten in de Doezastraat neemt burgemeester Henri Lenferink de fakkel in ontvangst en ontsteekt het bevrijdingsvuur. Voorzitter Guy Seelen van de LRRC belooft dat zijn vereniging de estafette in elk geval nog drie keer gaat volbrengen:  ‘Dat decennium maken we vol’. Op de Doezastraat en de Herenstraat wordt de gehele dag een drukbezochte streekmarkt gehouden waar kaas, groente, honing, wol, wijn, brood, planten en nog veel meer producten uit de Leidse ommelanden worden aangeboden. Er rijdt een treintje naar winkelcentrum de Luifelbaan waar ook allerlei activiteiten worden georganiseerd. (Sl24-04, HOZ04-05, Sl05-05, LD05/06-05, LN07-05).       

5. Een loonwerker zaait een veld van 1,5 hectare in Polderpark Cronesteyn in met 680.000 zaden voor een zonnebloemendoolhof. De verwachting is dat de eerste bloemen eind juli bloeien. Het doolhof is een initiatief van de Bijenvereniging Leiden en omstreken samen met de Tuin van de Smid met een subsidie van Duurzaam Leiden. Cronesteyn heeft ruim tien jaar geleden al enkele malen zo’n doolhof met manshoge bloemen gehad. Om te voorkomen dat vogels het zaad opeten maken kinderen van 8 tot 13 jaar op10 mei een stuk of twintig vogelverschrikkers. (Sl05-05).

5. Jochem Myjer speelt na de zomer twee keer speciaal voor Leidenaars in het Circustheater in Scheveningen. In samenwerking met Stadspodia Leiden (Schouwburg en Stadsgehoorzaal) is deze bijzondere vorm van samenwerking ontstaan. De Leidse komiek vertelde vorige week in het tv-programma ‘De wereld draait door’ dat hij nog maar 65 procent kan van wat hij vroeger kon. ‘En dat komt ook niet meer terug’. Daarom heeft hij besloten niet meer dan drie keer per week zijn voorstelling te spelen om voldoende tijd te hebben om de batterij  op te laden en om aan zijn gezin te besteden. Myjer speelt vooral in grote zalen om zoveel mogelijk publiek te bedienen. Hij speelt graag in zijn eigen woonplaats, maar de Leidse Schouwburg is met 500 zitplaatsen aan de kleine kant. (RTVW06-05, LD06-05, WW11-06).

6. De gemeente geeft woningcorporatie Vestia toestemming om het seniorencomplex Rosenburch te verkopen aan de Duitse woninginvesteerder Patrizia. Het omvat 156 appartementen en bedrijfsruimten aan de Vrijheidslaan. Voorwaarden zijn dat de belangen van de huurders worden gewaarborgd en de woningen in de sociale huursector blijven. Vestia kwam drie jaar geleden in het nieuws door torenhoge speculatieverliezen waardoor de woningcorporatie veel eigen bezit moest verkopen. Eerder dit jaar nam corporatie De Sleutels het Joris Poorthuys met 61 seniorenwoningen aan de Sint Jorissteeg en het Lambertushof over. En twee jaar geleden gebeurde dat ook met serviceflat De Statenhof aan de Bachstraat. (FeedGem06-05, LD12-05, LN14-05, LN30-07).

6. B en W leggen een gewijzigde Welstandsnota Leiden aan de gemeenteraad voor. Plaatsing van zonnepanelen in de binnenstad en de beschermde stadsgezichten wordt onder voorwaarden mogelijk. Dezelfde voorwaarden gelden voortaan ook voor monumenten en voor het gebruik van kunststof kozijnen in dakkapellen. (FeedGem06-05).

6. Mathieu Fannee publiceert zijn boek ‘tlant te Waremunde’ waarin hij Warmond beschrijft in de periode van 1100 tot 1400, toen het dorp zes kastelen en twee kloosters telde. Gebouwd na het overlijden van  Frank van Warmond in het begin van de 13de eeuw en er een machtsvacuüm ontstond waarvan de families Van Alkemade en Van Teylingen gebruik maakten. Geboren in Partijs, verhuisde hij naar Leiden en woont vanaf 2009 in Warmond. Contacten met het Historisch Genootschap Warmelda leidden twee jaar geleden tot het plan om dat deel van de historie van Warmond in boekvorm uit te geven. Hij maakte onder meer gebruik van de belastingarchieven. Het boek is voor 22,50 euro te koop bij de VVV Warmond. (LD06-05).      

6. Leiden heeft een nieuw college van B en W. Eerst neemt de gemeenteraad afscheid van de vertrekkende wethouders Jan-Jaap de Haan en Pieter van Woensel.  Burgemeester Henri Lenferink roemt hun daadkracht en doorzettingsvermogen. Hij herinnert de volle raadszaal aan het feit dat beiden niet vrijwillig vertrekken. En zeker niet vanwege een wankel palmares. De Haan zegt in zijn afscheidstoespraak dat alleen in een democratie een wethouder niet zelf bepaalt wanneer hij opstapt. Lenferink noemt De Haan ‘misschien wel de beste wethouder Cultuur die Leiden ooit heeft gehad’. Pieter Van Woensel wordt geprezen als een ‘echte Bob de Bouwer’ die diverse vastgoedprojecten  vlot trok. ‘Van Woensel heeft het aangezicht van Leiden verbeterd, wethouder De Haan het aanzien’, aldus Lenferink. Vervolgens zijn de burgers aan de beurt tijdens een afscheidsreceptie in De Lakenhal. ’s Avonds in de raadzaal beoordelen alle negen fractievoorzitters het coalitieakkoord en wordt de nieuwe wethoudersploeg benoemd. Drie zittende wethouders, Roos van Gelderen, Robert Strijk en Frank de Wit, worden herbenoemd. Marleen Damen (PvdA) wordt wethouder voor Werk en Inkomen en Financiën. De 40-jarige groeit in Oss op in een ‘rood nest’ en komt in 1991 naar Leiden om politicologie te studeren en is lid van de Jonge Socialisten. Van 2002 tot 2006 is zij voorzitter van de Leidse afdeling van de PvdA en was de afgelopen vijf jaar directeur bij Cedris, de brancheorganisatie voor werkgelegenheid en arbeidsintegratie. Zij is getrouwd en heeft drie dochters van 2,5 en 8 jaar. Paul Laudy (31, VVD) neemt de taken van Van Woensel over. Het VVD-fractievoorzitterschap wordt overgenomen door Frederik Zevenbergen. En Juliette Gilissen keert terug in de raad. (LD03/06/08-05, FeedGem02-05, Sl05/06/07/08/09-05, LN07-05, FeedGem09-05, HOZ12-0-5, LN14-05, St14-05).

6. Tot en met 25 mei is in de Hooglandse Kerk de expositie ‘Over het hoofd gezien’, georganiseerd door het Beraad herdenking Jodenvervolging Leiden. Het gaat over de joodse families Kater en Van Dam waarvan de meeste leden om uiteenlopende reden de oorlog overleven. Basis vormen de bijna honderd brieven, foto’s en objecten die bouwvakkers  achter een wandje ontdekken als ze in de bossen van het Drentse Tynaarlo een vakantiehuis renoveren. Eigenaar ds. E. van Veldhuizen reconstrueert met medewerking van het Holocuastmuseum Yad Vashem in Jeruzalem hun levens. Nazaat Amos Kater, tevens lid van het beraad, haalde de tentoonstelling naar Leiden. Op 11 mei herdenken Israëliërs de genocide van de Tweede Wereldoorlog, Jom Hasjoa, in de Hooglandse Kerk.(LN30-04, LD01-05).       

6. Studentenvereniging Aegee-Leiden organiseert tot en met 9 mei de Week van Europa in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei. Er worden onder andere workshops, lezingen en een feest georganiseerd.

Op 8 mei is er een groot verkiezingsdebat waaraan Europarlementariërs van zes verschillende politieke partijen deelnemen. Voor de afsluiting op 9 mei komt minister-president Mark Rutte naar de Hooglandse Kerk. Hij houdt een speech en beantwoordt vragen. De ‘Week’ wordt ondersteund door onder andere Quintus, Augustinus, SSR, HSVL (Geschiedenis), de gemeente, de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. (Sl17-04, UL29-04, LD06-05, UL13-05).

6. De Leidse antropologe Marianne Maeckelbergh krijgt een Marie Curie-subsidie. Met deze Europese beurs voor veelbelovende onderzoekers vervolgt ze haar onderzoek twee jaar aan de universiteit van Californië in Berkeley en gaat er bestuderen hoe mobiele digitale technologie gebruikt wordt bij burgerschapprojecten rondom San Francisco. (UL06-05, LD07-05, Mare08-05)

6. Op 70-jarige leeftijd overlijdt Renzo Candido. Hij was oud-voorzitter en lid van verdienste van voetbalvereniging FC Rijnland. (LD09-05).    

6. De Universiteit Leiden komt volgend collegejaar met zes nieuwe masters voor rechtenstudenten. Zij kunnen kiezen voor arbeidsrecht, forensiche pedagogiek, international civil and commercial law, European and international human rights law, European tax law en law & digital technologies. De eerste twee opleidingen zijn in het Nederlands, de overige in het Engels. (UL06-05, LD07-05, Mare08-05).

6. Wilnus Versteijnen wordt de nieuwe trainer/coach van rugbyclub Diok. De oud-speler en ex-international gaat de klus samen met Marcus Holden uitvoeren. Het trainersduo Iain Krysztofiak en David Langezaal vertrekken na twee jaar. Langezaal krijgt een andere functie binnen de club. Diok knokte zich de afgelopen jaren terug richting top van de nationale top en eindigde als vierde in de competitie. (LD08-05, WW14-05).   

7. Burgemeester Henri Lenferink opent de tentoonstelling ‘Blik onder water in Leiden’ bij de Kinderboerderij Merenwijk die tot eind oktober open is. Het is de start van een serie activiteiten om de onderwaterwereld het komende half jaar in beeld te brengen. In samenwerking met de stichtingen Ravon en Anemoon en Duurzaam Leiden worden excursies, tentoonstellingen en vissenmonitoring in kano’s met doorzichtige bodem georganiseerd. En duikvereniging Calypso gaat de komende maanden enkele malen te water om dieren in de Binnenvestgracht vast te leggen. Hoogheemraad van Rijnland Hans Schouffoer toont niet beducht te zijn voor de scharen van een marmerkreef, die ook in Leidse wateren rondkruipt. (LD06/08-05, Sl07-05).

7. De politie onderzoekt de autobrand in de Corantijnstraat. Het voertuig brandt ‘s nachts volledig uit. Omdat in Leiden-Noord vaak een brand woedt, wordt brandstichting niet uitgesloten. Specialisten kijken met een speurhond of er nog sporen zijn en vinden aan de bestuurderskant bij de wielkast verbrande kranten en folders. (RTVW07-05, LD08-05, HOZ11-05, WW14-05).

7. Buurtzorg Nederland maakt een stormachtige ontwikkeling door  sinds de oprichting in 2006. Elke maand ziet directeur Jos de Blok van de landelijke thuiszorgorganisatie er 150 tot 200 nieuwe collega-verplegenden bijkomen.  Inmiddels staat het aantal teams op 700 en het aantal medewerkers op 8.000.

In 2011 en 2012 werd BN uitgeroepen tot beste werkgever met meer dan 1.000 medewerkers. In 2013 ging alleen de KLM voor. In Leiden vestigde zich het eerste team van maximaal twaalf verplegenden een half jaar geleden. En er bestaan plannen voor een tweede team. Ook zijn er teams in onder meer Kaag en Braassem, Oegstgeest, Rijnsburg, Katwijk, Sassenheim, Noordwijk, Lisse, Voorschoten, Noordwijkerhout en Alphen aan den Rijn. Elk team is zelfsturend. Functioneringsgesprekken worden onderling gehouden. Vacatures vervullen, een planning en zorgplannen voor de cliënten maken, doen de clubjes zelf. (LD07-05).

7. Gedeputeerde Han Weber, regiovertegenwoordiger Tjerk Bruinsma en ANWB-directeur Guido van Woerkom presenteren op het Groene Hartplein in Zoeterwoude zeven ideeën om het Groene Hart nog leuker voor de recreant te maken. Zoals een Leidse kaasmuseum op de Kaag, een natuurvaartocht in het Groene Hart en een activiteitencentrum in de Boterhuispolder. ANWB, de provincie, regio Holland Rijnland en Servicenet Nationale Landschappen bundelen de krachten en stellen een forse subsidie beschikbaar. Inmiddels zijn er fietsroutes uitgezet langs de nieuwe projecten. Bewoners van de Leidse regio kunnen tot 17 juni laten weten welk idee het beste is. (LD03-05).

7. Het Haags gerechtshof veroordeelt de 38-jarige Katwijkse ‘kopschopper’ tot 2,5 maand cel, waarvan een maand voorwaardelijk en een werkstraf van 150 uur. Op 20 april 2013 trapt hij bij de daklozenopvang aan de Papegaaisbolwerk een stomdronken man tegen het hoofd, die vervolgens bewusteloos raakt. Het hof noemt zijn daad schokkend en dat de trappen dodelijk hadden kunnen zijn. Omdat het slachtoffer niet meer achterhaald kon worden is onduidelijk wat de gevolgen waren. Toch lag het vonnis hoger dan destijds bij de rechtbank. (LD24-04, LD08-05).

7. Met de opening van de nieuwe omvangrijke vestiging in het Haagse Forepark bij Leidschendam, is zakenpostbezorger Sandd definitief vertrokken uit Leiden. Het leegstaande bedrijfspand aan de Harteveltweg op bedrijventerrein Roomburg staat te huur. Volgens Sandd leidt de verhuizing niet tot banenverlies in Leiden en omstreken. Het nieuwe regionale hoofdkwartier vervangt ook twee vestigingen in Den Haag en een in Gouda. Het biedt plaats aan 135 medewerkers, die ervoor zorgen dat post thuis bij een kleine 1.800 bezorgers in noordelijk Zuid-Holland komt, die de stukken bij geadresseerden bezorgen . Een mijlpaal, noemt Rob Brakenhoff, directeur van postbezorger Sandd, de opening van de nieuwe locatie. (RTVW29-04, LD 30-04, RTVW08-05).

7. Regiobestuur Holland Rijnland wil de huisvesting van arbeidsmigranten op zich nemen. Daarvoor hebben Alphen aan den Rijn, Katwijk, Nieuwkoop, Noordwijkerhout en Kaag en Braassem een actieplan opgesteld. Voorgesteld wordt  om een regionaal portefeuillehouder aan te stellen. Nieuw is dat het rijk eist dat buitenlandse werknemers worden opgenomen in een register voor niet-ingezetenen. Voor alle veertien gemeenten in Holland Rijnland gebeurt dat nu in Leiden. Migranten krijgen er ook een burgerservicenummer. Ook moet er een nachtregister komen, om te monitoren wie waar verblijft. Twaalf gemeenten willen op 27 juni in Ter Aar een convenant tekenen. Noordwijk doet niet mee en het standpunt van Lisse is nog onbekend. (LD08-05).

7. De 9-jarige Panthero Toney staat met zijn single ‘Papa Hoedje’ op de 18de plaats in de Kids Top 20 en was op 4 mei te gast bij het RTL-tv-ptogramma ‘Live 4 You’ van Carlo Boszhart en Irene Moors. De clip met de persiflage op de grote hit van de Belg Stromae werd opgenomen op het schoolplein van de Lorentzschool waar hij leerling is. De muzikaliteit heeft de Leidse Panthero van vader Rossano Toney, die in 1996 met Iba de hit ‘Wassenaar’ had. Op 29 juni treedt hij op tijdens Leiden Culinair. (Unity08-05, Sl07-05).

7. De Dirk van Eck-werkgroep van de HVOL heeft een lijst gemaakt met dertig onderwerpen, die in de geschiedschrijving over de stad on- of onderbelicht zijn gebleven. Zoals de geschiedenis van de Leidse Kaas. Cor Smit van de werkgroep stelt vast dat er nog veel braakliggend terrein bestaat, die zowel amateurhistorici als onderzoekers van de universiteit kunnen ‘ontginnen’. De lijst staat op de website www.oudleiden.nl. (LD07-05, OLN02-2014).        

7. Er is overeenstemming voor een sociaal plan bereikt tussen vakbond FNV en verpakkingsbedrijf Avery Dennison. Daarmee zijn acties van de vakbond van de baan. Eerder liepen de gesprekken over een sociaal plan stuk. In januari besloot Avery Dennison, met het hoofdkantoor in Leiden, de fabriek in Hazerswoude te sluiten, omdat deze niet meer rendabel is. Er komen 186 mensen op straat te staan. De verpakkings- en labelfabrikant verplaatst de productie naar Duitsland. De productielocatie in Alphen aan den Rijn blijft bestaan. Op 15 mei worden de resultaten voorgelegd aan de leden van de vakverenigingen. (LD09-05, RTVW08-05).

8. Het LUMC is als eerste ziekenhuis in Nederland gestart met een nieuwe vorm van zorg aan zwangeren. Op de afdeling Verloskunde worden in samenwerking met TNO en zes praktijken in de Leidse regio  kleine groepen zwangeren gecontroleerd op bloeddruk, gewicht en groei van de baby. Dat gebeurt in combinatie met voorlichting en gesprekken over wat vrouwen bezig houdt tijdens hun zwangerschap. Deze zorg is gebaseerd op de Amerikaanse methode CenteringPregnancy, die leidt tot minder vroeggeboortes en meer vertrouwen bij de zwangere zelf in haar zwangerschap, de bevalling en haar rol als moeder. (LUMC08-05).

8. Leiderdorper J. Willems (76) wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Omdat hij bij de lintjesregen niet aanwezig kon zijn, speldt burgemeester Laila Driessen hem vertraagd de onderscheiding op tijdens een feestje in het gemeentehuis. Naast zijn werk als leraar en later directeur van de mytylschool maakte hij zich op tal van terreinen verdienstelijk. Zo was hij bestuurslid van mytylstichting De Blauwe Vogel en van manege Moedig Voorwaarts in Leiden. Als vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Haarlem gaf hij Nederlandse les aan vluchtelingen. Ook was hij bestuurslid bij het comité Scratch Muziekdagen Leiden, waar hij nog steeds vrijwilliger is. (LD09-05).

8. De Historische Vereniging Oud Leiden blijft zich verzetten tegen de plannen voor een groot vast terras bij Annie’s aan de Hoogstraat. Op 18 juni wordt bij   de bestuursrechter geprotesteerd tegen de watervergunning die het hoogheemraadschap van Rijnland heeft afgegeven om de overkluizing van het water mogelijk te maken. Vice-voorzitter Gerard Kramer: ‘Het gaat om een terras van ruim 500 m2 op de plek waar Leiden is ontstaan. Ze willen dat prachtige waterplein vol leggen met planken. Dit moet je de stad niet aandoen’.

Voor ’niet-openbare’ plaatsen geldt dat een overkluizing maximaal 15 m2 mag zijn. De bezwaarcommissie meent dat het grootste deel van het bouwwerk straks in gebruik is als terras en dat slechts het ’wandelpad’ er omheen voor iedereen toegankelijk zal zijn. Het advies van de commissie was om de watervergunning te weigeren, maar het hoogheemraadschap deed dat niet. Oud Leiden heeft ook  bezwaar ingediend bij de gemeente tegen het ontwerpbesluit Hoogstraat 1, dat tot eind maart ter inzage lag. De vereniging wijst op het bestemmingsplan, nog geen tien jaar oud, dat ‘paal en perk stelt aan de omvang van terrassen op het water op deze zo unieke historische plek. In de onderbouwing staat bij herhaling dat het terras een ernstige aantasting is van het beschermde stadsgezicht. Het college zegt dat er meer en andere belangen prevaleren’. (LD08-05, OLN02-2014).

8. Leidse lommerds zijn onzeker over de toekomst als de Pandhuiswet per 1 juli de rente van hun commerciële pandjeshuizen aan banden legt. Berthold Bakker, directeur van Used Products met bijna 60 franchisenemers in Nederland (waaronder Leiden) en België, vindt dat de wet zijn doel voorbij schiet. ‘Het gaat ten koste van de mensen die zijn aangewezen op een pandjeshuis.

Commerciële pandjeshuizen rekenen een vergoeding voor het belenen van artikelen, ingebracht door mensen die kortdurend geld nodig hebben van 20 procent per maand. Vanaf 1 juli moet die omlaag naar maximaal 9,5 procent en een jaar later naar 4,5 procent. Ook moeten de beleende goederen twee maanden niet verkocht worden. Nu is dat 28 dagen. Een medewerker van het Leidse filiaal aan de Hooigracht: ‘Het kan drukker worden, omdat de rentes omlaag gaan. Maar het kan ook zijn dat we de marges niet meer halen en dat het niet meer vol te houden is’.  Volgens Bakker is het risico van gemeentelijke pandhuizen kleiner want zij nemen alleen goud en sieraden in onderpand. (LD08-05).

8. D-reizen met vestigingen in de Leidse regio fuseert met VakantieXperts tot de grootste reisorganisatie van Nederland. De ketens gaan verder onder de vlag van de Duitse reisgigant Raiffeisen Touristik Group. Ook de reisbureaus van Globe (o.a. in Leiden) en Thomas Cook vallen onder de nieuwe D-RTGroep met het hoofdkantoor in Hoofddorp. D-reizentopman Will van den Hoogen  (63) wordt bestuursvoorzitter  en de familie Van den Broek blijft aandeelhouder maar bemoeit zich niet meer met het beleid. (LD09-05).            

8. Tot 1 juli is de mini-expositie ‘Diogenes als redder van Leidse monumenten’ bij Erfgoed Leiden en Omstreken aan de Boisotkade 2a te zien. In 1973 liep de binnenstad leeg en oude panden verpauperden of werden gesloopt. Een groepje Leidenaren verenigden zich in de Stichting Diogenes Leiden om waardevolle panden te behouden en weer bewoonbaar maken. Ruim veertig jaar later heeft de stichting dertig panden in haar bezit, variërend van hofjeswoningen tot volledige woonhuizen. Zoals de fraaie Latijnse School. (EL&O08-05, WW14-05, WW28-05).

8. Projectontwikkelaar Provast levert het eerste deel van het Aalmarktplan op. Met daarin een compleet vernieuwde V&D, een in oude glorie herstelde ‘In den vergulden Turk’, nieuwe appartementen, een ondergrondse fietsenstalling en een grote modewinkel van The Sting. Niel Jansen van Provast meldt dat vooral de ‘Turk’ veel problemen opleverde omdat de fundering bleek te ontbreken hoewel die wel op tekeningen stond. Het winkelpand van Peek en Cloppenburg hield het monumentale pand overeind. Er moest een wipconstructie worden geplaatst met enorme stalen balken om funderingspalen te kunnen aanbrengen. Een forse financiële tegenvaller evenals de grondsanering naast De Waag. Een lekke olietank bleek de bodem ernstig te hebben vervuild. Het Waag-project van de gemeente zelf, is enkele maanden vertraagd door onder meer de verrotte kap van het monument, die de komende weken wordt gerepareerd. In de V&D-vestiging worden zaken die eerder waren dichtgetimmerd weer zichtbaar gemaakt. Zoals de daglichtkoepels en  fraaie raampartijen. Een geplande horecazaak op de hoek van de Breestraat en Maarsmansteeg werd geschrapt om meer ruimte te scheppen voor modezaak Art & Casey. Erboven komen twee appartementen die eind juni klaar zijn voor verhuur. Volgens Jansen heeft vooral wethouder Pieter van Woensel een positieve rol gespeeld.  ‘Zonder hem was dit niet gelukt. De heropening van V&D wordt onder meer gevierd met het festival ‘24 uurs etalagepop’. In de etalages aan de Aalmarkt doet  poprockband  ‘Go back to the Zoo’  de aftrap. Verder zijn er optredens van Rémon Beeftink, Johnny Bruce Muller, Anoek van Veldhuizen, Xander van Dijk, Barbara Straathof en Wesley Klein. 's Nachts is er een ‘Silent Disco’. Publiek kan dansen op tracks via uitgedeelde hoofdtelefoons. ‘We zijn de Leidenaren flink tot last geweest, maar het resultaat mag er zijn’, zegt bedrijfsleider Jan van der Linden. Het personeel geeft hij voor de officiële opening een emotioneel dankwoord. ‘Iedereen was heel betrokken bij de verbouwing en is enthousiast om weer aan de slag te gaan in de nieuwe winkel. We hebben tijdens de verbouwing maar één dag hoeven sluiten. Toen werden de oude roltrappen verwijderd en de nieuwe geplaatst’  Het warenhuis is volgens hem lichter, transparanter, ruimer, groter en veel mooier geworden na de ingrijpende verbouwing vanaf mei 2012. De Leidse V&D is de eerste winkel in Nederland die volledig is gerenoveerd. Het warenhuis voegt 200 extra merken toe aan het eigen assortiment. De inrichting is compleet veranderd. Elke verdieping heeft zijn eigen sfeer. Een vide boven de roltrappen zorgt voor meer daglicht. De parterre is de plek voor accessoires, cosmetica, schoenen en een nieuwe sieradenafdeling. De eerste verdieping is voor de heren met meer mode en een denimbar. Aan de kant van de Breestraat is de voormalige woning van de hoofdverkoper, wiens weduwe er tot de start van de verbouwing verbleef, opengebroken en ingericht als ontspanningsruimte voor de klanten. Vrouwenmode op de tweede etage telt meer merken en lijkt op een winkelstraat met boetiekjes. De derde verdieping is voor de woonaccessoires en kinderkleding en de vierde verdieping is geheel voor het vernieuwde restaurant La Place. Bepaalde merken hebben shop-in-shops in het warenhuis zoals Rituals, Pepe Jeans en Hunkemoller. De service is uitgebreid met een nailbar, stomerij, schoenmaker en een oplaadbar voor mobieltjes. Bovendien is rekening gehouden met oorspronkelijke details van het pand uit 1936. Zo zijn het historische trappenhuis en het glas-in-loodraam behouden gebleven en is de achterzijde gereconstrueerd met bladgoud. Van der Linden: ‘Deze V&D is een moderne winkel in een oud jasje’. V&D-topman Jacob de Jonge  deelt mee dat het warenhuis al tien jaar rode cijfers schrijft maar met de nieuwe formule wil afrekenen met het stoffige imago. (Zie ook 17/22-04). (LD26-04, Sl02/07-05, LD03/06/09-05, RTVW07-05, Mare08-05, Sl09-05, WW14-05, WW04-06).          

8. Boekhandel Kooyker gaat weer open onder de oude naam. ‘Het heeft iets langer geduurd dan verwacht’, zegt Willeke van der Meer, de nieuwe eigenaar. De boekhandel aan de Breestraat 93 was onderdeel van de keten Polare, die eerder dit jaar failliet ging. Alle boeken staan op de begane grond. Op de eerste etage wordt de overgenomen voorraad van Polare verkocht voor de helft van de prijs. Van der Meer schoonde met haar mensen de hele boekenvoorraad. ‘Echt een hersteloperatie’, zegt de vrouw die het vak leerde aan de Breestraat. ‘In deze winkel heb ik zeventien jaar gewerkt en ben na acht jaar onderbreking weer terug’. Ze startte een boekhandel in Heemstede. Hoewel die floreert, wil ze zich op Leiden richten en stapt uit die zaak. ‘Ik woon in Leiden, ik vind het gewoon een heerlijke stad. Het ging kriebelen en ik dacht, als het haalbaar is, ga ik het gewoon doen’. Bij de officiële heropening, op 24 mei, zijn er akoestische optredens van leerlingen van de Rockschool en draagt dichter Gideon Roggeveen voor uit zijn debuutbundel ‘Hallo mensen’. (LD09/10/26-05, Sl07/09/19-05).

8. Het Leidse bedrijf Dutch Space en Fokker Aerostructures uit Papendrecht werken samen aan de fabricage van onderdelen voor de Ariane 5 lanceerraket. Het gaat om een nieuwe serie van achttien sets motorframes, waaraan de raketmotor en de bijbehorende uitrusting komen te hangen. De opdracht brengt 30 miljoen euro op en betekent drie jaar werk op voor 50 medewerkers. ‘De vervolgdracht continueert onze intensieve samenwerking met Fokker en onderstreept het belang van de Nederlandse hightechbijdrage aan dit omvangrijke Europese raketprogramma’, aldus topman Arnaud de Jong van Dutch Space. De opdracht wordt uitgevoerd voor Airbus Defence and Space, dat de Ariane 5 raket bouwt voor ArianeSpace. Dat lanceerbedrijf bracht met 72 lanceringen ruim 100 satellieten in een baan om de aarde. (RTVW08-05, LD10-05).

8. ’Op reis’ is het thema van de komende viering van Leidens Ontzet én de titel van de grote optocht. Op de jaarlijkse ledenvergadering van de 3 October Vereeniging in de Stadsgehoorzaal aan de Aalmarkt wordt meegedeeld dat de kermis het hoogste reuzenrad van Europa krijgt. Verder bestaat gaat het lunapark uit 147 attracties en kraampjes, verdeeld over het gebied rondom Molen de Valk. Het lunapark leverde bij de afgelopen viering 485.000 euro op.

Dat is nodig, want het aantal leden van de Geuzen van Boisot en Het Gilde - ondernemersclubs die de vereniging financieel steunen - is afgenomen, en daarmee ook de inkomstenbron. Digitalisering van onder meer het ledenbestand kost ook duizenden euro’s. Alle traditionele onderdelen zoals taptoe, optocht, reveille, koraalzang en de uitreiking van haring en wittebrood blijven evenals relatieve nieuwkomers als de hutspotmaaltijd, het pleinfestival en de oud-Hollandse kleuterkermis. Kleine vernieuwingen zijn dat het succesvolle minikoraal, waaraan 3.000 basisscholieren meedoen, een aparte tribune krijgt voor de ouders. Met de gemeente moet nog een klein maar pijnlijk dispuut worden uitgevochten. De club wil dat het beeld van burgemeester Van der Werff tijdens de viering in de schijnwerpers staat en niet dat verlichting, zoals de afgelopen jaren, op de avond van 2 oktober wordt gedoofd. (LD09-10).

9. Bij baggerwerk door aannemer J.P. Schilder uit Ursem (N.H.) in de Rijn nabij de Vinkbrug  wordt ‘s ochtends een Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Uit voorzorg worden 55 woningen aan de Hoge Morsweg in een straal van 100 meter rondom  de 500 ponder ontruimd en de 25 bewoners worden opgevangen in de 3 Octoberhal aan de Smaragdlaan. Even na vieren ’s middags mogen ze weer naar huis. De bom wordt op een baggerschip gelegd en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderzoekt het explosief. Samen met de brandweer wordt een crisiscentrum ingericht. Het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd, treinen rijden wel. Volgens de EOD is de bom stabiel en wordt naar het Valkenburgse Meer overgebracht. Bewoners in een straal van 1.300 meter rondom het meer worden geïnformeerd wanneer de ontmanteling plaats heeft. Het weer speelt de EOD parten. Het water is door de harde wind zo onstuimig dat de schuit met de bom het meer niet op kan. Volgens burgemeester Henri Lenferink kan de bom niet worden ontmanteld in de vaart aan de westkant van het meer omdat er vlakbij een hogedrukgasleiding ligt. Hij blijft tot na het weekeinde streng beveiligd op de boot liggen. Alle activiteiten in en rondom het meer mogen doorgaan. Volgens Lenferink kunnen er nog meer blindgangers in de Rijn liggen. ‘Het baggeren gebeurt heel veilig. Die mensen hebben goede protocollen en letten heel goed op’. In oktober 2013 wordt er ook een bom gevonden in die buurt. De politie besloot toen uit voorzorg het treinverkeer stil te leggen en de drukke Haagweg af te sluiten. Toen werd het explosief ontmanteld in De Vlietlanden, waardoor de A4 uren dicht was. Ontmantelen in Leiden zou betekenen dat veel mensen hun huis uit moeten. De bom is afgeworpen door de Geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog om de aanvoer van V2-raketten door de Duitsers over het spoor te dwarsbomen. De gemeenten en de hulpdiensten, verenigd in de Veiligheidsregio Hollands houden er sterk rekening mee dat er nog meer bommen liggen. Volgens brandweerwoordvoerder Eric Seugling is het de bedoeling om een panklaar scenario gereed te hebben als dat gebeurt. Ook de EOD houdt er rekening mee, dat er meer blindgangers bij de spoorbrug in de bagger liggen, hoewel die bij het onderzoek van het hoogheemraadschap van Rijnland niet zijn gespot. EOD-woordvoerder Suzanne van Rijn: ‘Er liggen nog ontzettend veel explosieven in de bodem. We worden jaarlijks 2.200 tot  2.300 keer ingezet’. Burgemeester Henri Lenferink wil een diepgravend onderzoek laten instellen in de omgeving van de van de spoorbrug bij De Vink. Daarom is baggeren aan de zuidkant van de stad tot nader order verboden. De Engelse vliegtuigbom blijkt op scherp te staan. Daarom moet de ontsteking er voorzichtig worden uitgehaald, voordat het explosief wordt getransporteerd. De bom wordt op 19 mei ontmanteld in de jachthaven aan de Zijlwatering aan de zuidrand van voormalig Vliegkamp Valkenburg en daarna op het strand van Wassenaar tot ontploffing gebracht. In een straal van 1.320 meter moeten bewoners van enkele honderden woningen, boerderijen, een hotel en twee woonwagencentra binnen blijven of het gebied te verlaten. Bij het verwijderen van de ontsteking wordt de A44 niet afgesloten. Wel wordt de Provincialeweg N441 tussen Wassenaar en Katwijk tijdelijk afgesloten evenals het luchtruim boven de risicocirkel van de demontageplaats. (Zie ook 19-05). (FeedGem09/15-05, Sl09/16-05, LD10/12/13/14/15/17/19-05, RTVW09/10/13/15-05, LN14-05, HOZ18-05).

9.Vier Leidse basisscholen doen mee aan wetenschappelijk onderzoek naar de beeldvorming van Afrikaanse landen bij Nederlandse kinderen. Het Centre for Collective Learning and Action (CColA) in Leiden wil een lesprogramma ontwikkelen om een waarheidsgetrouw beeld van Afrika over te brengen. Nu wordt dat overheerst door vooroordelen, meent CColA. ‘Ze denken letterlijk zwart-wit’, zegt antropoloog Joseph Junior Seh, geboren in Kameroen en oprichter van CCola. ‘Volgens scholieren wonen in Afrika alleen donker gekleurden en denken ze bij Afrika vooral aan oorlog, corruptie en armoede’. Er worden gesprekken gevoerd in groep acht en met leerkrachten, schooldirecteuren en politici. Verder worden de schoolboeken bekeken. Na de basisscholen komen middelbare scholen aan de beurt. (RTVW09-05).

9. ‘We hebben een aardig seizoen gedraaid. Er zat gelukkig weer groei in het aantal bezoekers’, zegt artistiek directeur Bart van Mossel van Stadspodia Leiden bij de presentatie van de brochure voor het komende seizoen. Nieuw is de Boekenclub. Omdat literaire bestsellers steeds vaker bewerkt worden voor het theater, wordt rond een aantal voorstellingen een boekbespreking georganiseerd. Zoals ’De ontdekking van de hemel’ van Harry Mulisch en ’Zout op mijn huid’ van Benoïte Groult. Laatstgenoemd toneelstuk met de van oorsprong Leidse actrice Sophie van Winden gaat in de Leidse Schouwburg in première. Programmeur Shirley Constapel. ‘De inleidingen bij toneel en dans worden weer gratis. Extra betalen werpt toch een drempel op en dat willen we niet’. In de Aalmarktzaal van de Stadsgehoorzaal is op zondagmiddag vier keer een theatercafé met onder anderen Liesbeth List, Joost Prinsen en Theo Nijland. Van Mossel: ‘Zo willen we deze zaal aan een breder publiek presenteren. Om dezelfde reden programmeren we een aantal cabaretiers in Theater Ins Blau, het nieuwe theater aan de Haagweg. Voor aanstormend talent gebruiken we de Kapelzaal in de Hazewndsteeg met maximaal negentig bezoekers’. In de Stadsgehoorzaal, hoofdpodium voor muziek, zijn veel meer concerten van populaire artiesten.  Miss Montreal, Glennis Grace, Bløf, Frans Bauer, Alain Clark en Sandra van Nieuwland komen en bij concerten van Ilse DeLange en De Dijk gaan de stoelen eruit. In de schouwburg gaat het toneelstuk ’Moesson’ in première met Bram van der Vlugt, Kitty Courbois en Thom Hoffman. Evenals de solovoorstelling van Porgy Franssen, die in de huid van Theo van Gogh kruipt. Het cabaretduo Kamps & Kamps begint zijn tournee in Leiden en dat geldt ook voor de Partizanen, vorig jaar winnaars van het Leids Cabaret Festival. Najib Amhali staat drie avonden in de schouwburg en Plien & Bianca twee keer met hun nieuwe show. (LD10-05).

10. Gif is taboe bij de onkruidbestrijding in Leiden. Spierkracht mag wél. De mensen van stichting Visie-R schoffelen, borstelen en schrappen het onkruid weg in de binnenstad. Voor de genadeklap spuiten ze met azijn. De onkruidbestrijding is dit jaar voor het eerst milieuvriendelijk en biologisch. Voorheen werd Roundup gebruikt en dat was vele Leidenaars een doorn in het oog. Leslie Riethoven van Visie-R: ‘Roundup is vanaf 2015 in heel Nederland verboden, Leiden loopt voorop’. (LD10-05).

10. Na bijna vijf jaar nadert de verbreding en verdieping van snelweg A4 tussen Leiden en knooppunt Burgerveen zijn voltooiing. Begin 2015 zijn de wegen- en tunnelbouwers vertrokken. Het hele traject is dan driebaans in beide richtingen, ligt bij Leiderdorp 1,5 kilometer in een open tunnel en heeft voor de op- en afritten parallelbanen, zodat in- en uitvoegend verkeer elkaar niet meer in de weg zitten. De eerste parallelbanen - voor verkeer uit de richting Den Haag naar de N11 richting Alphen - worden in de nacht van 16 op 17 mei voltooid door Rijkswaterstaat. De rijbanen richting Amsterdam krijgen dan weer de normale breedte, waardoor verkeer op dat deel 100 kilometer per uur kan rijden in plaats van 80.  In de nacht van 4 op 5 juli volgt de tweebaans parallelweg bij de aansluiting van de N11 (Alphen aan den Rijn-Leiden) naar de rijksweg A4 richting Den Haag. Files zijn dan verleden tijd.  ‘Wegenbouwer BAM heeft een aantal werken naar voren gehaald, waardoor niet alle veranderingen eind 2014 tegelijk worden afgerond’, aldus projectmanager Eelco Negen van Rijkswaterstaat. BAM deed dat eerder met de verdiepte ligging, zegt Gerben Turkstra van de wegenbouwer. De A4 bij Leiderdorp is daardoor al twee jaar uit de file top-10 verdwenen. Het was jaren nummer 1 in de richting Amsterdam en nummer 7 in de richting Den Haag. Het werk vindt vooral ’s nachts plaats, vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag, omdat dan het minste verkeer op de weg is. Als half november de tunnel richting Amsterdam opengaat, hoeft de weg maar een kwartier volledig te worden afgesloten. Het was voor BAM Civiel een bijzonder project, zegt projectmanager Martin Potter. De A4 ging vroeger op een hoogte van zes meter over de Oude Rijn. Nu zitten we, met de waterkelder onder de snelweg, op dertien meter onder NAP’.  (LD10-05).

10. Verreweg de grootste inkomstenbron voor de Universiteit Leiden is het ministerie van OCenW. Maar liefst 56 procent komt uit Den Haag: in 2012 was kreeg de universiteit 288 miljoen euro voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In 2000 was dat 19.000 euro per student, nu 13.000. Het hoger onderwijs is de laatste jaren enorm gegroeid. Leiden had in 2008 nog 17.600 studenten, nu ruim 23.000, aldus Willem te Beest, vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden. Tweede grote inkomstenbron  zijn subsidies voor onderzoek van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), de EU, bedrijven en andere organisaties, zoals goede doelen. Te Beest: ‘De slagingskans van een voorstel is tien tot vijftien procent. Beoordelingscommissies kijken naar de kwaliteit maar ook naar de cv’s van de onderzoekers’. Leiden heeft een reputatie op het binnenslepen van subsidies. De universiteit staat op de veertiende plaats bij het binnenhalen van Europese subsidies: sinds 2007 bijna 96 miljoen euro. Nationaal ging - sinds de oprichting in 1995 -  23 procent van de prestigieuze Spinozapremies naar Leidse wetenschappers. ‘Het is Leiden er veel aan gelegen om kwalitatief goede onderzoekers aan te trekken. Kwaliteit trekt kwaliteit aan. We hebben een goede reputatie op een aantal vakgebieden’, aldus Te Beest. (LD10-05)

10. Victor Mids (27) treedt op als illusionist met zijn uitverkochte Neuromagicshow in het  Plantsoentheater en herhaalt dat een week later tijdens Museumnacht in museum Boerhaave.  De Leidenaar is vier jaar als hij van zijn oom een goocheldoos krijgt: ‘Het was meteen raak en trad op bij kinderfeestjes’. Op de middelbare school ontmoette hij zijn beste vriend Oscar Verpoort die ook goochelde en nu filmmaker is. Na zijn studie geneeskunde die hij dit jaar afrondde,  richtte hij in 2009 het bedrijf Neuromagic op en werkt met Verpoort aan een tv-programma. ‘Het wordt een soort Brain Games meets Dynamo. Ik kan je illusies laten zien, zowel visueel als mentaal, ik kan je geheugen wissen, je toekomst voorspellen, je ring laten verdwijnen en je pincode raden.’ Fragmenten waren afgelopen weken in ‘De Wereld Draait Door’ te zien. Mids:  ‘Rond hypnose hangt een magisch sfeertje, maar in wezen is het een placebo-effect van woorden. Je neemt een pil, je vertelt jezelf dat het werkt, en het werkt’. Geregeld organiseert hij ook workshops en lezingen. Die brachten hem in contact met artsen die onderzoeken willen starten met suggestief taalgebruik in de zorg. Het moet resulteren in een proefschrift maar eerst komt er nog een populair wetenschappelijk boek. (Mare08-05, LD08-05, HOZ18-05).

10. Tijdens de Nationale Molendag is de Stevenhofjesmolen aan het Henriëtte Bosmanpad opengesteld. De andere bewoonde molens van de Rijnlands Molenstichting zijn alleen vanaf de buitenzijde te bewonderen. (LN07-05, RTVW10-05).

10. Podiumorkest De Burcht geeft een lustrumconcert in het clubgebouw aan de J.C. de Rijpstraat 21. De muziekvereniging werd zestig jaar geleden opgericht als eerste Leidse jeugdorkest en drumband. Het orkest staat al 12,5 jaar onder leiding van dirigent Dominic Sierat. Zijn vader Henk Sierat is erevoorzitter en was bij de start met veertig deelnemers in Huize de Wekker aan de Hooglandse Kerkgracht. Na twee jaar liep De Bucht voor het eerst mee in de 3 Oktoberoptocht. Tot 2008, een halve eeuw, speelde de drumband bij het uitdelen van haring en wittebrood in De Waag. Dirigenten Wim en zoon Koos Mark zorgden er voor dat in de jaren zestig de hoogste afdeling werd bereikt en er diverse prijzen werden gewonnen. Een van de oudgedienden is Floor van de Loo. Ze begon in 1959 als tamboermaître, bleef dat twintig jaar en werd ook instructrice van de majorettes en tamboers Tien jaar geleden werd ervoor gekozen een podiumorkest te worden. Het marsrepertoire maakte plaats voor filmmuziek, musical, jazzy en eigentijdse muziek.  (WW30-04, LN07-05, LD07-05, WW07/14-05).     

10. Initiatiefnemer Hans Janssen (63) heft met buurtbewoners van de Professorenwijk in de garage van compagnon Walter Schrader (58) het eerste glas Leidse wijn Matilo. Daarna legt hij uit hoe de druiven het best tot hun recht kunnen komen en op welke aspecten ’de echte proevers’ zich moeten richten. Hij presenteert drie wijnen die door zo’n vijftig druivenplukkers van hetzelfde aantal tuinen zijn geplukt. De wijnen hebben een alcoholgehalte van zo’n 9,5 procent, volgens Janssen een Europese trend. ‘We gaan de wijn tot 24 mei verkopen op veilingsite Ebay. Onze wijn zit in de laagste regionen van het hoogste segment’. Zijn vrouw Tineke Bastiaans (62) is de stille kracht achter de ‘uit de hand gelopen hobby’. Ze waste alle 400 flessen en plukte er alle etiketten af. (LD12-05).

10. Het draaiorgel domineert de Hooglandse Kerk waar voor de zestiende keer de Leidse Draaiorgeldag wordt gehouden. Door het slechte weer is de belangstelling wat minder dan in andere jaren. Er zijn ruim twintig draaiorgels, die hun authentiek Hollandse geluid laten horen. Zangclub ‘De Noabers’ vertolkt met draaiorgelklanken opera- en operettefragmenten. ‘Het is cultureel erfgoed en daar moeten we zuinig op zijn’, vinden Frank van Leeuwen en Bart in ’t Veld van organisator evenementenbureau Prokwadraat. (LD08/12-05).

10. Tessa van Schagen wint bij de Ter Specke Bokaal in Lisse twee afstanden mede omdat sprintkanonnen Jamile Samuel en Dafne Schippers ontbreken. De sprintster van Leiden Atletiek finisht op de 100 meter in een nieuw pr van 17,36 sec. Ook op de 300 meter pakt ze gemakkelijk de winst in 38,21 sec. (LD12-05, WW14-05, LN14-05).

10. Op historische grond luidt UVS een nieuw tijdperk in. Als nieuwe vlaggendrager van de voetbalclub beklinkt het zaterdagteam de wisseling van de wacht, na 100 jaar zondagvoetbal, na een 0-3-zege met de titel in de vierde klasse. Tegen de jongste Leidse voetbaltelg, Football Factory, op het universitair sportterrein, vlakbij de plek waar UVS van 1938 tot 1960 speelde. Negen spelers uit de zondagselectie maken dit seizoen de overstap naar de zaterdagtak. Het zondagteam behaalt in de eerste klasse de derde periodetitel met een 0-6-zege bij degradatiekandidaat PFC. (LD12-05, WW14-05, LN14-05). 

10. De ZVL-vrouwen winnen de eerste landstitel waterpolo in de geschiedenis van de club. Eerder dit seizoen behalen ze ook de supercup en de KNZB-beker. De 18-jarige Maud Megens vervult een hoofdrol in het Goudse Groenhovenbad. Met haar vierde doelpunt voltrekt zij het vonnis over GZC/Donk. Keeper Anne Heinis stopt twee strafworpen. Iefke van Belkum, de sterspeelster die 18 april bevalt van dochtertje Luna, leidt de ploeg eerder in de halve finale van de play-offs langs UZSC. In de twee finaleduels tegen de Goudse rivaal begint zij aan de kant, maar als er beide malen een 0-4 achterstand op de borden komt, gaat ze snel te water en inspireert  haar team tot een succesvolle inhaalrace. Iefke: ‘Dit is extra speciaal, omdat ik weet hoe hard de club er al tien jaar voor werkt’. Onder leiding van haar partner en coach Koen Plasmeijer eindigt ZVL dit seizoen ongeslagen aan kop. Aanvoerster Brenda Hogenboom (31) neemt de kampioensschaal in ontvangst en deelt even later mee - net als de zwangere Aukje van Belkum - na acht seizoenen haar laatste wedstrijd op topniveau te hebben gespeeld. Wethouder Robert Strijk huldigt de ploeg tijdens de Leiden Marathon op 18 mei op het bordes van het stadhuis nadat het team een rondvaart door de stad maakt en per ponton arriveert. Die  wordt bij de Visbrug ruw geblokkeerd door een rondvaartboot van rederij Rembrandt. Op internetfora wordt er schande van gesproken. Volgens Sonja Bierenbroodspot van Rembrandt veroorzaakt een te brede terrasboot  bij een restaurant aan de Nieuwe Rijn de problemen. ‘Wij kunnen geen kant meer op en kunnen bij de brug niet zien wat eraan komt’. (LD12/15/19/22-05, Sl14/19-05, WW14-05, LN14-05, FeedGem19-05).

11. Zorg en Zekerheid Leiden grijpt naast de finale van de play-offs basketbal. In de halve finale verliest ZZ de vijfde en beslissende wedstrijd tegen het Groningse Gasterra Flames. Na twee zeges volgen drie nederlagen en is het seizoen voorbij voor de Leidenaars die de serie met een klinkende zege beginnen. Als ook de tweede wedstrijd wordt gewonnen, lijkt het team op weg naar een reuzenstunt tegen de gedoodverfde kampioen. Met onder anderen Arvin Slagter en Ross Bekkering, die vorig seizoen nog met ZZ kampioen werden. Na verlies in het derde duel moest het in de Vijf Meihal gebeuren. Dat lukt niet. ‘Het was bijna een kansloze missie’, zegt coach Toon van Helfteren na afloop in een uitverkocht Martiniplaza. De vijf duels in elf dagen zijn de Leidenaars te veel. Het wordt uiteindelijk 76-62. (LD12-05, Sl12-05, WW14-05, LN14-05).

12. Tot eind juni wordt het asfalt van de rondweg van de Merenwijk vernieuwd en wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Er wordt begonnen op het noordelijke deel. Na de zomervakantie volgt het zuidelijke deel. Woningen blijven bereikbaar via eenrichtingverkeer. (Sl12-05, St14-05).

12. Het samenscholingsverbod op de Apollolaan - het nieuwe woonadres van de vrijgekomen pedoseksueel Benno L. - wordt opgeheven. Volgens burgemeester Henri Lenferink is er geen aanleiding meer om het verbod in stand te houden. Hij nam de maatregel op 19 februari na rumoerige protesten. De laatste weken is het er rustig. (FeedGem29-04, RTVW29-04, LD30-04, Sl30-04, HOZ04-05).

12. Premier Mark Rutte opent bij het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp de 50ste Dag van de Verpleging. Samen met Henk Bakker, voorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) hijst hij de vlag voor het ziekenhuis. Verpleegkundigen worden in het zonnetje gezet op de geboortedag van de bekende Britse verpleegkundige Florence Nightingale (1820-1910). Rutte bezoekt ouderen die verblijven op de anderhalf jaar geleden geopende Geriatrische Trauma Unit (GTU). Zij herstellen hier in een huiskameromgeving van bijvoorbeeld hun gebroken heup of bovenbeen. Het Rijnland grijpt de gelegenheid aan om ook de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) te installeren in aanwezigheid van Marieke Schuurmans, adviseur van de minister van VWS. Doel van de raad is verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg via adviezen aan de raad van bestuur. In het Diaconessenhuis wordt de bronzen duim uitgereikt aan verpleegkundige  neurologie Joke Broeders voor het LEL-praatje dat drie maanden geleden is ingevoerd. LEL staat voor Leerzaam, Efficiënt en Laagdrempelig en is een praatje met collega’s tijdens de koffie op maandagochtend. Alles wat opviel in het nieuws kan aan bod komen: nieuwe onderzoeken, protocollen of ziektebeelden. (RTVW08/12-05, LD09/13-05, LN14-05).

12. De Jelgersmakliniek aan de Rhijngeesterstraatweg sluit eind 2014. Dat heeft de raad van bestuur van de koepelorganisatie Rivierduinen besloten. Nu al geldt er voor dit centrum, waar mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis worden behandeld, een opnamestop. Alleen de huidige patiënten worden nog geholpen. De kliniek telde tot de opnamestop vijftig bedden. Volgens Carla Overkamp van Rivierduinen krijgen de meesten met een stoornis een poliklinische of dagbehandeling. Als het niet anders kan volgt opname in een van de regionale centra. De kliniek telt 35 fulltime arbeidsplaatsen. Een deel gaat elders in de organisatie aan het werk. (LD12-05).

12. McDonald's aan de Beestenmarkt bestaat 35 jaar. Als derde vestiging  van de Amerikaanse keten in ons land opent het hamburgerrestaurant op 12 mei 1979 de deuren. Dat wordt gevierd met de prijzen van toen:  een hamburger kost maar 35 cent. Wie 35 wordt krijgt een speciale behandeling. De eerste franchisenemer is Nico van der Linde. Hij doet de zaak al na een jaar over aan Martien Kop die het restaurant tot 2006 voortzette en bij het jubileum aanwezig is. Sindsdien zwaait geboren en getogen Leidenaar Walther Jacobs er de scepter. ‘In die eerste jaren werden de aardappelen voor de Franse Frietjes hier nog met de hand geschild’. (Sl12-05, LD13-05).

12. Prinses Beatrix woont het jubileumconcert van Minerva bij in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Tijdens het ‘Minerva Twee Eeuwen Concert’ spelen Sempre Crescendo en het Hypnotic Brass Ensemble. Het Leids Studenten Toneel voert ook twee nummers op. De oudste studentenvereniging van Nederland bestaat 200-jaar al is de precieze oprichtingsdatum niet bekend. Minerva telt 1.600 leden en 28.000 oud-leden. Beatrix was tijdens haar studietijd in Leiden lid van het Leidse vrouwencorps VVSL, dat in 1973 opging in Minerva. Koning Willem-Alexander en prins Constantijn zijn ook oud-lid. (RTVW15-04, LD17-04, Mare17-04, HOZ20-04, WW30-04).

12. Oud-wethouder Pex Langenberg is door D66 Rotterdam voorgedragen als wethouder haven, duurzaamheid, mobiliteit en personeel. Hij is nu directeur Waterprogramma bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In Leiden was hij van 1986 tot 1994 raadslid en van 1994 tot 1998 wethouder. Later was hij onder meer enige jaren voorzitter van COC Leiden. Informateur in Rotterdam was Pedro Peters. De directeur van de RET (het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf) was tijdens Langenbergs wethouderschap directeur van de Dienst Milieu & Beheer van de gemeente. (Sl12-05).

12. Patiënten met hart- en vaatziekten in de Leidse regio kunnen voortaan voor de meeste controles bij hun huisarts terecht in plaats van de specialist in het LUMC, Rijnland Ziekenhuis en Diaconessenhuis. Daarover hebben

de meeste huisartsen afspraken gemaakt met de vaatchirurgen, cardiologen, internisten en neurologen van de ziekenhuizen. Ze vertegenwoordigen in totaal 81 procent van de inwoners van de Leidse en Alphense regio en de Duin- en Bollenstreek. De patiëntenzorg verschuift langzamerhand van het ziekenhuis naar de huisarts, diëtist, fysiotherapeut en psycholoog in de groepspraktijk in de woonwijk. Vanaf 2015 komt daar ook de zorg voor patiënten met botontkalking en het risico op hartfalen en de ouderenzorg bij. (LD13-05).

13. De hotels in de Leidse regio zitten weer in de lift, zegt Frans Schohaus, directeur van Van der Valk Hotel Haagsche Schouw en voorzitter van Hoteloverleg Regio Leiden. De afgelopen jaren zijn volgens hem veel investeringen gedaan die hun vruchten afwerpen. Het aantal kamer is tot bijna 1.200 uitgebreid en er wordt gewerkt om een hostel naar Leiden te halen. De kamerprijzen blijven nog achter. Schohaus is tevreden met de deal dat de toeristenbelasting die de gemeente int stopt in Marketing Leiden, waarvan de economie en het toerisme profiteert. (LD13-05).        

13. Jacob van der Schaff begint  aan de Papengracht 6a zijn eigen restaurant ‘Jacob’. In het pand zaten eerder de restaurants ‘Ðisgenoten’ en ‘Trots’. Het restaurant heeft veertig plaatsen en wordt in het Leidsch Dagblad betiteld als een ‘topper’. (LD07-06).   

13. Coach Toon van Helfteren verlaat aan het eind van dit seizoen basketbalvereniging Zorg en Zekerheid. De club vindt dat het na ruim vijf zeer succesvolle jaren tijd wordt voor nieuwe impulsen. Van Helfteren werd op 1 december 2008 de opvolger van Ivo Boom. De samenwerking tussen ZZ Leiden en de recordinternational is voor beide partijen het begin van een aantal zeer succesvolle seizoenen. Twee landskampioenschappen, twee nationale bekers en twee Supercups worden gewonnen in soms heroïsche wedstrijden. Ook zijn  aansprekende resultaten op Europees niveau behaald. In een reactie zegt Van Helfteren erg teleurgesteld te zijn en compleet verrast is door het bestuursbesluit. Toch kijkt hij voldaan terug op wat hij noemt ‘de mooiste periode uit zijn carrière’. (LD14/15-05, Sl14-05, WW21-05).

13. De deal die projectontwikkelaar OVG en financier Syntrus Achmea Real Estate eind 2013 voor 19 miljoen euro sloten met de gemeente voor het  Rijnsburgerblok is stukgelopen. Beide partijen hadden tot begin april het exclusieve recht om met bouwplannen voor de ontwikkeling van het gebied Schuttersveld, Stationsweg, Ballonweg en Stationsplein te komen. De gemeente treedt in contact met nieuwe partijen en daarmee is de ontwikkeling terug bij af.

Ook de planning om in 2014 te beginnen met het bouwrijp maken van de grond is van de baan. De sloop van het pand aan het Schuttersveld is uitgesteld tot begin 2015. De gemeente kocht ruim drie jaar geleden de krakersflat en het ’gat’ van vastgoedhandelaar Ronnie van de Putte voor 18 miljoen. In 2013 kwam daar voor 3,4 miljoen het gebouw van de Kamer van Koophandel bij. Menno Smitsloo, projectontwikkelaar Smitsloogroep, is eigenaar van enkele panden in de directe omgeving:  ‘We hebben enkele jaren gleden een plan met een stedenbouwkundige opzet gemaakt voor het gebied. We zouden daar enkele winkels, kantoren en ontspanning willen realiseren. Bijvoorbeeld een megabioscoop’. Hij vindt het gebied vooral geschikt voor woningbouw: ‘Leiden heeft decennia niets gesticht aan sociale woningbouw of woningen in de vrije sector’. De plotselinge impasse verrast de politiek volledig. Alle partijen vragen het gemeentebestuur om opheldering. De ontwikkelaars overlegden bijna dagelijks met gemeentelijke stedenbouwkundigen. Twee maanden geleden werd definitief het groene licht gegeven voor het project. GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA vragen wethouder Paul Laudy in een spoeddebat om opheldering. Laudy heeft er nog steeds vertrouwen in dat het bouwproject uiterlijk 1 augustus kan starten en de vertraging de gemeente ongeveer een ton kost. De financier en de bouwer kwamen er onderling niet uit hoeveel de geplande 130 woningen opleveren. (LD14/15/16-05, Sl15/16-05, RTVW15/16-05, LN21-05, St21-05).

13. De Zijlpont, tussen het Joppepad en de Zijldijk, loopt veel toeristen en recreanten mis door de voorjaarsafsluiting van nieuwe fietspaden in de heringerichte Boterhuispolder. Pontbaas James Taghavi bepleit het schrappen van dit verbod, dat bedoeld is om broedende vogels te beschermen. ‘Van de zeven maanden dat de pont in de vaart is, is de Boterhuispolder drie maanden dicht’, zegt Taghavi, die 21 jaar pontbaas is op de Zijl. Volgen hem hebben weidevogels geen last van fietsers. Ze blijven bij hun nest als er fietsers langskomen. Ik ben al twaalf jaar lid van de vogelbescherming en draag vogels een warm hart toe. Er is de afgelopen jaren zo’n zes miljoen euro in de polder gestoken. In de lente zijn de polders op hun mooist’. (LD13-05).

13. In Q-bus start de zesde editie van de Leiden Jazz Award 2014.  De  competitie is in 2008 in het leven geroepen door Ton van Noort van de Stichting Leidse Jazzgeschiedenis. In de vijf voorronden treden zestien vocalisten en instrumentalisten op, afkomstig van de tien conservatoria in ons land. Op de eerste dag presenteert altsaxofonist en Edisonwinnaar Bart Wirtz als extraatje zijn nieuwe album ‘Interview’. De finale is op 25 mei. (LD12/16-05).           

13. GroenLinks en de Partij voor de Dieren maken zich zorgen over het Leidse waterleven. Op diverse plekken is baggerwerk uitgevoerd vlak na de paddentrek, tijdens het broedseizoen en op een moment dat de sloten vol zitten met  kikkerdril, kleine kuikens en jonge vissen, zegt GL-duoraadslid Jos Olsthoorn.

Dick de Vos van de PvdD trekt aan de bel en de afdeling Stedelijk Beheer legt het werk in de Merenwijk stil tot september. ‘Het kan het milieu verbeteren maar ook flink aantasten. Door aantasting van de sedimentlaag kunnen veel dieren het leven verliezen. Ook wordt het water troebel en kan het zuurstofgehalte in het water flink dalen’, aldus Olsthoorn. (Sl13-05, LD14-05).
13. De Haagse rechtbank veroordeelt een 19-jarige messentrekker tot vier jaar celstraf. Op 26 juni 2013 slachtte hij op de Lage Rijndijk een 40-jarige drugsgebruiker bijna af met een zakmes. ‘De steken in de bovenbuik en benen waren in potentie dodelijk’, aldus officier van justitie Kuipers, die twee weken eerder vijf jaar celstraf eist. Het slachtoffer verliet pas medio juli het ziekenhuis De dader kwam ooit met moeder en zus uit Litouwen naar Nederland en zat acht jaar in asielzoekerscentra. In 2003 kreeg hij een verblijfsvergunning. Op z’n dertiende werd hij al van school gestuurd wegens agressief gedrag. Er volgden veroordelingen voor geweldsmisdrijven en wapenbezit. Na de steekpartij vluchtte hij naar Riga. Daar werd hij opgepakt en uitgeleverd.(LD30-04, LD14-05).

13. De Leidse dichter, columnist en theatermaker Gideon Roggeveen presenteert op zijn 30ste verjaardag in café Next zijn eerste boekje ‘Hallo mensen’. Zijn vader krijgt het eerste exemplaar. Onder meer performer Rick van Boeckel en stadsdichter Jaap Montagne zijn aanwezig. ‘Ik moet goed uitkijken dat Gideon niet de leukste schrijver van Leiden wordt’, aldus schrijver Onno Blom. Volgens Roggeveen is het boek een prima alternatief voor de Privé, de Story of een puzzelboek op vakantie. De gedichten en korte verhalen worden omlijst met recepten, puzzels en meer. Roggeveen ook anchorman van het radioprogramma Cultuur071 op Sleutelstad FM. De bundel kost 8,50 euro. (Sl26-04, Sl14-05, HOZ18-05).

13. Reinier Baarsen, conservator meubelen in het Rijksmuseum in Amsterdam, wordt bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij richt zich op de kunstnijverheid tot 1800. De nieuwe leerstoel, ingesteld met steun van de Mr. J.W. Frederiksstichting, wordt toegevoegd aan de leerstoel Design, Culture and Society, die de moderne periode van de ontwerphistorie onderzoekt. De leerstoel kunstnijverheid werd precies 50 jaar geleden ingesteld. Baarsen studeerde van 1974 tot 1981 in Leiden. Hij wil studenten onder andere de parallel laten zien tussen vroeger en nu. Er is volgens hem een schreeuwend tekort aan historici met als specialisme kunstnijverheid. Een van de favoriete stukken in de collectie van het ‘Rijks’ is een 18de-eeuwse schouw uit Leiden. Een gigantisch werk, rond 1740 gemaakt door de kunstenaar Xavery voor de Baron van Leyden. Die stond bijna 200 jaar in een huis aan het Rapenburg. Begin 20ste eeuw is de schouw op een veiling gekocht door een Amerikaan. Later kwam hij in Zuid-Amerika terecht en ongeveer twintig jaar geleden kocht het Rijksmuseum de schouw. Met de benoeming hebben nu vier faculteiten bijzonder hoogleraren in dienst die ook werken bij een museum: Eric Jorink namens het Teylers Museum in Haarlem, Maarten Raven van het Rijksmuseum van Oudheden en Jan Teeuwisse van Beelden aan Zee in Den Haag. Ze werken bij de faculteiten geesteswetenschappen, archeologie, sociale wetenschappen en wiskunde en natuurwetenschappen. (UL13-05, LD14/28-05).

13. Het merendeel van de antibiotica die worden voorgeschreven om bacteriële infecties te bestrijden, wordt geproduceerd door schimmelachtige bodembacteriën van het geslachtStreptomyces. ‘Dat zijn alleen maar de verbindingen die deze bacteriën onder standaard laboratoriumcondities uitscheiden’, zegt Gilles van Wezel, hoogleraar Moleculaire Biotechnologie aan de Universiteit Leiden. ‘Onder stress maken ze veel meer stoffen aan. Mogelijk nog onbekende klassen van antibiotica. Nieuwe antibiotica komen goed van pas want  sommige ziekteverwekkers zijn ongevoelig  geworden voor bijna alle gebruikte antibiotica. Grote farmaceutische bedrijven ontwikkelen geen nieuwe antibiotica meer nu het aantal stoffen gemakkelijk geproduceerd kan worden. Van Wezel denkt dat toevoegen van activerende moleculen aan de bacteriekweek nieuwe wegen opent. Jacob Gubbens heeft inmiddels een methode uitgewerkt om veelbelovende verbindingen snel te karakteriseren. De methode is gepatenteerd en er kunnen ook andere natuurstoffen, zoals middelen tegen kanker of schimmelinfecties, mee worden opgespoord. (UL13-05).

13. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, presenteert in het tv-programma ‘Nieuwsuur’ de Europese verkiezingsweegschaal die hij samen met Leidse collega-juristen, onder wie Jerfi Uzman ontwikkelde. Daarin wordt zichtbaar gemaakt welke landen hun meest ervaren en invloedrijke politici afvaardigen. Nederland is hekkensluiter en scoort slecht. Het aandeel van het aantal zittende leden in het Europees Parlement is ook minder groot dan bij de andere landen. Volgens Voermans zegt het iets over welk belang politieke partijen hechten aan het EP. Het afvaardigen van relatief onervaren en onbekende politici, wat Nederland sinds 2004 doet, gaat volgens hem ten koste van onze invloed en de stempel die we op het Europese beleid drukken. Het draagt ook bij aan het slechte imago van het EP in Nederland. Met een scorekaart zijn de cv’s van 871 kandidaten uit elf Europese landen geanalyseerd. Parlementsleden krijgen meer punten als ze eerder bestuurder (regeringsleider, minister, staatssecretaris) en volksvertegenwoordiger waren.  Recente politieke functies leveren meer punten op dan oudere ervaring. Voor elk land is ook het gemiddelde gewicht berekend. België vaardigt relatief veel politici van zwaar kaliber af evenals Portugal, Luxemburg en Frankrijk. Bij Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bestaan de kieslijsten in 2014 voor een zeer belangrijk deel uit zittende EP-leden. (Sl14-05, RTVW14-05, UL20-05).

13. Schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeijffer wint de Libris Literatuur Prijs. Hij krijgt de belangrijkste literaire prijs van Nederland voor zijn roman 'La Superba'. De geboren Rijswijker ontvangt  de onderscheiding in het Amstel Hotel in Amsterdam uit handen van Paul Witteman. Tot 2004 werkt Pfeijffer als classicus voor de Universiteit Leiden, waar hij eerder Grieks en Latijns studeert. Hij schrijft in die tijd ook columns voor het blad ‘Mare’, onder meer onder het pseudoniem ‘De Meneer’. Hij woont al enkele jaren in Genua maar komt nog geregeld naar Leiden. ‘La Superba’ is z'n vierde roman. Volgens de jury onder leiding van Witteman is het boek ‘een belangrijke roman met universele zeggingskracht, die de komende jaren vele nieuwe lezers verdient, ook buiten ons eigen taalgebied’ en ‘een ode aan de verbeelding’. Aan de prijs is 50.000 euro verbonden. ‘Kunst is geen spel en literatuur geen wedstrijd, al moet ik toegeven dat het iets makkelijker praten is als je hebt gewonnen’, aldus Pfeijffer. (RTVW14-05, LD14-05Mare15-05, UL20-05).

13. De Universiteit Leiden moet geen uniform jaarrooster voor alle faculteiten instellen, blijkt tijdens het jaarlijkse Leids Onderwijsdebat in  het Academiegebouw aan het Rapenburg. Bijna driekwart van de ruim honderd studenten en docenten is tegen. Bij een uniform jaarrooster hebben alle faculteiten dezelfde planning. Bijvoorbeeld vier blokken van tien lesweken, zoals bij de Universiteit Utrecht. De studenten vrezen dat het ten koste van de onderwijskwaliteit gaat en vrezen een overbelaste universiteitsbibliotheek als alle studenten in dezelfde week tentamens hebben. Ook is slechts 16 procent voor het massaal invoeren van het Engels als voertaal in de bachelor. Verder is er discussie over de vraag of minstens vijftig procent van de topfuncties door vrouwen ingevuld moeten worden. Het debat is een initiatief van zes studieverenigingen en de Universiteitsraad en de lijsttrekkers van vier studentenpartijen doen mee. (LD01/14-05).

13/14. Het Amsterdamse veilinghuis Christie’s veilt twee gezichten op Leiden en één op Noordwijk. Er komen bijna 300 schilderijen en tekeningen uit de 19de eeuw en ouder onder de hamer. Willem Hendrik Eickelberg (1845-1920) schilderde de Kloksteeg en de Pieterskerk. De schilder had een voorkeur voor romantische taferelen en maakte van de binnenstad een winterlandschap.  De opbrengst werd geschat op 5.000 tot 7.000 euro maar verwisselde voor 40.000 euro van eigenaar. Een ander Leids doek is ‘Vue près de Leyde’ van Willem Roelofs (1822-1897). Hij koos niet voor de stad maar voor het omringende platteland met zijn molens. Roelofs wordt tot de Haagse School gerekend, die een grote voorkeur had voor het Hollandse landschap. Vanwege oprukkende verstedelijking trokken de schilders naar  Katwijk, Zoeterwoude, Nieuwkoop en de Kaag. Geschat was dat dit schilderij 8.000 tot 12.000 euro zou opbrengen maar het wordt een veelvoud. (LD10/17-05).

14. Studenten van de Hogeschool Leiden hebben als studieopdracht hun eigen bedrijf Your Bijoux opgericht. Het is een webwinkel voor sieraden, die thuis door hobbyisten zijn gemaakt. ‘De makers kunnen zich op hun hobby focussen. Wij doen voor hen de verkoop ‘, aldus Remco Prins (20), manager Inkoop. ‘Via onze webshop worden hun sieraden nu door het hele land verkocht’, zegt Semih Dursun (22), algemeen directeur. Het concept is bedacht met vijf andere tweedejaarsstudenten Commerciële Economie. (RTVW15-05).

14. Uit het onderzoek van Antonette Smelt van het LUMC blijkt dat de behandeling van migrainepatiënten niet optimaal is. In het onderzoek waarop ze promoveert zegt ze dat gezocht moet worden naar effectievere medicijnen. ‘De behandeling door huisartsen is redelijk goed, maar er is ruimte voor verbetering zoals geregelde controle en goede voorlichting’, aldus Smelt. (Sl14-04).

14. Onderzoeker Tom van den Berge van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) publiceert de biografie over H.J. van Mook, de controversiële laatste landvoogd van Nederlands-Indië. In juli 1947 begon hij de grote militaire actie tegen de Republiek Indonesië. De schrijver overhandigt het eerste exemplaar aan historicus Cees Fasseur en aan de zoon van Van Mook. Als eerste mocht hij gebruik maken van het persoonlijke archief en beeldmateriaal van Van Mook. Zijn lijfspreuk ’een vrij en gelukkig Indonesië’ was in strijd met de grootscheepse actie die vele levens eiste. Hij vond goed bestuur de basis voor een onafhankelijk Indonesië, maar wilde ook Nederlands gezag. Na zijn ontslag in 1948 kwam hij naar Nederland en emigreerde later zonder zijn vrouw en dochter naar Amerika. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Thoth. (LD14-05).

14. Conservator Tiemen Cocquyt van museum Boerhaave weet het zeker: het tien centimeter lang, blikken kokertje met lensjes van glasscherven is het oudste kijkertje dat ooit in ons land werd gevonden. ‘De primitieve telescoop stamt uit het begin van de 17de eeuw. Alle stuurmannen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie kregen er één mee. Maar er was er nog nooit één gevonden. De oudste die wij hebben is van 1669’, aldus Cocquyt, voor wie een diep gekoesterde wens in vervulling ging. De uitvinding is in 1608 opgeëist door twee Middelburgse brillenmakers: de in Duitsland geboren Hans Lippershey en de voor valsemunterij veroordeelde Sacharias Jansen. ‘Ze gebruikten stukjes spiegelglas voor de lensjes. De slijptechniek was niet zo goed en er zaten luchtbelletjes in. Maar als in het kokertje een heel klein kijkgaatje maakt vallen de ongeslepen randen weg en werken ze wel. In dit exemplaar zit een gaatje van vijf millimeter. Cocquyt en hoofdrestaurator Paul Steenhorst maken het kijkertje minutieus schoon en poetsten de lensjes op. ‘Het mooie is dat hij weer werkt. Hij haalt dingen vijf keer dichterbij. De kijkertjes werden vooral gemaakt voor de scheepvaart en voor militair gebruik. Hoogleraar Albert van Helden, dé specialist op het gebied van 17de-eeuwse telescopen, noemt het ’een prachtvondst’. Cocquyt houdt er 20 mei een lezing over in Boerhaave, dat de vondst graag aan de collectie had toegevoegd. Maar omdat de kijker is gevonden in een Deltse gracht ligt hij nu in een vitrine in museum Het Prinsenhof. De vondst wordt op 23 mei ‘onthuld’ door koning Willem-Alexander. (RTVW14-05, LD15/19/20-05, LN04-06).

14. Ruim 600 ondernemers bezoeken de jaarlijkse ondernemersborrel van de gemeente in het Level-gebouw bij station Leiden Centraal. Met een praatje van wethouder Robert Strijk, een welkomstwoord van burgemeester Henri Lenferink en de introductie van alle wethouders. Gespreksleider Majella de Spaey stelde voor om in 2015 ook alle ondernemers uit de buurgemeenten uit te nodigen. (Sl15-05).

14. Wethouder Frank de Wit en Anneke Jesse van de Stichting tot instandhouding van de Begraafplaats Groenesteeg geven het startschot voor de restauratie van onder meer de graven. De groene en monumentale sfeer blijft volgens de plannen behouden. Wethouder De Wit: ‘Dit is een van de pareltjes op een tocht door het toekomstige Singelpark’.  Tot het najaar verdwijnt een deel van het groen volgens projectleider Rob Jansen maar blijft de monumentale sfeer behouden. De situatie wordt per boom of struik bekeken. Architectenbureau Braaksma en Roos heeft voor elk van 1.138 graven een herstelpan opgesteld, zoals ook in 1992 gebeurde. Waar nodig worden scheven zerken gestut en recht gezet. Volgens plan moet alles in november klaar zijn. (Gem15-05, LD15/22-05, LN21-05, St21-05, WW21-05).

14.  Het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen en het Diaconessenhuis zetten met 76 andere algemene ziekenhuizen cijfers op internet over tien zaken zoals wachttijden, sterftecijfers en infecties na een operatie. ‘Een mooie eerste stap’, zegt directeur Robert Boersma van de patientenbelangenorganisatie Zorgbelang in Zuid-Holland. Zo blijkt een patiënt, die een afspraak voor de polikliniek wil maken, bij het Diaconessenhuis een minder lange wachttijd heeft dan bij het Rijnland Ziekenhuis. Bij het Diac wordt het werk van een arts altijd geëvalueerd, terwijl dat percentage in het Rijnland op 69 procent ligt. In het Rijnland Ziekenhuis worden je medicijnen in alle gevallen gecontroleerd, zowel bij opname als bij ontslag. Bij het Diac gebeurt het ’slechts’ bij 72 procent van de opnames en bij 22 procent van de patiënten die worden ontslagen. De feiten zijn gebaseerd op jaarlijkse inspectierapporten van Volksgezondheid. De academische ziekenhuizen, zoals het LUMC, volgen later het voorbeeld. (LD16-05).

14. De Haagse rechtbank veroordeelt een 44-jarige Belgisch, woonachtig in Breda, conform de eis van officier van justitie tot 4,5 jaar gevangenisstraf en een schadevergoeding van 7.500 euro. Hij kreeg begin 2013 een relatie met een 49-jarige Leidse vrouw die haar 12-jarige dochter offerde aan de ‘SM-meester’. De Belg verkrachtte en pleegde ontuchtige handelingen en was in het bezit van pornografisch materiaal. Het duo dat in een hotel verbleef wekte het meisje midden in de nacht en dwong haar tot allerlei seksuele handelingen zowel bij moeder als bij de vriend. Haar advocaat zei op de zitting dat de vrouw zich niet langer op haar zwijgrecht beroept en meewerkt aan een psychologisch onderzoek.  Ze gaf vaak vage antwoorden, grossierde in halve ontkenningen en toonde weinig empathie met haar dochter. Het OM beschikt over veel bewijsmateriaal: e-mails, sms-berichten en chatsessies. De dochter schreef onder meer ‘Het was een hel. Ze is mijn moeder niet meer’. De rechtszaak tegen de Leidse wordt waarschijnlijk in oktober afgehandeld. De zaak kwam aan het rollen toen de vader van het kind bij de politie aan de bel trok. De advocaten vragen 19 februari om hun voorlopige hechtenis op te heffen maar de rechter vindt de verdenkingen te ernstig. (LD20-02, LD01-05-15, RTVW14-05, Tel15-05).

15. Voor het Kooiplein in Noord wordt een alcoholverbod ingevoerd. Winkeliers verzochten er om omdat een groep van vijf mannen dagelijks op het plein rondhangt en er veel bier drinkt. Ze zouden het liefst ook camerabewaking hebben omdat er sprake is van vele fietsdiefstallen en vandalisme. (LD15-05).       

15. De Universiteit Leiden staat er financieel gezond voor. In 2013 werd een positief resultaat van 14,7 miljoen behaald terwijl een plus van 2,6 miljoen was begroot, blijkt uit het financiële jaarverslag. Door de flinke stijging van het aantal studenten en het vergroten van het marktaandeel kreeg de universiteit meer geld uit Den Haag; 5,5 miljoen euro. Er kwam ook 5,5 miljoen euro meer aan collegegelden binnen dan geschat. Verder werden er meer subsidies binnengehaald. De personeelslasten vielen 2,4 miljoen hoger omdat er ruimte moest worden ingehuurd om de aanwas van studenten op te vangen. (Mare15-05).

15. De Universiteit Leiden stopt in het nieuwe collegejaar met de opleiding islamstudies. Er melden zich slechts drie studenten voor de in 2006 gestarte bacheloropleiding aan. Studenten kunnen nog wel terecht bij de algemenere opleiding religiewetenschappen. ‘Er is veel belangstelling voor de islam, maar vooral van studenten die een andere opleiding volgen’, aldus decaan Wim van den Doel van de faculteit Geesteswetenschappen. Moslimjongeren met vwo kiezen volgens hem liever een opleiding die een hogere maatschappelijke status oplevert, zoals rechten, economie of medicijnen’. Uit de eenjarige vervolgopleiding tot imam trok de universiteit in 2011 al de stekker na een veto van het ministerie van Onderwijs. Alleen de VU in Amsterdam leidt nog islamitische voorgangers op. (RTVW15-05, Mare15-05, LD17-05).

15. Veel helden in historische jeugdboeken lijken op elkaar, ontdekt hoogleraar jeugdliteratuur Helma van Lierop tijdens een vergelijkend onderzoek. Dat komt doordat de meeste schrijvers van nu de personages van toen normen en waarden uit onze tijd meegeven. Dat zegt ze in een lezing voor Siegenbeek, de alumnivereniging voor Leidse neerlandici in het Lipsiusgebouw aan de Cleveringaplaats 1. Het thema ’Superhelden’ van de kinderboekenweek in 2011 bracht haar er toe kinderboekhelden onder de loep te nemen. Van Lierop herlas veel boeken over de VOC, de Tachtigjarige Oorlog en de Tweede Wereldoorlog. ‘De helden zijn bijna allemaal hulpvaardig. Het zijn doorzetters en ze hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel. Verder zijn ze in staat om hun eigen keuzes te maken. Er zijn uitzonderingen, zoals in ‘Slaaf kindje slaaf’ waarin Dolf Verroen een meisje koos dat het heel normaal vindt om een eigen slaafje te hebben’. Van Lierop is van 1998 tot 2013 hoogleraar jeugdliteratuur in Leiden. Ze werkt sinds 1985 aan de Katholieke Universiteit Tilburg en wordt er in 2001 hoogleraar jeugdliteratuur. Ze houdt zich nu onder meer bezig met de verfilming van kinder- en jeugdboeken en interviewt Maria Peters, regisseur van historische jeugdfilms als ‘Kruimeltje’ en ‘Pietje Bell’. ‘Die zijn in de film veel assertiever dan in de boeken’, aldus Van Lierop. (LD14-05, Mare15-05).

15. Professor Neal J. Evans II van de Universiteit van Texas in Austin houdt dit jaar de 25ste Oort Lezing in het Academiegebouw aan het Rapenburg. Hij spreekt over omstandigheden die nodig zijn voor buitenaards leven, presenteert de nieuwste ontdekkingen en licht vraagstukken toe waarvoor de huidige sterrenkundigen nog staan. Het evenement is een initiatief van de Stichting Het Jan Hendrik Oort Fonds en de Sterrewacht Leiden. (LD30-04).

15. Het omstreden Leidse kerkgenootschap OCN dat vanwege een hoogopgelopen huurachterstand uit het gebouw aan de Turkooislaan gezet dreigde te worden, gaat op het laatste ogenblik niet door. Volgens woordvoeder Roger Lekens betaalt een buitenlandse financier de nieuwe opzet. Hij ontkent dat een van de leden een grote erfenis beschikbaar heeft gesteld. Verhuurder De Raad had de kerk een ultimatum gesteld, aldus adjunct-directeur Kralt, die enkele dagen eerder spreekt van een ‘wederom zeer onsamenhangend voorstel’. Er waren plannen om leden met hun gezin naar het gebouw te laten verhuizen, maar dat is volgens Kralt verboden. De kerk en zijn voorganger Gert Jan Agtereek hebben al jarenlang problemen met schuldeisers. Agtereek zelf woonde in Kenia en is verhuisd naar de Filippijnen. Volgens oud-leden moet OCN maandelijks circa 8.000 euro afdragen voor het voormalig schoolgebouw in Leiden-West. Daar zit ook het aan de kerk gelieerde kinderdagverblijf Joepie. Agtereek liet vorig jaar logo's en huisstijlen ontwerpen voor zeker twaalf ondernemingen, uiteenlopend van Bijbelscholen tot kledingwinkels en een lingeriemerk. (LD30-04, LD16-05).

1 5. Ambtenaren van de afdeling Stedelijk Beheer zetten met wethouder Paul Laudy twee kanonnen met onderstel (affuit) weer op hun plek bij de Morspoort. De  affuiten verkeerden in zo'n slechte staat dat ze in september 2013 werden weggehaald. Stedelijk Beheer vervaardigde in eigen beheer de nieuwe onderstel van azobe hout. Deze zeer harde houtsoort kan de kanonnen weer tientallen jaren dragen. Det uit 1820 daterende scheepskanonnen komen uit Oostvoorne waar ze in de jaren 80 van de vorige eeuw bij baggerwerk werden gevonden. Leiden kocht er zes en die staan verspreid door de stad, onder meer bij de Zijlpoort en op de plek van de voormalige Doelenkazerne. Elk kanon met onderstel weegt 7.000 kilo. (Gem14-05Sl15-05, LD16-05, Sl15-05, HOZ18-05, LN21-05, St21-05, WW21-05).

15. Peter Leijh, vicevoorzitter van de raad van bestuur van het LUMC is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Henri Lenferink reikt in de Hooglandse Kerk bij zijn afscheid de koninklijke onderscheiding uit. Leijh was ruim veertig jaar verbonden aan het ziekenhuis en was hij twintig jaar bestuurder. ‘Peter Leijh was van onschatbare ware voor het LUMC en hij heeft veel bijgedragen aan de belangrijke positie die het LUMC inneemt in stad en regio, binnen de wetenschap en binnen de gezondheidszorg’, aldus Lenferink die hem typeerde als een verbindingsofficier tussen LUMC, Universiteit, BioScience Park en de gemeente. Naast zijn werkzaamheden voor het academisch ziekenhuis was hij van 2003 tot 2011 bestuursvoorzitter van Het Aloysius College in Den Haag, zeventien jaar bestuurslid van het Ronald MacDonald Huis in Leiden. Ook was hij een groot aantal jaren bestuurslid en competitieleider van de hockeybond in Zuid-Holland. (FeedGem16-05, LD17-05, LN21-05, LUMC22-05, WW04-06).

15. In de gemeenteraad worden vier nieuwe raadsleden benoemd. Allemaal vrouwen. Voor de SP komt Natalie Wanga in de raad nu Roos van Gelderen weer vier jaar doorgaat als wethouder. Bij D66 komt nummer 13 Susannah Herman alsnog in de raad. Ze neemt de plek in van wethouder Robert Strijk. Helma Baart volgt bij de PvdA Robert-Jan van Ette op en bij de VVD komt Juliette Gilissen alsnog in de raad, omdat Paul Laudy wethouder is geworden. Daarmee komt het aantal vrouwen in de raad op vijftien. (Sl19-05).

16 Vicerector magnificus Simone Buitendijk van de Universiteit Leiden is naast formele adviezen van de universiteitsraad en de faculteitsraden blij met de inbreng van de ’gewone’ student. Ze hief eerder de Studentenraad op die jaarlijks een beleidsrapport maakte. Maar er was volgens Buitendijk weinig interactie en adviezen waren niet goed inpasbaar. Sinds september 2013 bestaat het Leids Universitair Studentenplatform, met van elke acht faculteiten één student. ´Een veelvoud heeft inmiddels met het college van bestuur gesproken’, aldus voorzitter Marc Newsome. ‘Tijdens themabijeenkomsten of ontbijtsessies in het Academiegebouw, waarvoor elk platformlid twee andere studenten uitnodigt’. Het platform verzorgt ook de Leidse Onderwijsprijs, die elk jaar tijdens de dies wordt uitgereikt. (LD16-05).

16. De gemeente maait bewust minder: op bijna honderd plekken krijgen zeldzame planten een kans om te groeien en zaad te verspreiden. Automobilisten en buurtbewoners klagen over gevaarlijke situaties als het onkruid te hoog wordt,  zoals op de middenberm van de Lammenschansweg. Anderen vinden het een fraai gezicht. ‘Er gebeuren hier geregeld ongelukken door die hoge planten’, zegt Edward van Egmond van het benzinestation. Ook klanten zien het als een gevaar. Bij de kruising is het gras over een lengte van ongeveer vier meter kort gehouden. ‘Wij komen direct in actie als mensen klagen’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘In 2014 is dat negen keer gebeurd, waarvan driemaal over de Lammenschansweg’. Volgens Jan de Jong, van Veilig Verkeer Nederland, vormen ecologische bermen altijd een spanningsveld tussen veiligheid en milieu. (LD17-05).

16. De Leidse classica Tazuko van Berkel krijgt het Legatum Stolpianum. Een van de oudste wetenschappelijke prijzen van Europa die sinds 1754 eenmaal in de vijf jaar wordt uitgereikt. Ze krijgt de prijs voor haar promotieonderzoek in 2012 over de gevolgen van de invoering van muntgeld in Athene. Het leidde tot andere omgangsvormen. Een directe zakelijke transactie werd mogelijk. Daarvoor bestond de economie vooral uit ‘vriendendiensten’. ‘Jij geeft mij graan in tijden van nood en ik help jou met de reparatie van je dak. Dat werkte alleen in kleine gemeenschappen’, aldus Van Berkel. ‘In de oudheid was economie, zeker voor de happy few, verbonden met ethiek. Nu gaat het vaak om ’meer, meer, meer’. De graaicultuur bij bankiers, maar ook wij die, als de buurman een nieuwe flatscreen heeft, er ook één willen’. De prijs (2.000 euro) is het legaat van de Leidse jurist Jan Stolp (1671-1753). De jury bestaat uit zes Leidse hoogleraren uit de vakgebieden wijsbegeerte, theologie, wis- en natuurwetenschappen, geneeskunde, letteren en rechtsgeleerdheid. (LD14-05).

17. Juf Anne-Margreet Matsuura van groep 5 van de Lorentzschool presenteert  in jeugdboekhandel Silvester aan het Rapenburg haar nieuwste creatie: ’Vriendinnen voor altijd’. Alle twintig kinderen uit haar klas zijn daarbij aanwezig. De moeder van drie kinderen is dikwijls in de Universiteitsbibliotheek te vinden. Daar schrijft zij haar boeken met de hand. ‘Daar is het rustig en thuis werk ik alles uit op de computer’. Annie M.G. Schmidt stuurde haar indertijd een bemoedigend briefje nadat ze manuscripten aan haar grote voorbeeld had gestuurd. Eerder verscheen al ’Dino’s over de vloer’. Het nieuwe boekje gaat over twee vriendinnen, een Nederlands en een Japans meisje. (LD17-05).

17. Het aantal meeuwen in Leiden is de afgelopen tien jaar fors  gegroeid. Van 2004 tot en met 2012  van 800 tot 1.100. Vooral de kleine mantelmeeuw laat zich niet verjagen door de maatregelen van de gemeente. Stadsbioloog Frits van der Sluis (62) verwacht een verdere toename als vissers hun ondermaatse vangsten niet meer over boord mogen gooien. Het aantal zilvermeeuwen liep terug van 592 naar 381. De oorzaak daarvan is onbekend. De afgelopen tien jaar bracht Van der Sluis de Leidse natuur in kaart. In totaal deed hij 34.952 waarnemingen en telde 108.763 planten en dieren. Hij concludeert dat het over het algemeen goed gaat. Zo ontkracht hij de mythe dat het slecht gaat met de huismus en bouwt de gierzwaluw graag zijn nest in de binnenstad. De Leidse Hout is een walhalla voor vleermuizen. Er leven acht soorten. (LD17-05).     

17. In de Hartebrugkerk wordt een expositie gehouden met werken van kunstenaar Fred Mutebi, die is aangesloten bij Kinderen van Uganda. Met de opening wordt ook het startsein gegeven voor de tiende ‘Nacht van de Fooi’. Een studenteninitiatief waarbij deelnemende horecazaken hun fooi afstaan aan projecten in ontwikkelingslanden. De opbrengst gaat dit jaar naar de stichtingen Kinderen van Uganda, EducAIDed, Mirre, CooP-Africa en Niños de Guatemala. Met het geld worden onder andere waterpompen gerepareerd, schoolfarms aangelegd en schoolpersoneel getraind. In ruim 500 kroegen, disco’s en restaurants wordt meer dan 75.000 euro opgehaald. In Leiden is de opbrengst 2.597,10 euro. Het bedrag wordt verdubbeld door de sponsors. Naast 45 Leidse horecazaken, dertien meer dan vorig jaar, doen ook collega’s in Amsterdam, Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Wageningen en Zwolle mee. (LD16/17/23-05, RTVW17/18-05).

17. Teddy Kids opent de derde Leidse vestiging. Daarvoor is ‘De Keet’ aan de Rijnsburgerweg 35 tot kinderdagverblijf verbouwd.  Achter het vier verdiepingen tellende monumentale gebouw, ontworpen door de beroemde Leidse architect Hendrik Jesse, die er tot zijn dood in 1943 woonde en werkte, zijn in de 1.000 m2 grote achtertuin een racebaan, doolhof, voetbalveld en een boomparadijs aangelegd. Door het sousterrain uit te graven is er bovendien een verdieping bijgekomen. Elke verdieping is ingericht voor een specifieke leeftijdsgroep. Dat begint bij baby's van een maand of drie oud. De beveiliging loopt via vingferafdrukscans. Voor de opening laat Teddy Kids een Aziatische olifant opdraven.  ‘De olifant symboliseert trouw, een goed geheugen, geduld en intelligentie, waarden die het kinderdagverblijf ook uitdraagt’, aldus  Teddy Kids. De Partij voor de Dieren vraagt wethouder Frank de Wit waarom de gemeente daarvoor toestemming geeft. ‘Het is niet respectvol en niet meer van deze tijd’ zegt fractievoorzitter Dick de Vos. ‘De kinderen mogen de olifant voeren. Hoe is hun veiligheid gegarandeerd?’ Volgens manager Artem Tolmachev is het met ouders besproken en iedereen vond het een geweldig idee. Op de openingsdag heeft hij een gesprek met De Vos en zegt de volgende keer een andere keuze te maken. De Vos wil dat regels rond dierenwelzijn opnieuw worden bespreken. De voltallige gemeenteraad is het daarmee eens. Behalve de olifant wordt dezelfde dag een kameel ingezet op de Maresingel. Een soortgenoot bezoekt de Leidse markt. En de gemeente heeft er in alle gevallen een vergunning voor gegeven. Teddy Kids, een familiebedrijf, herbergt kinderen van 27 nationaliteiten en heeft ook kinderopvang aan de Herenstraat en de Zeemanlaan.(Sl12-05, LD13/17-05, Sl19-05, LN21-05, WW21-05).

((CV 17. Daniëlle Mulder (44), geboren en getogen in Leiden, nu wonend in Oude Wetering. Behaalde het havo-diploma op het Agneslyceum en studeerde zang aan het Rotterdams Conservatorium. Haar vader runde koffiehuis ‘Papillon’ in de Van der Werfstraat. Vanaf haar zestiende nam zij deel aan talentenjachten en in 1990 wordt zij de helft van het duo ‘Indigo’ en is zij de zangeres bij de Pasadena Dream Band. Ze vormt al achttien jaar samen met Mandy Huydts het achtergrondkoor van René Froger ‘The Frogettes’. Ze doet ook stemmetjes in de nasynchronisatie van Disney-films en staat eind mei voor de tiende maal in de Arena in achtergrondgroep van ‘De Toppers’. Ze is zangdocent en coach bij de muziekschool van BplusC en heeft plannen om een Leids popkoor op te richten.(LD17-05)).      

17. Landelijke politieke kopstukken doen Leiden aan in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 22 mei. De Leidse VVD-minister Melanie Schultz van Haegen komt naar de warenmarkt waar haar partij een verkiezingskraam heeft. Voormalig Leidenaar en D66-voorman Alexander Pechtold keert even terug. De D66-campagnebus staat op de Garenmarkt. GroenLinks-lijsttrekker Bas Eickhout staat op de Europaweg. (LD17-05).

17. Studentendispuut Merlijn bestaat 25 jaar en viert dat met het symposium ‘Onbekende Groten’ die worden gepresenteerd door vijf historici van de Universiteit Leiden. Alle vijf stierven te vroeg of hadden een te beroemde vrouw. Henk Sigor sluit de dag af met een lezing over de Romeinen Geta en Maxentius, die allebei keizer waren. Filips de Schone wordt belicht door Raymond Fagel. En Mansa Musa, Patrick Pearse en tsaar Alexander II komen ook aan bod. Het dispuut - voor en door mensen die op latere leeftijd (kunst)geschiedenis gingen studeren - richtte zich oorspronkelijk vooral op de deeltijdstudent. ‘Dat bestaat eigenlijk niet meer waardoor ook bij ons de vergrijzing toeslaat’, aldus voorzitter Puck Wijnschenk Dom. ‘We houden zes keer per jaar lezingen en gaan geregeld op excursie’. Het symposium is in het Lipsiusgebouw aan het Cleveringaplein. (LD03-05, Mare15-05).

17. Nico Dijkshoorn leest bij boekhandel Van Stockum in de Breestraat voor uit zijn nieuwe roman ‘In zijn nabijheid’ en zingt er ook bij. ‘'Er zijn heel veel mensen in Nederland die niets kunnen en toch bekend zijn omdat ze bijvoorbeeld iets opvallends doen op tv. Over zo'n persoon gaat mijn boek’, legt Dijkshoorn uit. De Leidenaar schrijft zijn roman in Frankrijk, waar hij ongestoord kan werden. (Sl17-05, LD19-05).

17. De verkeerssituatie op de A4 richting Amsterdam bij Leiden verandert.  Het doorgaande verkeer op de hoofdrijbaan wordt gescheiden van het bestemmingsverkeer op de parallelrijbaan. Weggebruikers die naar Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Leiden en Zoeterwoude willen via de N206 en N11, moeten eerder kiezen voor de juiste rijbaan. De nieuwe situatie leidt op 19 mei tot files met een lengte van zes kilometer omdat het verkeer nog niet gewend is aan de nieuwe situatie. De nieuwe structuur richting Den Haag wordt in juli in gebruik genomen. (Zie ook 10-05). (Sl12-05, RTVW16/19-05).

17. Met de zesde Museumnacht in zeven musea, de Sterrewacht, de Hortus en Scheltema starten de Signatures Cultuurweken Leiden 2014. De aftrap is op een drijvend podium in het Rapenburg. Er worden 4.037 kaartjes verkocht en de musea trekken 20.285 bezoekers. Er wordt onder meer mode gemaakt van oude lappen stof, thee gedronken volgens de oude Chinese Mingdynastie en er wordt gedanst op blote voeten in de Hortus Botanicus. Hoogtepunt is de Breinshow van Corpus door Dennis Storm. Ook de Lotus Flower in de Hortus is in trek. De eerste speciale Kindermuseumnacht trekt bijna duizend bezoekers. Drie weken lang is er volop aandacht voor cultuur met de stad als podium. Voor Signatures is een landelijke campagne ingezet, met onder andere een nationale tv-commercial, abri's op grote NS-stations, mupi's en vlaggen verspreid door de stad. Het programmaboekje wordt huis-aan-huis verspreid . Vanaf  22 mei staat de Hooglandse Kerkgracht vol sculpturen tijdens de manifestatie ‘Beelden in Leiden’. En op 23 en24 mei varen tijdens  ‘Schemerstad’ de toeschouwers in de schemering langs plekken met theatrale hoogstandjes. Onno Blom presenteert de Leidse Olympus op de Burcht op 30 mei met Ilja Leonard Pfeijffer, Franca Treur en Menno Wigman. Roos Jonker zorgt voor jazzy intermezzo’s en Herman Brusselmans opent de deuren van de zwarte nacht. Als klap op de vuurpijl is er een optreden van Wende Sneijders. Op 31 mei is de Nacht van de Viool in het Rijksmuseum van Oudheden. Jazzliefhebbers kunnen op 1 juni terecht in de Leidse Hout voor Summer Jazz. Tijdens het Summer Jazz festival treden in de Leidse Hout onder meer José James, The Cool Quest en Celine Cairo op. Op 5, 6 en 7 juni staat er op het Pieterskerkplein een openluchtbioscoop waar onder meer de film Breakfast and Tiffany's wordt vertoond. Fields of Wonder viert het vijfde Openluchthotel op 7 juni bij Museum Volkenkunde en op 8 en 9 juni zijn tot slot de Leidse Hofjes van tien tot zes vol muziek.  Na afloop meldt organisator Leiden Marketing dat de evenementen 31.000 bezoekers hebben getrokken. Bij een enquête onder die bezoekers wordt gemiddeld het cijfer 8,3 gegeven voor het gebodene. De economische ‘opbrengst’ voor de stad wordt becijferd op 1,1 miljoen euro.      (Leiden Marketing04-07, HOZ11-05, UL13/20-05, RTVW14/19-05, LD15/19/20-05, WW14/21-05, HOZ18-05, Sl19-05, LN21-05).

18. Burgemeester Henri Lenferink bezoekt de 101-jarige Jacoba Smit-Galjaard. Ze groeide met haar ouders en acht broers en zussen op in Herenstraat. In de crisisjaren trouwde ze met Van Reek die in 1940 overleed. In 1954 hertrouwde ze en kreeg met Smit in hetzelfde jaar zoon Louis. Jacoba was in het kerkelijke leven actief en was ruim 60 jaar lid van het koor Con Amore. Ze woont nu in zorgcentrum Lorentzhof. Haar geheim om oud te worden : altijd een middagdutje doen. (LN21-05, WW21-05).    

18. Korfbalclub KZ Danaïden wordt kampioen van de tweede klasse F met een nipte 16-15-zege op naaste concurrent ALO uit Den Haag. Voor trainer-coach Kees van Vliet (59) een mooie bekroning bij het einde van zijn carrière na 34 jaar. Hij begon ooit bij het nog niet gefuseerde Danaïden en was trainer van diverse Leidse clubs. Ook Frank van Heijningen, die het winnende doelpunt maakt, stopt voorlopig. (LD19-06).   

18. Turner Alex Klinkenberg (16) doet mee aan de Jeugd-EK-turnen die tot met 25 mei in het Bulgaarse Sofia wordt gehouden. Hij is lid van Gymsport Excelsior Leiden en wordt in de landenwedstrijd met zijn team elfde. Op voltige scoort hij het beste van de ploeg. (WW30-04, LD22-05).  

18. De 24ste Leiden Marathon is een groot succes. Onder een strakblauwe lucht en een stralende zon doen 12.500 hardlopers mee. Een recordaantal. Tientallen lopers raken bedwelmd door de warmte en worden behandeld door de EHBO’ers. Volgens organisator Tjeerd Scheffer is er sprake van uitdroging en hittestuwing, maar ’zaten er geen ernstige gevallen tussen’. Niet eerder is er zoveel publiek tijdens de marathon. De Keniaan David Rutoh loopt 42 kilometer en 195 meter in een recordtijd van 2 uur, 13 minuten en 22 seconden. ‘Ik ben erg tevreden over mijn prestatie. Ik heb hard getraind maar het was erg warm en bovendien moest ik de laatste vijf kilometer alleen lopen’, aldus Rutoh. Ehtiopiër Hailmeskel Menghesa werd tweede in 2.17,02 en derde werd de Keniaan Ezekiel Kiprop Kimutai. Bij de vrouwen wint de Ehtiopische Debelu Shewaye Gemechu in 2.48.42 . Na de finish stort ze neer en heeft geen kracht meer om commentaar te geven. De Keniaanse Faith Kiptoo, lange tijd aan de leiding wordt tweede in 3.02.15. De halve marathon is voor de Marokkaan Hicham Abou el Abbas in 1,05.44 voor Larbi Es-Raidi. Bij de vrouwen gaat de zege naar Rose Chedruiyot Kosgei met 1,13.30, vijf minuten voor Feridah Chelanga. De winnaar van de tien kilometer is de Keniaan Stephen Kipchirchi Kiplagat in 28 minuten en 32 seconden voor zijn landgenoot Edwin Kiprop Kiptoo en Joost van den Ende. Op de 5 kilometer maakt de Leidse runner-up Silke Schmidt, winnares in 2013, een foutje aan het slot en moet Anouk Claessens, die 19 seconden van haar pr afhaalt, voor zich dulden. Bij de mannen wint de Vlaming Dennis Laerte net voor Vincent Mensen en Noah Schutte. Onder de deelnemers is Simon Kipgnetich uit Oeganda. Hij liep in 2009 de Leidse marathon in 2.14.08 de tot vandaag snelste tijd van de Leiden Marathon. Verder doen de Ethiopiër Musa Babo (2.10.28 in Reims) en de Keniaan Ezekiel Kimutai (2.13.53 in Tanzania) mee. De marathon krijgt de steun van zo’n 1.200 vrijwilligers. Een bijzondere prestatie levert de 55-jarige Henny Tolboom. De Leidenaar kreeg acht maanden geleden in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam twee nieuwe longen. Met hulp van sportfysiotherapeut  Henny Hakker loopt de voormalige marathonatleet de vijf kilometer uit. (LN07-05, RTVW07/ 18/19-05, LD09/17/19-05, Sl15/19-05, WW14-05, LN14-05, HOZ18/25-05).

18. Stadshistoricus Cor Smit houdt in museum Boerhaave een lezing over kinderarbeid in het kader van de jaarlijkse Dirk van Ecklezing van de Historische Vereniging Oud Leiden. Daarna leidt politicus Arie de Jong een discussie. Precies 140 jaar geleden werd het ‘Kinderwetje van Van Houten’ aangenomen. Het is de eerste stap om kinderuitbuiting door bedrijven tegen te gaan. Smit promoveert binnenkort op dit onderwerp aan de Universiteit Leiden. (LD16/19-05, EN, WW21-05, LN21-05).     

19. De bom die op 9 mei bij baggerwerk in de Leidse Rijn bij De Vink is gevonden, wordt op het strand van de Wassenaarse Slag door de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) tot ontploffing gebracht. Rond 12 uur is het ontstekingsmechanisme van de 500-ponder al succesvol verwijderd bij de Zijlwatering in Valkenburg. De bom wordt op een vrachtwagen geplaatst en onder politiebegeleiding getransporteerd. Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio worden geen wegen afgesloten of speciale maatregelen genomen: ‘De bom is veilig. Niet meer dan een stuk schroot’. Op het strand wordt een strook van 200 meter afgezet met linten. De EOD’ers zijn een uur bezig met voorbereidingen. Om twee uur gaat het luchtruim dicht en een haf uur later tellen EOD’ers af. Politiemedewerkers en andere hulpverleners maken met telefoons en tablets filmpjes en foto’s van de forse knal en een grote wolk van zand en bomscherven. Na opruiming van het restmateriaal wordt het gat gedicht en het strand weer vrijgegeven. (Zie ook 09-05). (Sl19-05, RTVWQ19-05, LD20-05, HOZ25-05).

19. Burgemeester Henri Lenferink zet 47 bruidsparen die 60, 65 en 70 jaar getrouwd zijn in het zonnetje in de Hooglandse Kerk. De Burgerzaal van het stadhuis was gezien het grote aantal bruidsparen ditmaal te klein. Wieteke van Dort treedt op en ze krijgen een lunch aangeboden. Leiden telt drie stellen die 70 jaar getouwd zijn en elf die 65 jaar trouw hebben bereikt. Het oudste aanwezige bruidspaar is J.C. Buitendijk en P. Buitendijk-De Mooij die 74 jaar getrouwd zijn. (Sl19-05, LD20-05, WW21-05, St28-05, WW28-05).

19. Het CDA eist dat wethouder Frank de Wit snel de kunstgrasvelden opknapt. De fractie spreekt over een vernietigend rapport over de staat, dat begin maart werd opgesteld maar de gemeenteraad nog niet heeft. Het gaat om de velden van Docos, GHC en Lugdunum. Volgens het CDA mag, als er niets gebeurt, er volgend jaar niet meer gevoetbald mag worden omdat de velden worden afgekeurd.  Uit een nader onderzoek van bureau Kiwa Isa Sport blijkt dat de velden niet zijn afgekeurd maar op een aantal punten niet aan de normen van NOC*NSF voldoen. Wel wordt geadviseerd de velden goed te borstelen en van infillmateriaal te voorzien. Dat laatste is gebeurd en eind mei volgt een laatste inspectie. Als die goed uitvalt worden de velden volgens plan in 2015 volledig vernieuwd. Ook het tijdelijke basketbalveld in Nieuw Leyden lijkt op een bouwplaats en wordt gebruikt als een parkeerplaats, zegt het CDA in schriftelijke vragen aan B en W. De fractie is geschokt over de slechte staat van het speelveld en wil weten wanneer het definitieve basketbalveld er komt. (Zie ook 02-06).  (Sl19-05, LD20/23-05, WW28-05).

19.Leiden is flink gestegen op de ranglijst 2013 van de ICCA (International Congress and Convention Association). Op deze ranglijst staan 500 over de wereld verspreide congressteden. In de gemeente werden in 2013 dertien internationale congressen gehouden,  Leiden stijgt 52 plaatsen ten opzichte van 2011 en komt op gelijke hoogte met Cambridge. In Nederland bezet Leiden  plaats zes achter Groningen, Delft, Noordwijk, Nijmegen en Eindhoven. Het economische voordeel wordt geschat op ruim drie miljoen euro. (Sl19-05, LN28-05).

19. Politie, gemeenten, buurtpreventieteams en vrijwilligers waarschuwen tot en met 23 mei bewoners voor insluipers. In huizen waar open deuren of ramen worden aangetroffen wordt een ‘wit voetje’ neergelegd. Vervolgens wordt de bewoner gewezen op de gevaren. Waar niemand thuis is, wordt een brief met het doel van de actie en preventietips achtergelaten. De wijken en buurten die worden bezocht zijn zogeheten ‘hotspots’. Aan de hand van politiecijfers blijkt dat hier de kans op insluiping extra groot is. (Sl12-05).

19.  Het Leids Universitair Medisch Centrum voorziet grote problemen, als de kernreactor in Petten sluit. “Als de productie van medische isotopen stilvalt, heeft dat een enorme impact op de gezondheidszorg’, waarschuwt nucleair geneeskundige Frits Smit. ‘Veruit de meeste isotopen worden gebruikt voor het in beeld brengen van goedaardige ziekteprocessen. Zoals versleten gewrichten, hartproblemen en goedaardige schildklieraandoeningen. Vijftien procent wordt gebruikt om tumoren op te sporen’.  Het bedrijf in het Noord-Hollandse Petten dreigt failliet te gaan. De twee kernreactoren zijn verouderd en aan vervanging toe. Om de installatie draaiende te houden, is 80 miljoen euro nodig. Ook het Rijnland Ziekenhuis, met een afdeling Nucleaire Geneeskunde, is aangewezen op Petten. (RTVW19-05).

19. De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum krijgen negen Vidi-subsidies van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Leiden staat daarmee op de derde plek, na de Universiteit van Amsterdam (19) en de Universiteit Utrecht (13). Wetenschappers, die behoren tot de beste tien tot twintig procent van hun vakgebied, kunnen daarmee vijf jaar onderzoek doen. Van de Leidse aanvragen werd tien procent gehonoreerd. De NWO keert 88 subsidies uit van maximaal 800.000 euro. 

De UL-laureaten zijn: Lenneke Alink (pedagogische wetenschappen) onderzoekt  kindermishandeling, Alwin Kloekhorst (taalwetenschap) speurt naar de oorsprong van onze taal, Grégory Schneider (scheikunde) bekijkt het gebruik van grafeen om structuur en ordening van eiwitten tot op het atoom te bepalen, Lenny Taelman (wiskunde) zoekt naar meetkundige structuren van moeilijke rekenkundige structuren en Martina Vijver (ecotoxicologie) wil weten of nanodeeltjes schade aan ons lichaam veroorzaken. De LUMC-laureaten: Daniël Pijnappels (hartziekten) doet onderzoek naar de behandeling van hartritmestoornissen met lichtpulsen. Wiep Klaas Smits (medische microbiologie) onderzoekt het kopieermechanisme van een ziekteverwekker voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Hermelijn Smits (Parasitologie) onderzoekt de inzet van wormmoleculen als middel tegen astma. Louise van der Weerd (radiologie & humane genetica) bestudeert beschadigde bloedvaten in het brein. Eiwitophopingen kunnen hersenbloedingen veroorzaken. Bovendien kregen op 7 mei vier Leidse jonge onderzoekers een Echo-subsidie van 260.000 euro  voor chemische onderzoekprojecten: Martina Huber, Mario van der Stelt, Roxanne Kieltyka en Dennis Hetterscheid. (RTVW19-05, UL07/19-05, LD20-05, Mare22-05, LUMC22-05)

20. Vincent Icke, hoogleraar theoretische astrofysica aan de Universiteit Leiden, presenteert zijn nieuwe boek ‘Zwaartekracht bestaat niet’ bij Science Center Nemo in Amsterdam,. Het boek volgt de meest briljante theorieën in de natuurkunde en hun makers: de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein uit 1916 en de kwantumveldentheorie met de wiskundeformule van Paul Dirac (1902-1984). De  meest succesvolle beschrijvingen van het heelal kruisen elkaar. Samenvoeging tot een nieuwe theorie zou betekenen dat zwaartekracht ‘vervalt’ en de wisselwerking tussen deeltjes moet worden vervangen. Icke behandelt in het boek de hoofdvragen voor de natuurkunde en kosmologie in de 21ste eeuw. Op 5 juni geeft hij er een lezing over bij boekhandel Van Stockum aan de Breestraat. (UL20-05, LD21-05, LN28-05).

20. De Italiaanse ijssalon ‘La Venezia’ aan de Steenstraat blijft deze zomer gesloten. IJsmaker Andrea Pessot (50) heeft een hartoperatie ondergaan en moet geruime tijd revalideren. Een vervanger is er niet. Hij hoopt voorjaar 2015 weer aan de slag te gaan. La Venezia bestaat ruim zestig jaar en de huidige exploitanten nemen de zaak begin jaren negentig over van de familie Olivo. De ijszaak opent altijd rond half maart en sluit direct na 3 oktober. De familie Pessot is aangenaam verrast door de vele blijken van medeleven. (LD20-05).

20. In de oude Universiteits Bibliotheek aan het Rapenburg 70-74  is tot en met 15 augustus de tentoonstelling ‘Paradox: Leiden en Minerva 200 jaar verenigd’ te zien. Burgemeester Henri Lenferink opent de expositie en stadsdichter Jaap Montagne maakt een speciaal gedicht over ‘De Minervaan’. Als onderdeel van het tweede eeuwfeest van de studentenvereniging. wordt onder meer aandacht besteed aan het koninklijk huis waarvan vele leden in Leiden studeerden en lid waren van Minerva, de oorlog (Soldaat van Oranje), de vele subverenigingen, de sociëteit die in 1959 afbrandde, de huizen en het straatbeeld. Leiddraad is het thema ‘Stad en student’. ‘We versterken elkaar en hebben elkaar nodig’, aldus Saskia van Otterloo, lid van de tentoonstellingscommissie. Zo waren Minervanen betrokken bij de oprichting van de 3 October Vereeniging. De buitenwacht ziet Minerva dikwijls als een gesloten bolwerk, aldus kunsthistorica Jacowies Surie, coördinator van de tentoonstelling. ‘Wij willen laten zien dat de sociëteit al 200 jaar nauwe banden heeft met de stad en de bevolking. Veel Minervanen hebben zich maatschappelijk ingezet’. Zo gaven corpsleden begin 20ste eeuw les aan arbeiders in het Volkshuis, initieerden ze de studentenstaking in de Tweede Wereldoorlog en zamelt Minerva tijdens dit lustrum geld in voor het Prinses Beatrix Spierfonds. De tentoonstelling toont foto’s en documenten over het contact met ‘gewone' Leidenaren. Zoals brieven van de latere hoogleraar volkenrecht Ben Telders aan de koffievrouwtjes ‘Moeke’ Niekenhuis en haar dochter Rika. Zij runden begin 20ste eeuw een winkeltje aan de Vrouwenkerkhof waar studenten tot diep in de nacht terecht konden voor koffie en apennootjes. Er ontstond een innige band en de dames ontvingen talloze bedankbriefjes. Verder wordt het verhaal verteld van beroemdheden die Minerva aandeden. Zo bezocht de Britse oud-premier Sir Winston Churchill in 1946 de sociëteit nadat hij een Leids eredoctoraat had ontvangen. Tot de bijzondere collectiestukken behoort de Alexanderpokel. Deze zilveren beker schonk prins Alexander van Oranje-Nassau (derde zoon van koning Willem III), destijds erelid van de lustrumcommissie, in 1875 aan het Collegium. De beker komt slechts één keer per jaar uit de kluis, voor het diesdiner. Er zijn ook geluidsopnamen te horen van het Leids Studentencabaret van Paul van Vliet. Fragmenten uit Polygoon-bioscoopjournaals worden afgewisseld met recente interviews met reünisten en Leidenaren als de wijkagent, huishoudsters van studentenhuizen en omwonenden. Voor de oprichting in 1814 (de oudste sociëteit van Nederland) werden vanaf 1799 diverse groensenaten opgericht. Aan de versnippering komt een eind als in 1839 het Leidse Studentencorps (LSC) wordt opgericht en in 1900 de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten in Leiden (VVSL) volgt. Deze gingen in 1972 samen onder de naam LSV Minerva. (LD06-05, UL20-05, Sl20-05, WW21-05, LN28-05).

20. De Nieuwe Rijn bij het stadhuis is de beste plek voor de ijsbaan die het Centrummanagement Leiden (CML) elk jaar in december neerlegt. Dat beslist de Haagse rechtbank in de beroepszaak van Rederij Rembrandt tegen het verlenen van de evenementenvergunning door de gemeente. Eerder kwam ook de voorzieningenrechter tot dat oordeel. In locatieonderzoek dat de gemeente eerder liet uitvoeren, werden zestien plekken vergeleken en kwam de Nieuwe Rijn als beste uit de bus. (Sl20-05).

20. Tot en met 23 mei wordt de derde editie van de  Sportcity Avondvierdaagse gehouden met zo’n 750 deelnemers. ‘Een weekje eerder in verband met et WK Voetbal in Brazilië’, zegt medeorganisator Rik van der Geest van Sportbedrijf Leiden. Volgens initiatiefnemer Jeroen Weijermars (43) is de vierdaagse uitgegroeid tot een echt familie-evenement. De start is bij Sporting Trigon aan de Zoeterwoudse Singel. De vierdaagse werd in 2012 nieuw leven ingeblazen na bijna 15 jaar. De deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden: vijf of tien kilometer. De intocht wordt muzikaal omlijst door het dweilorkest van de FBL. (Sl30-04, WW07-04, LD19/21-05, WW28-05).

20. Op 74-jarige leeftijd overlijdt Jan Groeneveld. Hij ging 56jaar geleden aan de slag als leerling in restaurant De Beukenhof aan de Rijnsburgerweg en werkte zich op tot maître de restaurant. Hij werkte ook bij gerenommeerde restaurants als Latour in Huis ter Duin en l’Europe in Amsterdam. Nadat hij in 2000 met pensioen ging, vroeg Beukenhof-eigenaar Erwin Rozendaal of hij hem een paar avondjes wilde helpen. Het werden er vijf tot zes per week. Eind december 2013 moest hij stoppen. Rozendaal omschrijft ‘meneer Groeneveld’ als een topgastheer oude stijl. Hij wordt 23 mei gecremeerd op Rhijnhof. (LD21/22-05).

20. De Leidse profvoetballer Ricardo van Rhijn verlengt zijn contract bij Ajax tot  de zomer van 2018. (Tel21-05).

20. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum hebben mogelijk een remmiddel tegen het Mers-virus ontdekt. Vier bestaande geneesmiddelen blijken het dodelijke virus in celkweken af te remmen. Verder onderzoek moet aantonen of ze bij mensen hetzelfde effect hebben. De LUMC-onderzoekers testten met de KU in Leuven en het Erasmus MC in Rotterdam 348 medicijnen. De vier ‘remmers’ zijn een malariamedicijn een antipsychoticum, een anti-diarreemiddel Loperamide en een hiv-remmer. Ze werken ook tegen het Sars-coronavirus, dat lijkt op Mers. Omdat die al langer op de markt zijn kunnen ze sneller worden toegepast. 'Je weet hoe een medicijn zich gedraagt, wat de bijwerkingen zijn en welke dosering je kunt gebruiken', aldus hoogleraar  Eric Snijder van het LUMC. Mers werd in 2012 ontdekt en inmiddels zijn ongeveer 600 mensen besmet, voornamelijk in het Midden-Oosten. Onlangs werd het virus voor het eerst in Nederland vastgesteld bij een70-jarige man en zijn zus. Het virus wordt overgedragen via dromedarissen. In Saudi-Arabië zijn 109 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. (RTVW20-05, LD21-05, Mare22-05, LUMC20-05).

21. Top-dj Armin van Buuren wacht mogelijk een naheffing van de fiscus, blijkt uit het jaarverslag van de bv van de Leidenaar, schrijft tijdschrift Quote. De naheffing gaat over de jaren 2004 tot en met 2010 en heeft te maken met buitenlandse belastingen. De hoogte is niet bekend. Van Buuren klaagde eerder al over het betalen van belasting in de VS en Nederland. ‘Ik betaal dubbel want het belastingverdrag tussen Nederland en de VS voorziet niet in gages die dj’s krijgen’. Van Buuren tekende bezwaar aan bij de Belastingdienst. Volgens Quote heeft hij een vermogen van 18 miljoen euro, goed voor plaats 20 in de Quote 500 junior, de ranglijst van rijke Nederlanders jonger dan veertig jaar. (RTVW21-05, Quote05, LD22-05).

21. Huisarts Walter Schrader bepleit extra toezicht op de juiste verdeling van zorggeld door verzekeraar Zorg en Zekerheid. De oprichter van de Coöperatie Eerste Lijn Leiden in 2009 wil een tijdelijk orgaan in het leven roepen om de doelmatigheid van uitgaven te controleren als de zorgtaken in 2015 naar de gemeente overgaan en mogelijk deels worden gedelegeerd aan de zorgverzekeraar. In een brief aan wethouder Roos van Gelderen meldt hij dat bij Cello zestien huisartsen zijn aangesloten, die ook geestelijke gezondheidszorg aanbieden. Zorg en Zekerheid zegt de eerstelijnszorg te willen versterken maar is tegen een extra toezichtorgaan dat extra geld kost. (LD21-05).      

21. Scooters met een tweetaktmotor mogen, als het aan GroenLinks ligt, niet meer de Leidse binnenstad in. En er moet een sloopregeling komen voor eigenaars van ‘vuile’ tweewielers, schrijft GroenLinks in een brief aan het gemeentebestuur. Uit een vorige week gepubliceerde studie van het blad ‘Nature’, blijkt dat ze 2.700 keer meer verontreiniging veroorzaken dan één bestelbus. Volgens het onderzoek zal het aandeel in de luchtvervuiling over zes jaar groter zijn dan die van al het andere straatverkeer samen. Milieudefensie zei al eerder dat deze tweewielers in een museum horen en niet meer op de weg. De fractie stelde in 2013 voor om een slooppremie in het leven te roepen. GL vraagt om zo’n premie of omruilprogramma, evenals de Bovag en die in Den Haag en Rotterdam al van kracht zijn. Volgens een ruwe schatting rijden er ongeveer 10.000 scooters in Leiden rond en ongeveer een derde heeft een ‘vuile’ motor. (LD21-05, Sl23-05).

21. Van de 140 fulltime arbeidsplaatsen die de GGZ-instelling Rivierduinen per 1 juli schrapt, verdwijnt de helft door natuurlijk verloop. De andere helft wordt boventallig. ‘We proberen ze te helpen aan ander werk, conform de afspraken in ons sociale plan’, zegt woordvoerster Carla Overkamp. ‘Lukt dat niet, dan volgt per 1 mei 2015 ontslag’. De reorganisatie is nodig omdat de zorgverzekeraars vinden dat Rivierduinen te veel zorg levert. ‘We krijgen niet betaald voor alle zorg die we leveren’. De directie maakt een rondgang langs alle centra om  personeel te informeren. Volgens Overkamp is de inkrimping zo fors dat het banenverlies niet beperkt blijft tot de staf en ondersteuning. Ook vallen er klappen bij directe zorgverleners’. ‘Het kan zijn dat we minder mensen behandelen of dat de behandelingsduur korter wordt. Vorig jaar schrapte de GGZ-instelling al tachtig voltijdbanen. De gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor een deel van de geestelijke gezondheidszorg, maar hebben 25 procent minder te besteden dan de landelijke overheid. (LD21-05).

21. Er komt nog dit jaar een McDonald's op de hoek van de Voorschoterweg en de Rooseveltstraat in het voormalige Mexx-gebouw waar tot 2009 het Leidsch Dagblad was gevestigd. Wethouder Paul Laudy meldt dat de gemeente meewerkt aan aanpassing van het nabijgelegen kruispunt. Walther Jacobs, exploitant van de McDonald's-vestiging aan Beestenmarkt, liet anderhalf jaar geleden al doorschemeren dat hij plannen had voor een aparte McDrive in Leiden Zuid-West. Aanvankelijk was de autowasstraat H2O die ernaast zit tegen het plan. Hij vreesde aan het zicht te worden onttrokken door de talrijke reclame-uitingen. Beide bedrijven zijn inmiddels na overleg tot elkaar gekomen. (LD21-05, LN02-07).

21. De filialen van de Hema, het GWK en parfumerie ‘Mooi’ op station Leiden Centraal blijven een dag gesloten nadat de winkels zijn onderlopen door de hevige regen- en onweersbuien in de voorafgaande nacht. Plafondplaten moeten worden vervangen. (LD22-05).   

21. Studentenhuis Hooigracht 36 wint de tweede energiebesparingswedstrijd van huisvester Duwo. De prijs is een extra zuinige koelkast. Aan de tweede ’Student Energy Race’, die in november 2013 start, doen tien huizen mee met 184 studenten. Gemiddeld bespaarden de studenten 39 procent op energie. Per persoon komt dat neer op zo’n 164 euro. Bewoners van Rapenburg 120-122 wonnen de troostprijs: een vaartocht over de Leidse wateren. (LD22-05, Mare22-05, HOZ25-05, LN28-05, WW28-05, LN09-07).

21. Bewoners van 252 huizen in Tuinstadwijk vieren de voltooiing van het groot onderhoud in de wijk met een feestje in de Tulpenstraat, waarbij ook burgemeester Henri Lenferink en directeur van De Sleutels Gerda van den berg aanwezig zijn. In juni 2013 werd de klus aangepakt en op 13 mei afgerond. Daken zijn geïsoleerd, muren opnieuw gevoegd, kozijnen vervangen en soms ook keukens en badkamers opgeknapt. Twee aannemers, Dura Vermeer en Heembouw verenigd in VOF Tuinstadwijk zorgden ervoor dat de overlast per woning beperkt blijft tot zeventien dagen. Inmiddels is begonnen met fase 3 van het in 2011 begonnen project, dat is de nieuwbouw van 84 woningen. Eerder weden al verbeteringen aangebracht in 62 woningen in de Seringenstraat. (LD23-05, WW28-05).     

22. De leegstand van kantoren is in 2013 iets afgenomen, blijkt uit cijfers van regiobestuur Holland Rijnland. In de Leidse regio, Bollenstreek en Rijnstreek daalde de leegstand van 15,3 naar 15 procent, ofwel: van 238.000 naar 232.000 vierkante meter. Ruim een derde van alle leegstaande panden staat dit jaar meer dan vier jaar leeg. De afgelopen jaren liep de leegstand steeds op. In 1012 was het 12,8 procent, ofwel 196.800 vierkante meter. De aanwas van nieuwe kantoren bedroeg op 1 januari 50.000 vierkant meter, waarvan het merendeel (18.600 m2) in Leiden staat. De gemiddelde grootte van de kantoren neemt toe. Begin 2014 telde de regio achttien kantoorpanden van meer da 10.000 vierkante meter. (LD23-05).

22. Studenten geven de Universiteit Leiden gemiddeld een voldoende, blijkt uit de Nationale Studenten Enquête, waaraan 6.253 hbo- en wo-studenten meededen. Een kwart van de Leidse studenten vulden de vragen in. Alle scores liggen boven de drie punten, op een schaal van vijf. Voor hun opleiding, de sfeer en de studieomgeving geven ze gemiddeld rond de vier en over de kwaliteit van de docenten zijn ze ook tevreden. Studenten zijn minder content over studiebegeleiding, de terugkoppeling van enquêteresultaten en maatregelen en over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Informatie over studievoortgang, toetsen en beoordelingen kan beter. Het hoogste rapportcijfer geven de studenten aan de bereikbaarheid met de horeca als goede tweede.  Opvallend: van de 75 criteria waarop de universiteit is beoordeeld scoort Leiden op 47 punten lager dan het landelijke gemiddelde, al zijn de verschillen miniem.  De voorbereiding op de beroepsloopbaan (3,01), de huisvesting (3,04) en de kwaliteitszorg (3,09) kregen de laagste cijfers. Op deze zaken scoorde de universiteit in 2013 ook al laag. Hoewel studenten de deskundigheid van docenten in het algemeen op hoog niveau achten met een 4,24 als cijfer, vinden zij hun docenten minder inspirerend en kwalitatief dan vorig jaar. Hoewel studenten blij zijn met de voorzieningen van Leiden, zijn zij duidelijk minder tevreden geworden over de betaalbaarheid van woonruimtes. De uitslag is een belangrijke graadmeter voor het imago. Vicerector magnificus Simone Buitendijk belooft met de resultaten aan de slag te gaan. (LD23-05, Mare22-05, UL22-05 ).

22. ‘Sterk Werk’ is het thema van de openluchttentoonstelling ‘Beelden in Leiden’ op de Hooglandse Kerkgracht die tot en met 3 augustus te zien is. Voor de derde editie zijn negen aankomende kunstenaars geselecteerd die hun werk uitvoeren in beton. De betonindustrie treedt op als sponsor van het evenement.  De bekende betonkunstenaar Ruud Kuijer heeft een masterclass gegeven voor de aanstormende talenten. Kuijers beelden krijgen tijdelijk een plek in de musea van Oudheden, Volkenkunde, Boerhaave en in de galerie van het LUMC. Bij de officiële opening in de evangelisch-lutherse kerk aan de Hooglandse Kerkgracht 26 door wethouder Robert Strijk wordt ook de Frans de Wit Prijs uitgereikt aan Marleen Hartjes. Zij maakt met ‘Inception’ het meest spraakmakende kunstwerk. ‘Er was behoefte aan meer samenhang tussen de beelden’, zegt voorzitter Joque Mulder. ‘Daarom hebben we de kunstenaars gevraagd allemaal beton als basismateriaal te gebruiken. Het vooroordeel is dat het grof, grauw en goedkoop is. De beeldhouwers bewijzen het tegendeel’. Hartjes maakte en bed met daarop een matras van beton, waarin de afdruk van een mens is te zien. ‘Een fascinerend en intrigerend beeld’, oordeelt juryvoorzitter Jop Ubbens, directeur van veilinghuis Christie’s in Amsterdam. Hij leidt op 3 juni ook de veiling die wordt gehouden. Voor het eerst gaan de kunstwerken, die speciaal voor Beelden in Leiden zijn gemaakt, onder de hamer. Er worden vier werken verkocht voor rond 10.000 euro. De beelden van Marleen Hartjes en Catinka Kersten en een klein werk van de Utrechtse kunstenaar Ruud Kuijer worden gekocht door het museum ‘Beelden aan Zee’ in Scheveningen. Een werk van Tim Breukers wordt gekocht door een particulier. (Sl10-01, LD26-04, LD20/21/23-05, Sl23-05, Sl03/04-06, LD05-06).

22. Met een 2-1 nederlaag bij AFC ’34 strandt voetbalclub UVS in de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse. De thuiswedstrijd ging met dezelfde cijfers verloren. Bestuursleden en spelers reizen samen per bus naar Alkmaar voor de afsluiting van 100 jaar zondagvoetbal van de club. Volgend seizoen start de selectie in de zaterdagse derde klasse. UVS komt in het allerlaatste  ‘zondagduel’ - ditmaal op donderdag - nog op voorsprong door een doelpunt van Mats van der Poel, maar vlak na rust scoort AFC ’34 tweemaal.

‘Het is klaar’, zegt vertrekkend trainer Paul van der Zwaan. ‘Zonde van de ploeg waarmee we hadden kunnen doorgroeien’. (LD23-05, LN28-05).

22. De bouw van een nieuw Islamitisch centrum aan de Ter Haarkade is volgens Leefbaar Leiden voorlopig uitgesteld. Volgens raadslid Thomas Kok moet de omgevingsvergunning worden aangepast. Kok: ‘De hoge minaret van de moskee houdt veel wind tegen voor de monumentale d’Heesterboom, beter bekend als de molen van Noordman. Daardoor vangt een wiek minder wind dan de andere drie waardoor de molen beschadigt’. Hij spant een rechtszaak aan, omdat de gemeente zich niet aan de termijnen voor de bezwaren houdt. Volgens de gemeente begint de bouw eind juni. SP-statenlid Bart Vermeulen vindt het onjuist dat de provincie de strakke teugels voor molenbiotopen in de steden wil laten vieren. Hij vindt steun bij de Rijnlandse Molenstichting en molenaar Philip Pijnnaken. Later dit jaar hebben de Provinciale Staten het laatste woord.  (LD22/27-05).

22. In de wijk Nieuw Leyden wordt een straat vernoemd naar de Amerikaan Thomas Alva Edison (1847-1931). Het gaat om een nog nieuw aan te leggen straat die evenwijdig loopt aan de Willem de Zwijgerlaan, bij de Flemingstraat. De nieuwe brug tussen de Maresingel en Nieuw Leyden gaat Gashoudersbrug heten, (FeedGem22-05, LD23-05).

22. Acht reclamezuilen verdwijnen komende week uit de Breestraat.  Om de straat een ‘historischer grandeur’ te geven. Ook worden acht zuilen weggehaald uit de Haarlemmerstraat. Maar daarvoor komen roterende lichtbakken in de plaats. (LD23-05).    

23. Een verkeerscontrole op de Kooilaan levert de fiscus 48.282 euro op. De politie scant met de Belastingdienst 1.100 voertuigen. In 322 gevallen levert dat een ‘hit’ op. Op 38 voertuigen wordt beslag gelegd en tien worden direct weggesleept. In twee gevallen worden Nederlandse inzittenden nader onderzocht omdat ze in een buitenlands voertuig rijden. Bovendien worden voor 1.645 euro aan openstaande boetes geïnd en acht processen-verbaal opgemaakt. (Sl26-05, LD27-05, HOZ01-06, WW04-06).

23. In het gebouw van de vrijmetselaars aan het Steenschuur wordt de nieuwe loge Isthar geopend. Het is de eerste loge voor Gemengde Vrijmetselarij in Leiden. Volgens Frans Coers, voorzittend meester van Ziggurat in Zoetermeer, is het een moderne vorm. ‘Het 18de-eeuwse ontwerp spreekt alleen over broeders, maar de tijdgeest is veranderd’. Loge Ishtar is een zusterloge van Ziggurat, die na een jaar al 22 leden heeft. De hoop bestaat dat de loge in Leiden ook zo’n groei doormaakt. Tijdens de open middag wordt uitgelegd wat de vrijmetselarij precies inhoudt. (LD22-05).

23/24. Hifi Overgaauw, het familiebedrijf aan de Breestraat 146-148, viert het 50-jarig bestaan met demonstraties van audioapparatuur uit het topsegment in een speciaal ingerichte luisterruimte. De Japanner Rui Odawara licht het geluidsysteem toe. Het gaat om een setje uit de Grandioso-lijn van Esoteric dat 223 kilo weegt en 215.000 euro kost inclusief de bekabeling. Een bijpassend paar speakers is er voor zo’n 38.000 euro. (Sl15-05, HOZ18-05, WW21-05).

23/24/25. Op het Pieterskerkplein wordt de eerste editie gehouden van ‘Rrrollend Leiden’. In combinatie met het Verrassend Winkelweekend dat theater als thema heeft, is een nostalgisch eetplein ingericht. Met zo’n twintig rollende restaurantwagens uit het hele land. Volgens organisator Kwik Events wordt op 29,30 en 31 augustus een tweede - grotere – editie gehouden. Tegelijkertijd is de Leidse Hout het decor voor ProefPark Leiden, waar ook allemaal foodtrucks komen. De organisatoren Sjors van Wezel (ProefPark) en Trudy Kwik (Rrrollend Leiden) spreken van een heel verschillend concept.  ’Wij staan op het gras, niet op steen. Iedereen heeft lekker de ruimte’. Van Wezel begon in 2013 met Proefpark Haarlem in het Kenaupark. ‘Het moet gratis toegankelijk blijven, geen hekken. Als de gemeente dat verplicht stoppen we’. Van Wezel is niet blij dat twee vergelijkbare evenementen in hetzelfde weekeinde worden gehouden. Trudy Kwik:  ‘Voor september hebben  we al negentig deelnemers. Als het niet past op het Pieterskerkplein willen we ook op het Gerecht en het liefst het rondje om de kerk’. (Sl04-04, LD16-04, LD17/23/30-05, Sl25-05, WW28-05 ).

23/24. Het theaterevenement Schemerstad vier het eerste lustrum. Het publiek vaart mee in alle rondvaartboten, die al vroeg uitverkocht zijn. De ‘vloot’ vertrekt vanaf de Apothekersdijk.’In ons: Oorlog’ met geratel van mitrailleurs, gestamp van soldatenlaarzen op de Oude Rijn is een van de vijf voorstellingen langs de vaarroute. Beelden moeten het doen, vaak ondersteund met muziek. Op het terras van Dok 2 bij de haven wordt een ode aan de stomme film gebracht. De Meelfabriek, de laatste halteplaats, ontpopt zich tot een van de meest verrassende gebouwen. Met lichtprojecties zwemmen er vissen over de muren, ontploft er vuurwerk en gaat de fik erin. Voor de shows gaan Jan Joost Aten en Jente Jong en Hiske Eriks op herhaling. Drie makers presenteren zich voor het eerst. AlexP laten een spel van projecties en geluid zien, terwijl Mtg De Koude Kermis een mix van humor en suspense brengen. Lieve Lamerichs en Andreia Rodriques dansen. (Sl21-05, WW21-05, LN21-05, LD26-05).

24. Bij kinderopvang ’Ot en Sien’ worden de peuters welkom geheten door een pop met de woorden: Hello, how are you? De kleintjes van twee jaar en ouder leren dat ze moeten antwoorden met ‘I'm fine’. Er worden ook Engelse liedjes gezongen en spelletjes gedaan. Volgens de leiding hebben de kinderen er later veel profijt van dat ze een tweede taal kennen. Peuters zijn erg taalgevoelig en pakken de lessen sneller op dan als ze ouder zijn. De peuteropvang presenteert de Engelse lessen op een open dag. (RTVW13-05).

24. Gedeputeerde Han Weber opent de eerste Romeinenweek in Archeologisch Park Matilo. Na het startschot wordt de educatieve beeldenroute met bijbehorende website www.parkmatilo.nl onthuld door wethouder Frank de Wit en wordt de Romeinse kruidentuin ingewijd. Tot met 1 juni staat ons land een week in het teken van Romeinse geschiedenis en erfgoed. Tientallen organisaties bieden activiteiten aan voor jong en oud met speciale aandacht voor de Romeinse Limes. ‘Het onzichtbare laten zien is hier onwaarschijnlijk goed gelukt’, vindt de Leidse archeoloog Tom Hazenberg, op de plek waar Romeinse soldaten van Legio Augusta II hun tenten ooit opsloegen. De bezoekers kunnen er spelletjes spelen, wijn drinken en een hapje eten in Romeinse sfeer of meelopen met een rondleiding. Historicus Jona Lendering verzorgt een limesfietstocht naar Katwijk aan Zee langs Romeinse hoogtepunten. Het ’circus’ passeert 25 mei Zwammerdam, een dag later Bodegraven en later in de week onder andere in Woerden en de Leidse Rijn. Op 31 mei en 1 juni is de grote finale: het Romeinenfestival op het Korps Plateau in Nijmegen. De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, 26 gemeenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken samen aan de nominatie van deze Limes tot Unesco Werelderfgoed. (Persber. Rom. Limes15-05, LD22-05).

24. Voetbalclub Lugdunum degradeert naar de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. In de eerste ronde van de nacompetitie wordt de  ploeg uitgeschakeld door Siveo '60. Na de 1-0 zege in Leiden een week eerder wint de ploeg uit Zegveld ook de return: 4-1. ‘We kwamen gewoon kwaliteit tekort, zo eerlijk moeten we zijn’, concludeert de scheidende coach Hennie de Klerk.  ‘Volgend seizoen krijgt we een kwaliteitsinjectie als Tim en Henk de Cler met hun gevolg terugkeren van Leidsche Boys.’ Aanvoerder Nino Poulina is daar content mee. (LD26-05, LN28-05).

24. Na 54 jaar stopt Nico van Nimwegen en zijn vrouw Ella om gezondheidsredenen met viswinkel ‘De Kreeft’ aan het Bevrijdingsplein. In 1960 begonnen zijn ouders en als 15-jarige wordt Nico hulp in de zaak. Na zijn huwelijk met Ella nemen ze samen de zaak over. ‘In de jaren zestig werden vooral haring, kabeljauw en makreel verkocht. Nu houden mensen van sushi en sashimi, daarvoor verkopen we veel tonijn en zalm. De vraag verandert nogal eens en het aanbod is steeds groter geworden. Vooral de vissoep volgens eigen recept is populair, aldus het echtpaar, dat ook maaltijden verkoopt. Na een verbouwing wordt de zaak op 4 juni voortgezet door Jimmy Beuker die in Den Haag al de winkel ‘De Goede Oude Tijd’ heeft. Diezelfde naam krijgt ook de Leidse vestiging. (HOZ20-04, LD27-05, LD03-06).  

24. De 14-jarige Ymka Adekoya staat in de finale van Avro Junior Dance. De Leidse danser wordt een week eerder eerste in de halve finale met 12 punten. Zijn coach is Anna-Alicia Sklias. De finale wordt uitgezonden bij Zappop Nederland 3. (WW21-05,LD 24-05).  

24/25. Leiden is een nieuw bier rijker: La Dixième, speciaal vervaardigd uit champagnegist. Het jubileumbrouwsel markeert de vijfde editie van de Nederlandse Brouwerijdagen die samen vallen met het tienjarig bestaan van Leidsch Bier. Producent Jan-Willem Fukkink heeft ambachtelijke brouwerijtjes  aan de rand van de Merenwijk op het bedrijventerrein Flevoweg en  ‘Oude Rijn’ in Hazerswoude-Rijndijk. De brouwerijdagen startten met dertig deelnemers en wordt nu op 92 plaatsen door het hele land  gevierd. In de Leidse Brouwerij worden vier bijzondere bieren geserveerd zoals een van dennentoppen, een Indian Pale, het middeleeuwse Kuytbier en het champagnebier ’met een fris en fruitig karakter’. Historicus en bierkenner Rudolph Laan geeft beide dagen een lezing over Kuytbier en er is ook een moutproeverij. (LD24-05, Sl25-05).

((CV 24. Frans Hemelop (73) was ruim 40 jaar werkzaam bij de Belastingdienst in Leiden. Hij is maker van het blad ‘Sleutelpost’ en beheerder van de website van de Leidsche Vereniging van Postzegelverzamelaars, die in 2015 het 75-jarig bestaan viert. Hemelop is de bedenker en ontwerper van de Leidse postzegel die sinds 2005 jaarlijks door de LVPV wordt uitgegeven. Dit jaar is de zegel gewijd Pieter Pauw die in de 16de eeuw het eerste anatomische theater in Leiden bouwde en precies 450 jaar geleden werd geboren.  Onlangs stopte hij na 28 jaar penningmeester bij de vereniging te zijn geweest. Bij zijn aantreden had de vereniging 700 leden en nu 200. In juni 2013 was de vereniging bijna ter ziele door een groot gebrek aan bestuursleden. Hemelop is gehuwd, heeft een dochter en twee kleinzoons. (LD23-05)).     

25. De finale van de Leiden Jazz Award in Q-bus  wordt gewonnen door de Zuid-Koreaanse pianiste Yoonmi Choi. ‘Transparant, virtuoos en veel techniek’ oordeelt van de jury. Ze krijgt ook de Leidsch Dagblad-publieksprijs. De andere finalisten zijn pianist Avishai Darash, trompettist Gerhard Ornig, drummer Tristan Renfrow, tenorsaxofonist Sander Baan, altsaxofonist Felician Effenburg, vocalist Vera Naus met pianist Sebastiaan en de gitaristen Zoltán Polgár en Jorrit Westerhof. (LD15/23/26-05, HOZ25-05).

25. Annelies den Outer (40) en Fleur Veldkamp (35) organiseren de eerste bakfietssale op de Vismarkt waaraan enkele tientallen verkopers meedoen. Een rommelmarkt met de bakfiets als kraampje. Een Hollandse variant op de Amerikaanse carbootsale of garagesale en de Engelse yardsale. Oude huisraad, zelfgemaakte sieraden of ongebruikte kleding is er te koop. Het duo kreeg de smaak van het organiseren vorig jaar te pakken bij Werfpop. Daar organiseerden zij de markt tijdens het gratis openlucht muziekfestival. (LD19-04, Sl23-05).

25. Op het Rapenburg wordt voor de zevende maal de Japanmarkt gehouden en trekt bijna 9.000 bezoekers. Kris Schieremeier, directeur van het SieboldHuis opent de markt samen met burgemeester Henri Lenferink en Masuru Tsuji, de Japanse ambassadeur in Nederland. De markt biedt over 400 meter allerlei Japanse culturele en culinaire waren. In de tuin van het SieboldHuis vertellen de kunstenaars Bas Koch en Mark Beusen meer over de sekimori ishi (grensstenen) en andere objecten op de internationale tentoonstelling van sculptures ‘Sekimori Ishi Modern’. In het Rijksmuseum van Oudheden zijn demonstraties van Japanse vechtsporten. Tegelijkertijd worden in het pand Rapenburg 15 dertien avond- en cocktailjurken van ontwerper Jean Pierre van der Kraan verkocht. Ze komen uit de nalatenschap van de vrouw van de antiquair die op Rapenburg 11 een winkel had. Samen met een grote hoeveelheid antiek en curiosa en enkele panden wordt de erfenis beheerd door de Stichting Accolade. Beheerder Bert Pijnacker doet onder meer de avondjurken in de verkoop van de ontwerper die ooit aan Rapenburg 47 zijn zaak had en onder anderen de prinsessen Beatrix en Irene als klant had tijdens hun studie in Leiden. De jurken zijn overgenomen door de antiquair toen Jean Pierre er in de jaren zeventig van de vorige eeuw mee stopte. Een deel was onlangs te zien in het Haagse Gemeentemuseum. (LD23/26-05, RTVW25-05, LN28/05, HOZ01-06).                

25. Tot en met 1 juli wordt in drie randstadprovincies de Week van het Weven  gehouden. Op 44 plaatsen is het werk van 120 weefsters te zien. In dat kader is in het Leidse Wevershuis aan de Middelstegracht 143  een tentoonstelling van het Leyds Laken te zien. Kunstenares Monika Auch toont in Galerie Zone aan de Nieuwstraat werken van een computergestuurd weefgetouw. Daardoor zijn patronen mogelijk die vroeger ondenkbaar waren.        

25. Café ‘De Spijkerbak’ op de hoek van de Schoolsteeg en de Langebrug viert van 17 tot 25 mei het 205-jarig bestaan. Eigenaren zijn Roland en Elly Scheffer. Dat het 200-jarig jubileum ongemerkt voorbij ging bleek toen een kleinzoon van een voormalige eigenaar langs kwam met een oud krantenknipsel waaruit blijkt dat de bruine kroeg in 1809 al bestond. Er worden klaverjas- en biljarttoernooitjes georganiseerd, er komt een jubileumkrant uit en ter afsluiting is er het Schoolsteegfeest. De eerste eigenaar van de ‘herberg’ was Hendrik Christiaan Schlette. Een gevelsteen zegt dat de schilder Jan van Goyen er is geboren.  (LD09-05, LN14-05).         

25. D66 boekt bij de Europese verkiezingen in Leiden een grote zege. De partij krijgt op 22 mei 25,8 procent van de 39.904 uitgebrachte geldige stemmen, blijkt bij de bekendmaking van de definitieve uitslag door  het hoofdstembureau. GroenLinks volgt  op grote afstand met 14 procent. De PvdA is de derde partij met 12 procent, op de voet gevolgd door de PVV met 10 procent  en de VVD met 9,6 procent. De SP staat op de zesde plaats met 8,5 procent en daarna komt pas het CDA met 7 procent. Landelijk krijgt die partij met vijf de meeste zetels, maar in Leiden is er weinig steun. De ChristenUnie-SGP scoren 3,1 procent achter de Partij voor de Dieren met 5,3 procent. 50Plus sluit de top tien af met 1,9 procent. De overige partijen blijven onder de één procent. De opkomst is 43,6 procent. (RTVW26-05, FeedGem26-05, Sl26-05, LD27-05 ).

26. Het zweetkamertje in het Academiegebouw aan het Rapenburg is gered. De stichting Reünisten Augustinus vult het nog ontbrekende bedrag aan zodat de 16.380 euro voor de restauratie bij elkaar is. Omdat de kalklaag op de muren  loslaat begon de Universiteit Leiden een actie om geld te werven onder afgestudeerden. Het werk wordt deze zomer uitgevoerd, zodat het kamertje vanaf september weer klaar is voor gebruik. In het kamertje wachtten studenten op de uitkomst van hun examen. Wie slaagt mag nog steeds zijn handtekening zetten. Zo staan er ook handtekeningen van prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prinses Juliana. Lilian Visscher van het bestuursbureau: ‘Er zitten ook barsten in de muren. Een klus voor dezelfde specialist die in 2013 ook de tekeningen van Victor de Stuers langs de trap in het gebouw restaureerde. Deze zomer volgen de tekeningen van deze student uit 1865 bij de deur naar het zweetkamertje en twee allegorische vrouwenfiguren elders in het gebouw. Die kosten worden betaald door de Vereniging van Hoogleraren en de jubilerende studentenvereniging Minerva. (LD30-04, Mare08-05, RTVW15/16/21/26-05, LD17/27-05, Sl16/26-05, UL27-05, HOZ01-06, WW04-06, Mare05-06).

26. Wijkvereniging Pancras-West protesteert bij burgemeester Henri Lenferink tegen de komst van een escortservice aan de Hooigracht. Op 21 mei wordt de vergunningsaanvraag voor de bovenwoning van het pand Hooigracht 44a gepubliceerd in de Stadskrant. Volgens woordvoerder Theo de Vries van Pancras-West is het aannemelijk dat het om een kantoorruimte gaat. Maar omdat het om een ondernemers gaat waartegen in de buurt enig wantrouwen bestaat wordt officieel bezwaar gemaakt. De ondernemer poogt bezorgde buurtbewoners telefonisch gerust te stellen. Volgens hem zal het pand alleen gebruikt worden als kantoor. (RTVW26-05, Sl26-05, LD27-05, HOZ01-06, WW04/11-06).

26. Moeten we middelmatige studenten koesteren of hen juist uitdagen met honoursonderwijs? Die vraag staat centraal tijdens de debatavond in een goedgevulde Stadsgehoorzaal. Studenten die hun propedeuse in één jaar halen met minimaal een 7,5, kunnen die ‘eervolle’ lesprogramma’s volgen. Geen ‘zesjescultuur’. Uitblinken is het devies! Aan de Universiteit Leiden kunnen de honoursstudenten extra vakken volgen op zeven terreinen. Eregast minister Jet Bussemaker vindt  dat belangrijk. Het grootste voordeel is volgens haar dat de extra lessen helpen om over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken. Dat kan leiden tot innovatie, waarvan de Nederlandse economie het moet hebben.  Volgens vicerector magnificus Simone Buitendijk is het vooral bedoeld om studenten ’plezier in leren’ te geven. Schrijver en neurowetenschapper Jeroen van Baar vindt dat het geld beter zou renderen in het bijzonder onderwijs. Universiteitenvereniging VSNU en de Vereniging Hogescholen pleiten er bij minister Bussemaker voor dat het aantrekkelijker moet worden voor internationale studenten om in  Nederland te studeren. Tot 2012 was er zo’n programma, maar dat is stopgezet. Een jury, bestaande uit de hoogleraren Ton van Haaften en Arie Verhagen en honoursdean Willemien den Ouden, nomineren de drie beste debaters waarna het publiek de winnaar mag kiezen. Dat is de middelbare scholiere Nina uit het publiek. (LD27-05, UL27-05) 

26. Een groot deel van het Nuon-terrein tussen de Langegracht en de Rijnsburgersingel wordt openbaar terrein als de afgraving van de vervuilde grond is afgerond. De gemeente, de wijk, Vrienden van het Singelpark en anderen betrokkenen zoals Alliander, Eon, De Binnenvest en Portaal denken mee over een plan om het gebied groener temaken, de hekken te verwijderen en onderdeel te maken van het Singelplan. Projectleider Ernest Pelders van de gemeente verwacht met de uitvoering in 2015 te beginnen. Hij denkt daarbij aan het terrein van de Westergasfabriek die in Amsterdam die een geheel nieuwe functie kreeg. Op het terrein staan onder meer historische industriële gebouwen als de oude gasfasbriek, die nu nog leegstaan maar straks een nieuwe bestemming krijgen. Op 2 juli wordt op het terrein een open dag gehouden. (LD26-05).       

26. De veiligheid in Leiden is toegenomen, blijkt uit de jaarrapportage van het district Leiden-Bollenstreek. Het aantal geweld- en vermogensdelicten en vernielingen daalde van 27 naar 23 procent. Het aantal aangiften daalde van 41 naar 33 procent. De veiligheidsbeleving van de Leidenaars blijft volgens het college van B en W nog wat achter. (LD26-05).    

26. Minister Jet Bussemaker overhandigt in het voormalige weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht aan burgemeester Henri Lenferink de papieren waarin staat dat de burchtheuvel zal worden aangewezen als archeologisch monument. Over enkele maanden moet die procedure zijn afgerond en wordt de benoeming officieel. Eerder gebeurde dat al met het castellum in park Matilo in Roomburg. Behalve de Burcht krijgen nog 27 andere plekken in ons land zo’n benoeming. Stadsbouwhistorici Chrystl Brandenburg en Edwin Orsel vertellen de aanwezigen over de historie van de burchtheuvel, waarover ondanks enkele opgravingen, nog lang niet alle feiten bekend zijn. Toch wordt niet overwogen nieuwe onderzoeken te doen om de bestaande situatie niet verder aan te tasten. Orsel doet dat op de heuvel zelf waarna het gezelschap een rondgang maakt over de trans van het mottekasteel. (LD27-05, WW28-05, EN26-05, LN04-06)            

27.  De gemeente wil een vergunning verstrekken voor het bouwplan ‘De Vaart’ aan de Haarlemmerweg. Op de plek van de winkel van Piet Kerkhof en het parkeerterrrein wil de Haarlemse projectontwikkelaar Intercontinental Estate  een appartement, vier studio’s en negen rijtjeshuizen bouwen. De gemeente wil instemmen met een kleine grondruil. Buurtbewoners kunnen nog bezwaar maken. (LD27-05).     

27. Bewoners van de waterhuizen op het voormalige Groenoordhalterrein kunnen binnenkort tot met hun bootjes naar open water varen. Ernst Barthen, directeur van het nabijgelegen rioleringsbedrijf, stemt er in toe dat tussen het Lebeauhof en de brede Slaaghsloot een sloot mag worden gegraven. Barthen is niet blij dat een deel van zijn terrein geïsoleerd raakt maar wil bewoners niet langer de dupe laten worden. In de koopcontracten van Ymere stond dat er uiterlijk 1 januari een waterverbinding zou moeten zijn. (LD27-05).        

27. Rond vier uur ’s ochtends treft de politie op het Lammenschansplein een verwarde vrouw met snijwonden aan. Ze zegt met haar auto in het kanaal te zijn gereden. Aan de Kanaalweg vindt de politie sporen van een personenauto in het gras. Na controle of er nog personen in de auto zitten, hijst de brandweer de wagen op de kant. Wat zich precies heeft afgespeeld wordt onderzocht. (RTVW27-05, LD28-05)

27. Het Marecollege voor voortgezet onderwijs aan de Surinamestraat krijgt 50.000 euro voor de aanleg van een ’Gezond Schoolplein’, een initiatief van onder meer Jantje Beton en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op 17 mei kreeg Vrije School Mareland (basisonderwijs) aan de Maresingel ook zo’n cheque. Landelijk krijgen de komende twee jaar zeventig scholen zo’n bedrag om hun schoolpleinplan uit te voeren. Dit vanuit de overtuiging dat rookvrije, groene schoolpleinen de fantasie prikkelen, beweging en dus de gezondheid bevorderen, natuureducatie stimuleren en ook de leerprestaties positief beïnvloeden. ‘We waren verrast dat juist het Marecollege ook was uitgekozen’, zegt Mareland-schoolleider Willem de Koning. ‘Aan de andere kant past het goed bij wat we met onze leerlingen willen doen’, zegt directeur Bart van Dam. ‘Vrije scholen zijn op dit gebied altijd erg oplettend’. In het najaar begint de aanleg. Tussen de nieuwe school en de net opgeleverde schoolwoningen komt veel groen, wordt een moestuin ingericht en kunnen leerlingen straks basketballen en tafeltennissen. De school gebruikt het plein straks voor de lessen, biologieprojecten en gebruikt de oogst om mee te koken. Mareland combineert het gezonde plein met het lopende project voor een ’groen schoolplein’, waarvoor de school in 2010 subsidie kreeg van Fonds 1818. Dat vordert stukje bij beetje. Schoolleider Willem de Koning en Ton Duijndam van de projectgroep kunnen met de bijdrage een van de wat uitgebreidere scenario’s uit de kast halen. ‘Het was een heel ambitieus plan, dat we hebben opgeknipt’, zegt De Koning. ‘Met deze bonus komt het in een stroomversnelling’. (LD24-05, HOZ25-05, WW28-05)

27. Politie, brandweer en ambulance in de regio Hollands Midden worden voortaan aangestuurd vanuit de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer in Den Haag. De meldkamer aan de Rooseveltstraat is vanaf vandaag gesloten in verband met  het samengegaan met de veiligheidsregio Haaglanden. De nieuwe centrale zit in 'de Yp', het opleidingscentrum van de politie in Ypenburg langs de A12, en is één van de modernste van Nederland. Er is plek voor 54 centralisten en levert diensten voor zo’n 1,75 miljoen inwoners. Het Rijk besloot in 2012 dat het aantal meldkamers moest worden teruggebracht van 22 naar tien. (LD28-05, RTVW28-05, Sl28-05, LN04-06).

27. Burgemeester Henri Lenferink sluit na een schietpartij café ‘Het Plantsoen’ aan het Jacques Urlusplantsoen. De politie houdt vijftien mensen aan na het nachtelijke schietincident. Daaronder zijn er tien die in het café een spelletje spelen. Ze worden verhoord op mogelijke betrokkenheid. Getuigen melden dat zij na de schoten een witte auto zien wegrijden die wordt gevolgd door de politie. Op de Zeemanlaan springen er drie inzittenden uit, die direct worden aangehouden. Daar wordt ook een vuurwapen gevonden. De auto gaat er vandoor richting Den Haag. Op de Boslaan houden Haagse agenten de auto staande, waarna ook de laatste twee inzittenden worden gearresteerd. Onder de arrestanten zijn mannen van 21 tot 50 jaar uit Leiderdorp en Leiden. Bij sporenonderzoek worden onder meer speurhonden ingezet. De café-eigenaar is verbolgen over de arrestaties omdat zijn klanten niets met de schietpartij te maken zouden hebben. Hij spreekt over discriminatie omdat het om Marokkanen gaat. Dat er op het café is geschoten spreekt hij tegen: ‘De schade in de houten boarding van de gevel komt van een vrachtwagen die twee maanden geleden bij het achteruit rijden iets te ver doorschoot’. Er werd volgens hem geschoten in de buurt van het Rogier van Otterloopad en het Leonardo College. Tien gearresteerden worden een dag later vrijgelaten omdat zij volgens de politie niets met het schietincident te maken hebben. (Sl27-05, RTVW27-05, FeedGem27-05, LD28/30-05. HOZ01-06).

27. De politie neemt op drie plaatsen spullen in beslag die te maken hebben met hennepkweek. In een woning aan de Vijf Meilaan worden veel onderdelen voor een kwekerij aangetroffen die in dozen waren verpakt. Op de Lage Rijndijk worden na een tip in een woning sealbags, geld en versnijdingsmiddelen aangetroffen. Drie Leidenaren van 21, 44 en 47 jaar en een 23-jarige Rotterdammer worden aangehouden. In een woning aan de Vlietweg wordt een in aanbouw zijnde hennepkwekerij aangetroffen en bijna vijf kilo aan henneptoppen in beslag genomen. (LD30-05).

27. Uit onderzoek dat de gemeente deed blijkt dat de luchtkwaliteit bij de uiteinden van de tunnel in de Schipholweg/Stationsweg voldoet aan de voor stikstofdioxide gestelde grenswaarden. Leiden voldoet daarmee aan de verplichtingen die zijn afgesproken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarom hoeven er geen speciale maatregelen als de plaatsing van schermen te worden genomen. Exact vijf jaar geleden bleek de lucht bij de mondingen nog veel te hoge waarden aan stik- en fijnstof te bevatten. De verbetering wordt toegeschreven aan steeds schonere automotoren, want het aantal auto’s nam er aflopen jaren toe. (Gem27-05, LD30-05, LN04-06, WW11-06).

27. De grote reclamemast in de middenberm van de Plesmanlaan moet wijken in verband met de verdere ontsluiting van het Bio Science Park Leiden. De nieuwe plek is langs de A44 op de gemeentewerf aan de Kenauweg, naast het dierenasiel. De mast, die er al 25 haar staat, is van meet af omstreden. Leidse huis- en longartsen protesteerden tegen de enorme reclame voor het sigarettenmerk Marlboro. De reclamepaal, die de gemeente enkele tienduizenden euro’s per jaar oplevert, was ook enige tijd het decor van het populaire tv-programna ‘Van Kooten en De Bie’. (Sl27-05, LD30-05)).

27. Wethouder Roos van Gelderen en voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Ton van Houten tekenen een samenwerkingsovereenkomst vooruitlopend op de overheveling van vele zorgtaken naar de gemeenten vanaf 2015.  Proefprojecten die begin dit jaar werden opgezet voor zorg  op wijkniveau door lokale jeugd- en gezinsteams moeten een definitief karakter krijgen in veertien gemeenten in de regio. Om zorg en hulp betaalbaar te houden wordt gewerkt aan een ziektekostenverzekering voor minima en wordt het vrijkomen van verzorgingshuizen bekeken. (LD28-05).       

27. De Haagse rechtbank veroordeelt de schoonheidsspecialiste Emel S. (53) die veel klanten verminkte tot twee jaar celstraf waarvan acht maanden voorwaardelijk en een beroepsverbod van vijf jaar. Het openbaar ministerie eist twee weken eerder een celstraf van 2,5 jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk. Ze werkte in kapsalons op het Diamantplein, Schubertlaan en de Breestraat. Verder werkte ze ook in Den Haag en Nijmegen. Ze behandelde gezichtsrimpels en lippen met fillers en haalde met cosmetische tatoeages kringen onder de ogen en rond de tepels weg. Behalve pijn kregen haar slachtoffers ook te maken met abcessen en ontstekingen. Of ze zaten onder de bulten die openbarstten. Klanten hielden donkere vlekken, littekens en scheve lippen over aan de behandeling en kwamen terecht bij de huisarts, de spoedeisende hulp van ziekenhuizen, bij dermatologen, huidtherapeuten en plastisch chirurgen. Diverse slachtoffers moesten een of meerdere keren geopereerd worden. Twintig cliënten deden aangiften maar volgens de politie ligt het aantal mensen met klachten veel hoger. De GGD trok enkele jaren geleden haar vergunning in maar de praktijken weren voortgezet. Voor de fillers had ze volgens het OM niet de vereiste papieren. (LD14/30-05, Sl14-05).

27. Bij grootschalige baggerwerkzaamheden, die de gemeente laat uitvoeren om achterstanden weg te werken, wordt het dierenleven zoveel mogelijk ontzien. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van GroenLinks. ‘De aannemer doet er alles aan om negatieve effecten te vermijden. Een ecologisch toezichthouder van een gespecialiseerd bureau inspecteert vooraf de aanwezigheid van broedende vogels, paaiende vissen, amfibieën en kikkerdril. Broedende vogels worden in kaart gebracht en evenals vegetatie op de oevers ontzien. Zo nodig worden werkzaamheden uitgesteld. Bij het baggeren wordt zo veel mogelijk richting 'open water' gewerkt zodat waterfauna zoals vissen kunnen vluchten. (FeedGem27-05, Sl28-05).

27. De benoeming van een nieuw dagelijks bestuur voor de regio Holland Rijnland wordt een maand uitgesteld omdat er nog geen D66’er beschikbaar is, terwijl die partij bij de gemeenteraadsverkiezingen flink groeide in de regio.

De Lissese wethouder Adri de Roon (D66) kaart het probleem aan vlak voor de beoogde installatie. Het algemeen bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigingen de regionale gemeenteraden, is wel geïnstalleerd. (LD30-05)

28. Op 70-jarige leeftijd overlijdt Fer van Duuren. Hij had een woninginrichtingzaak die met de reclameslogan ‘De langzaamste taptijtenlegger van Leiden’ grote bekendheid genoot. Later verhuisde hij met de zaak naar Leiderdorp. Hij was jarenlang voorzitter van de voetbalvereniging VTL. (LD31-05, LD03-06).  

28. Het Albert Heijn-filiaal aan de Hooigracht wordt uitgebreid met de ernaast gelegen winkelruimte van het failliete elektronicaconcern (De) Block. Volgens projectontwikkelaar Smitsloo Groep wordt de totale oppervlakte 2.500 vierkante meter en komt er ook een vestiging van slijterij Gall en Gall. Beide winkels worden op 4 juli geopend. Het complex gaat Haarlemmer Shopping Center heten. Boven de winkels is kantorencomplex ‘De Haarlemmer Offices’ langdurig verhuurd aan PsyQ van de Parnassia Bavo Groep. Het pand ‘De Beuk aan de Haarlemmerstraat 230 - op een steenworp afstand en ook eigendom van Smtsloo - wordt een lunchroom met terras.  De gemeente is bezig in de directe omgeving en het ‘horecaplein’ voor café ‘Bad Habits’ een opknapbeurt te geven, die later dit jaar zijn afgerond. (LD28-05, LN04-06, Sl04-06).         

28. Het Leidsch Heren Dispuut Vanir van Njord roeit de Ringvaart Regatta voor het goede doel: Stichting Ambulancewens. Deze stichting laat laatste wensen van niet-mobiele, terminale patiënten uitkomen. De roeiers halen 2. 840 euro op. Coach Maïta Linzel: ‘Een wens kost gemiddeld 355 euro en we hebben acht roeiers in de boot. De regatta is een jaarlijkse wedstrijd van 100 kilometer die start bij Asopos de Vliet in Leiderdorp en eindigt in Delft. (Sl15-05). 

28. Het Leidse biotech-bedrijf In Ovo krijgt 550.000 euro om de techniek verder te ontwikkelen om het geslacht al in het ei te bepalen. Van het ministerie van Economische Zaken 350.000 euro en van de Universiteit Leiden 200.000. Zo moet voorkomen worden dat in Nederland 45 miljoen eendagshaantjes worden vergast omdat ze minder waardevol zijn dan hennetjes. Wereldwijd gaat het om 3,2 miljard haantjes. Oprichters Wouter Bruins en Wil Stutterheim ondertekenen met staatssecretaris Sharon Dijksma, de Universiteit Leiden, de Dierenbescherming, de Vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland en de NOP Kring Kuikenbroeders een intentieverklaring voor de screeningtechniek van broedeieren. De staatssecretaris geeft daarmee een vervolg  op het rapport ‘Op eieren lopen’ van het Rathenau Instituut, waarin de geslachtsbepaling als meest veelbelovende alternatief wordt bestempeld. Dat rapport kwam er na een motie in de Tweede Kamer. Er wordt een gaatje in het ei geprikt en een monster geanalyseerd. Volgens de wetenschappers kunnen de ‘haantjeseieren’ nog voor andere doeleinden worden gebruikt. De eerste experimenten laten een positief resultaat zien. De ‘eggsperts’ verhuizen binnenkort van de Sylviusweg naar het BioPartner Center. Ze willen twee wetenschappers aannemen en iemand die helpt het bedrijf te runnen. Voor 2015 staat automatisering van de techniek in de planning. Over twee jaar moet de eerste machine op een boerderij in bedrijf zijn.

(Sl30-05, LD11-06).

28. Op 87-jarige leeftijd overlijdt Arentje Oppenheimer-Dekker, tot haar pensioen in 1987 embryologe bij de medische faculteit van de Universiteit Leiden. Meer dan 40 jaar maakte zij in het toenmalige AZL de ontwikkeling van  behandeling van patiënten met aangeboren hartafwijkingen mee. Na 1987 pakte ze de studie theologie op. Zij was ook vele jaren actief in de Nederlandse Hartstichting en in kerkelijk werk. (LUMC03-07).

28. Zo’n 350 werknemers van NEM Energy nemen hun intrek in de nieuwe hoofdvestiging in Zoeterwoude op het snijpunt van de A4 en N11. In anderhalf jaar is op die plek een gebouw met vijf verdiepingen en twee parkeerdekken verrezen. Het is ontworpen door architectenbureau MVSA uit Amsterdam. De NEM zat in twee panden aan het Delfste Jaagpad en in het Kanaalpark. De derde vestiging zat in Hendrik-Ido-Ambacht. In de nieuwbouw bevinden zich naast kantoren ook een atrium, een espressobar en bedrijfsrestaurant en een bibliotheek en conferentiezalen. (LD22-05).   

29. Op de Beestenmarkt wordt voor de vierde keer Hutspop gehouden. Gelegenheidsformaties gaan de muzikale strijd met elkaar aan. Een dag eerder wordt op het Stadhuisplein de finale gehouden waarin de drie beste bands strijden om het Klapstuk. (WW28-05, Sl28-05).

29. Fitnesscentrum ‘Vlietlijn’ aan de Zoeterwoudseweg bestaat 25 jaar en viert dat met een fietstocht in de polder.  Vanwege het zilveren jubileum zijn 400 fietsen uitgedeeld aan de leden. Oprichter Bert Overbroek begon in 1989  met een sportschool in een klein zaaltje. ‘Fitness was voorbehouden aan fanatieke sporters en werd vooral geassocieerd met bodybuilders. Nadat callanetics een hype werd en voor een doorbraak zorgde hadden we binnen een jaar 800 leden. Ik gaf plotseling dertig lessen per week’.Vanaf 1999 werd Vlietlijn zakelijk een  succes. In 2003 werd behalve de eerste en tweede etage ook de onderliggende garage erbij betrokken. De ‘healthclub’ omvat nu 4.000 vierkante meter en dit jaar droeg de oprichter de leiding over aan Peter en Nadia. Overbroek:  ‘Ik wilde mij weer bezighouden met sport en geef nog trainingen’. Behalve zelf fitnessen worden ook groepstrainingen gegeven van spinning tot yoga. Op het buitenterrein worden speciale bootcamptrainingen gegeven. (LD30-05).    

30. Er komt een toneelstuk over de wereldberoemde Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. De première is op 15 februari 2016 in de Leidse Schouwburg.

Het stuk wordt uitgevoerd door het nieuwe theatergezelschap F.C. De Volle Bak. Allard Blom schreef het script en Dick van den Heuvel is de regisseur. Blom is onder andere bekend van ‘Piaf’, ‘Wat zien ik?!’ en ‘Klaas Vaak’. Van den Heuvel bewerkte eerder onder andere het verhaal van Turks Fruit voor het theater en schreef het script over het leven van Ramses Shaffy. ‘Het leven van Snowden laat zich lezen als een thriller’, zeggen de makers. Het speelt zich af in de transitzone van het vliegveld Sjeremetjevo in Moskou. Snowden vertelt er over zijn opvoeding, zijn teleurstelling in de regeringen Bush en Obama en hoe hij op zijn plan kwam om een schat aan informatie over de National Security Agency naar buiten te brengen nadat hij er had gewerkt. De omvang van de spionageactiviteiten van de VS schokte de wereld. (RTVW30-05)

30. Basketbalclub Zorg en Zekerheid Leiden verlengt het contract met de gelijknamige hoofdsponsor met drie jaar. De overeen komst wordt getekend door Hennie Limberger, Theo Knijnenburg, en voorzitter Marcel Verburg. De regionale zorgverzekeraar is al de voornaamste geldschieter van de Leidse basketbalclub sinds de terugkeer in de eredivisie in 2006. Volgens voorzitter  Verburg blijft het bedrag ongeveer gelijk. ZZ Leiden heeft voor komend seizoen nog geen coach en spelers onder contract staan. (LD30-05, LN04-06, WW04-06).

30. De twee editie van de Leidse Olympus wordt gehouden op het plein voor de Burcht. De Leidse schrijver Onno Blom stelt het programma samen en presenteert opnieuw het enige literaire festival dat de Sleutelstad rijk is. Ilja Leonard Pfeijffer, Franca Treur en Menno Wigman lezen hun beste gedichten en verhalen voor. En staan stil bij het overlijden van de Leidse schrijver Thomas Blondeau, in oktober 2013 op 35-jarige leeftijd. ‘Nog voordat hij zijn belangrijkste boeken kon schrijven’, memoreert Blom. Jazz-zangeres Roos Jonker rijgt poëzie aaneen met haar muziek. En Herman Brusselmans, opent de deuren van de zwarte nacht. Tot slot treedt singer-songwriter Wende Snijders op. De toegang is gratis dankzij een subsidie van het Cultuurfonds Leiden. Voor 2015 wordt gedacht aan uitbreiding tot een literair weekeinde. (Sl18-04, LN23-04, LD30-05, Sl31-05, WW04-06).

31. De derde editie van ‘Nacht van de Viool’ is in het Rijksmuseum van Oudheden. Artistiek leider Johan Berkheimer stelt het programma samen. Hoofdgast is de Duitse meesterviolist Daniël Rohn. Verder treden onder meer violiste Sjaan Oomen, Super Librum dat middeleeuwse vedelmuziek laat horen en het Gianni Lincan Ensemble met Roemeense muziek. Presentator, interviewer en solist is Edmond Fokker van Crayestein. (LN28-05, LD30-05, Sl01-06).       

31. Makelaarsgroep ZekerVia opent haar zesde kantoor aan de Hooigracht 86. Het bedrijf startte in 1994 in Voorhout en wordt geleid door de zonen van de oprichter Jeroen en Martijn Geurts. (LN04-06).   

31. In muziekcentrum Qbus aan de Uiterstegracht wordt een reünie gehouden van vormingscentrum ‘Troef’ aan de Hogewoerd dat veertig jaar geleden de deuren sloot. Met het centrum is de naam van directrice Elly Kerckhoffs, die er eind jaren zestig en de jaren zeventig de scepter zwaaide onverbrekelijk verbonden. Het centrum was vanaf september 1969 gevestigd in ’t Roefje in de voormalige meisjesschool Mater Amabilis. Kerckhoffs, die later PvdA-raadslid werd en de erepenning van de gemeente ontving, overleed in 1997 maar is nog niet vergeten. Het COC had er zijn eerste ontmoetingsavonden, de plannen voor het Leidse Vrijetijds Centrum werden er gemaakt, de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren ontstond er, met het Veerhuis aan de Zijlsingel als eerste resultaat. Het Leidse Popfestival ‘Pink In’ werd er bedacht. Emil van Aelst, bezoeker van het eerste uur besloot met Tjeerd Scheffer in 2012 dat er een reünie moest komen. In Q-bus zijn ondermeer foto’s en films uit de oude Troeftijd te zien en er treden bands en dj’s die in het centrum aan de Hogewoerd zijn begonnen.  (LD23-05).            

31. De VVD- en CDA-fractie vinden dat bij het Jacques Urlusplantsoen (tijdelijk) cameratoezicht moet komen na de schietpartij op 27 mei. Volgens VVD-raadsleden Juliette Gilissen en Dorein Verbee is er alle reden voor om de omgeving als  ’veiligheidsrisicogebied’ aan te wijzen omdat er al vaker problemen waren.  CDA-raadslid Roeland Storm pleit er bij het college voor, cameratoezicht hoe dan ook vaker in te zetten. Bijvoorbeeld om te proberen de vele autobranden in Noord een halt toe te roepen. (LD02-06).

31. De Leidse striptekenaar John Schleipen presenteert op de Haarlemse Stripdagen zijn eerste stripboek ‘Schuddebuiken’ waarin Jörgen Raymannn als Strip Up optreedt. Eerder tekende hij zeven jaar de strip in het gratis dagblad ‘Spits’. Hij stond jarenlang op de planken met cabaretgroep ‘Crème Fraîche’, waarmee hij de hele wereld rondreisde en optrad bij Nederlandse clubs. Hij is nog steeds spreekstalmeester voor George Visser Productions, voorheen Mojo Theater. En tijdens het WK Voetbal maakt hij met Frank van Pamelen en Jan J. Pieterse een muzikaal verslag na de wedstrijd. (LD31-05)

31. Het Warenhuis bestaat 15 jaar. De grootste Leidse kringloopwinkel aan de Willen Barentszstraat bloeit volgens directeur Frans Pot als nooit tevoren. Een lunchroom, een veiling, een dependance, een outlet en voor het eerst zwarte cijfers. De winkel ging door diepe dalen met verduistering en wantoestanden waarbij personeelsleden werden geschorst en ontslagen. De inrichting van de winkel is ingrijpend verbeterd. Kleding hangt er nu op maat. Inmiddels is de jaaromzet tot boven een miljoen euro gestegen en worden er door de bedrijfsleiders Ron Praag en Jan Westendorp nieuwe initiatieven ontplooid. (LD31-05).