Vereniging

Historische Vereniging Oud Leiden

De Historische Vereniging Oud Leiden houdt zich bezig met de geschiedenis van Leiden. Zij doet dit onder andere door het organiseren van lezingen en excursies en door het uitgeven van het Leids Jaarboekje. Verder stimuleert de vereniging het onderzoek naar de geschiedenis van Leiden.

U bent voor €20,- per jaar lid van de Historische vereniging Oud Leiden. Wat bieden wij?
- De digitale nieuwsbrief, het mededelingenblad Oud Leiden Nieuws en het Leids Jaarboekje
- Gratis toegang tot alle HVOL-lezingen en reductie op de HVOL-excursies
- Actieve werkgroepen en commissies

Bent u een bedrijf met een warm Leids hart en met respect voor de Leidse geschiedenis? Dan is het ondersteunen van de Historische Vereniging Oud Leiden net iets voor u.

Activiteiten

Activiteiten

De Historische Vereniging Oud Leiden is op vele fronten actief. Het historisch karakter van de stad, niet-beschermd erfgoed, monumentale kunst van de wederopbouwperiode, geveltekens en historisch beeldmateriaal zijn onderwerpen waarmee vele vrijwilligers van onze vereniging zich bezighouden en waarop van tijd tot tijd belangrijke resultaten worden geboekt. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks een flink aantal lezingen, evenementen en excursies.

Hier vindt u een overzicht van de diverse activiteiten van de vereniging.

Publicaties

Publicaties

De HVOL beheert verschillende publicaties met achtergrondinformatie en nieuws over de geschiedenis van Leiden. Deze verschijnen deels eerst op papier en later pas digitaal, deels verschijnen ze direct digitaal.

Er verschijnen ook veel publicaties over Leiden die niet rechtstreeks door de HVOL worden uitgegeven. Een aantal van deze publicaties is voor de leden van de vereniging met korting te verkrijgen.

Contact

Oud Leidenprijzen

De Historische Vereniging Oud Leiden kent Oud Leidenprijzen. Deze prijzen zijn bestemd voor publicaties of andere presentaties over de geschiedenis van Leiden en/of van Rijnland in de meest ruime zin van het woord. De prijzen worden – bij voldoende kwaliteit – eens per vijf jaar uitgereikt in het kader van de diesviering van een lustrumjaar.

Lees meer...

Agenda

Agenda

  • 01 juli '16
  • Canon van Katwijk - Lezing
  • 04 sept '16
  • Wandeling langs Leidse geveltekens voor mensen die slecht ter been zijn - Evenement
  • 10 sept '16
  • Open monumentendagen - Evenement
  • 24 sept '16
  • Dagexcursie naar Alkmaar - Excursie
  • 08 okt '16
  • Herfstwandeling in Voorschoten - Evenement